Izvorna jezična inačica ove stranice talijanski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima

Italija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Da, moguće je pokrenuti građanski postupak pred svim sudovima i žalbenim sudovima. On je obvezujući za privremene mjere na svim sudovima.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

U parničnim i izvanparničnim građanskim postupcima i postupcima izvršenja pred sudovima i žalbenim sudovima zastupnici prethodno određenih stranaka mogu podnijeti postupovne akte i dokumente isključivo elektronički. Na isti način podnose akte i dokumente osobe koje su imenovala ili ovlastila pravosudna tijela. Za sve je druge akte elektronička dostava uvijek dopuštena.

S privremenim mjerama postupa se isključivo elektronički.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Elektronička dostava isprava dostupna je u bilo koje vrijeme.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Da, tehničke specifikacije koje moraju biti ispunjene navedene su u mjeri od 16. travnja 2014. Moguće ih je pronaći na sljedećoj poveznici:

http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

„IT omotnica” (busta telematica), u kojoj su sadržana sudska pismena i svi prilozi, šifrirana je kako bi se osiguralo da njezin sadržaj može pročitati samo sud kojem je upućena.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Potreban je elektronički potpis; nije nužna evidencija vremena.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Jedinstvena pristojba propisana zakonom (contributo unificato) može se platiti elektroničkim putem posebnim internetskim postupkom u kojem se vrši provjera identiteta talijanskom pametnom karticom. Plaća se ista pristojba kao i za neelektroničke postupke.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Da, elektroničkom ispravom koja je istovjetna papirnatoj.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

U pogledu podnošenja zahtjeva tuženik može odabrati način podnošenja. No elektroničko podnošenje obvezno je tijekom postupka pred sudovima i žalbenim sudovima.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Primjenjuju se ista pravila kao i za papirnate postupke. Tuženik se može braniti elektronički samo ako je za predmetnu vrstu postupka i isprava sud ovlašten primati podneske internetom.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Primjenjuju se ista pravila kao i za papirnate postupke.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Vidjeti odgovore na pitanja 1. i 2.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Dopisi i obavijesti upućeni zastupnicima stranaka šalju se samo internetom (certificiranom elektroničkom poštom (PEC) u skladu s talijanskim pravilima).

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Da. Privremene mjere izdaju se isključivo u elektroničkom obliku (od 30. lipnja 2014.).

Građanski sudovi svakog mjeseca izdaju oko 300 000 odluka u elektroničkom obliku.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Žalba se može podnijeti putem interneta. Odluka o žalbi dostavlja se samo internetom (certificiranom elektroničkom poštom (PEC) u skladu s talijanskim pravilima).

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Da.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Da, tako da potvrde svoj identitet (s pomoću talijanske pametne kartice) na ovlaštenoj pristupnoj točki ili na internetskom portalu Ministarstva pravosuđa.

Druge poveznice

https://pst.giustizia.it/PST/

Posljednji put ažurirano: 21/07/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.