Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima

Malta
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Da, ali to ovisi o sudu pred kojim se pokreće postupak.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Elektroničkim putem mogu se pokrenuti sljedeći postupci:

  • postupci pred Sudom za sporove male vrijednosti;
  • postupci pred Sudom za upravne sporove i
  • postupci pred Magistratskim sudom u Malti i Magistratskim sudom na Gozou kao nižim sudom.

Ne postoje postupci koji su dostupni samo na internetu.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Ta je usluga dostupna 24 sata dnevno sedam dana u tjednu, ali zahtjev se obrađuje tijekom radnog vremena suda, odnosno od 9 do 15 sati (od 1. listopada do 15. lipnja) te od 8 do 12 (od 16. lipnja do 30. rujna). Ako se zahtjev podnosi izvan radnog vremena, smatra se da je podnesen na sljedeći radni dan u prethodno navedeno vrijeme.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Za zahtjeve pred Sudom za sporove male vrijednosti potrebno je ispuniti odgovarajući obrazac, koji je dostupan na internetu, navodeći sve potrebne pojedinosti kako bi se mogao predati na obradu.

Za zahtjeve koji se podnose Sudu za upravne sporove te Magistratskom sudu u Malti i Magistratskom sudu na Gozou kao nižem sudu potrebno je prvo navesti pojedinosti koje se traže u e-obrascu i zatim skenirani primjerak zahtjeva priložiti u zakonski propisanom formatu zajedno s dokumentima, ako postoje.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Podaci se prenose u šifriranom obliku i njihovo je zadržavanje uređeno vladinom politikom.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Elektronički potpis nije potreban za podnošenje zahtjeva Sudu za sporove male vrijednosti. Međutim, odgovori, odgovori na protutužbe i žalbe koji se podnose tom sudu potpisuju se elektronički jer je za njihovo podnošenje potrebna prijava s elektroničkom identifikacijom.

Za pokretanje postupaka pred Sudom za upravne sporove te Magistratskim sudom u Malti i Magistratskim sudom na Gozou kao nižim sudom zahtjev se automatski elektronički potpisuje jer je ta usluga dostupna samo odvjetnicima i pravnim zastupnicima nakon što se elektroničkom identifikacijom registriraju za takvu uslugu.

Datum i vrijeme automatski se generiraju čim se zahtjev podnese.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Da, pristojbe povezane s radnjom koja se provodi elektroničkim putem također se plaćaju elektroničkim putem. Pristojbe su jednake onima koje se plaćaju kada se zahtjev ne podnosi elektroničkim putem.

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

To se ne može učiniti elektroničkim putem. Stranke koje žele povući zahtjev moraju osobno doći u tajništvo suda.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

U slučaju postupaka pred Sudom za sporove male vrijednosti; Sudom za upravne sporove te Magistratskim sudom u Malti i Magistratskim sudom na Gozou kao nižim sudom internetske usluge dostupne su samo za pokretanje postupaka. Još uvijek nije moguće odgovoriti na tu vrstu postupaka elektroničkim putem.

U slučaju postupaka pred Sudom za sporove male vrijednosti te pokretanja postupka elektroničkim putem može se i podnijeti odgovor, odgovor na protutužbu i žalbu.

Tuženik nije obvezan odgovoriti elektroničkim putem.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Bez obzira na to postoji li odgovor na zahtjev, određuje se rasprava za predmet.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Bez obzira na to postoji li odgovor na zahtjev te nakon isteka roka za njega, određuje se rasprava za predmet.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Dokumenti se mogu podnijeti elektroničkim putem kada se podnose zajedno s izvornim zahtjevom koji se podnosi na isti način.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Prema malteškom pravu uručenje odluka nije obvezno.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Sve prethodne ili konačne odluke čitaju se na javnoj raspravi i njihov se primjerak dostavlja strankama ili pravnim zastupnicima koji prisustvuju raspravi. Međutim, kao što je objašnjeno u nastavku, može se pribaviti elektronički primjerak odluke.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Žalba se može podnijeti elektroničkim putem samo u slučaju žalbe na odluku Suda za sporove male vrijednosti, ali odluka se ne može dostaviti elektroničkim putem.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Ne, to nije moguće.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Na stranicama pravosudne usluge odluke su besplatno dostupne pravnim zastupnicima, ali i građanima.

Uz te stranice, pravni stručnjaci mogu se upotrebom elektroničke identifikacije pretplatiti na uslugu eCourts na stranici https://ecourts.gov.mt/onlineservices/ na kojoj imaju pristup predmetima, sudskim aktima i nalozima.

Posljednji put ažurirano: 09/03/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.