Izvorna jezična inačica ove stranice španjolski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Elektronička obrada predmeta i elektronička komunikacija sa sudovima

Španjolska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Je li moguće pokrenuti sudski postupak putem interneta?

Da, djelomično.

To je obvezno za zastupnike stranaka u sudskom postupku (procuradores) i druge pravne zastupnike, osim u mjesnim jurisdikcijama u kojima to još nije moguće za pravne zastupnike.

U nekim mjesnim jurisdikcijama to je obvezno i za fizičke osobe te pravne subjekte. Međutim, u drugim jurisdikcijama, u kojima se sustav još razvija, još nije moguće pokrenuti sve postupke na internetu, ali bi moglo biti moguće i/ili obvezno pokrenuti određene postupke na taj način.

Iako je to neobvezno za fizičke osobe od 1. siječnja 2017., to još nije moguće u mjesnim jurisdikcijama u kojima se sustav još razvija.

Ministarstvo pravosuđa vodi „elektroničku sudnicu” (Sede Judicial Electrónica) (poveznica na elektroničku sudnicu), uz registar koji je dostupan u elektroničkom obliku i sadržava pojedinosti o relevantnim izvorima i adrese.

Kako bi se zajamčila vjerodostojnost sadržaja i pružio dokaz o slanju i primitku, obvezna je upotreba kvalificiranog elektroničkog potpisa.

Novost je da u Galiciji stručnjaci i pojedinci odsad mogu pokrenuti postupke za platni nalog u građanskim i radnopravnim postupcima; to će uskoro biti moguće i u usmenim postupcima.

U Andaluziji je podnošenje zahtjeva i dokumenata fizičkim i pravnim osobama ograničeno na usmene i građanske postupke za platni nalog te na postupke izdavanja platnog naloga pred radnim sudovima.

U Baskiji nije moguće pokrenuti postupke putem interneta.

2 Ako jest, za koje je vrste predmeta to moguće? Postoje li postupci koji su dostupni isključivo putem interneta?

Dostupno je za sve građanske postupke, iako u nekim mjesnim jurisdikcijama i postupcima postoje ograničenja, i prilično se često upotrebljava za platni nalog i usmene postupke.

Dokument kojim se pokreće postupak za europski platni nalog ili postupak za sporove male vrijednosti može se podnijeti putem interneta u nekim mjesnim jurisdikcijama, dok se u drugima sustav još uvijek ažurira.

Pristup za pojedince tek se uvodi i u nekim mjesnim jurisdikcijama mogao bi biti privremeno ograničen na postupke na nacionalnoj razini, kao što su platni nalozi, ili usmene postupke ili zahtjeve za pokretanje postupka u skladu s radnim pravom. Ne obuhvaća podnošenje postupovnih dokumenata.

Pokretanje svih postupaka putem interneta obvezno je za zastupnike stranaka u sudskom postupku i druge pravne zastupnike te se, općenito, taj sustav uvodi u cijeloj zemlji, uz nekoliko iznimaka, kao što je Baskija.

3 Je li usluga dostupna u svako doba (tj. 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu) ili samo u određeno vrijeme? Ako je dostupna samo u određeno vrijeme, koje je to vrijeme?

Usluga je uglavnom dostupna 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. Međutim, uzimajući u obzir činjenicu da su neki dani neradni, ako se postupak pokrene na neradni dan, završit će ga se sljedećeg radnog dana.

Osim toga, rad sustava tijekom neradnih dana može se povremeno obustaviti zbog tehničkih razloga ili radi održavanja, posebno u kolovozu.

4 Treba li navesti detalje o tužbi u nekom određenom obliku?

Preporučuju se sljedeći formati: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt, .zip.

Sažete datoteke u formatu .zip mogu sadržavati samo sljedeće formate dokumenata: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt.

Ni u kojem slučaju neće biti moguće LexNET-om podnijeti audiodatoteke i videodatoteke te sažete datoteke u formatu .zip koje sadržavaju dokumente u formatima koji nisu prethodno navedeni.

Ako je dokument prevelik za sustav, trebat će ga predati u fizičkom obliku. Umjetno spajanje više dokumenata u jedan digitalni dokument nije dopušteno.

5 Kako su zaštićeni prijenos i pohrana podataka?

Nadležna javna tijela odgovorna su za uspostavu odgovarajućih elektroničkih sustava. Sigurnost se jamči sustavom prethodne autentifikacije elektroničkih potpisa za pravne zastupnike i fizičke osobe, a ovlašteni službenici pristupaju s pomoću kriptiranih kartica i digitalnih certifikata. Sustav mora zajamčiti vjerodostojnost sadržaja i omogućiti potvrdu slanja i primitka.

6 Je li potrebno koristiti neku vrstu elektroničkog potpisa i/ili bilježenja vremena?

Da, s pomoću sustava prethodne autentifikacije.

7 Plaćaju li se sudski troškovi? Ako se plaćaju, kako ih je moguće platiti i razlikuju li se od troškova postupaka koji se ne vrše elektroničkim putem?

Sudske pristojbe plaćaju se za zahtjeve pravnih subjekata, ali ne za zahtjeve fizičkih osoba.

Za sve se zahtjeve plaćanje mora izvršiti elektronički putem interneta te se zahtjevu mora priložiti potvrda o plaćanju (nepoštovanje tog zahtjeva može se ispraviti na neki kasniji datum).

8 Je li moguće povući tužbu pokrenutu putem interneta?

Jednom kad se zahtjev dostavi, ne može se poništiti.

Međutim, može se povući podnošenjem obavijesti o službenom povlačenju u elektroničkom obliku.

9 Ako tužitelj pokrene postupak putem interneta, može li/ili mora li tuženik također odgovoriti putem interneta?

Ne, svaka će stranka odgovoriti primjenom odgovarajućeg postupka u skladu sa svojim konkretnim okolnostima, kao što je prethodno navedeno.

10 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik odgovori na tužbu?

Ništa. Elektronički postupak primjenjuje se samo na dostavu dokumenata i obavijesti koje se uručuju pravnim zastupnicima stranaka. Sudski postupci ne provode se automatski.

Sud će dostaviti dokument u elektroničkom i/ili fizičkom obliku, ovisno o pravilima koja se primjenjuju i odluci stranaka.

11 Kada se postupak odvija elektroničkim putem, što se događa ako tuženik ne odgovori na tužbu?

Ništa. Sudski postupci ne provode se automatski. Sud će dostaviti dokument u elektroničkom i/ili fizičkom obliku te će dostaviti obavijest u elektroničkom ili fizičkom obliku, ovisno o pravilima koja se primjenjuju i odluci stranaka.

12 Je li moguće dostaviti dokumente sudu elektroničkim putem, i ako jest, u okviru kojih je postupaka te pod kojim uvjetima to moguće?

Da, podnošenje postupovnih dokumenata i dostavljanje dokumenata podliježe istim uvjetima kao što su oni utvrđeni u odjeljku 1. za pokretanje postupka. Jedina su ograničenja ona koja su primjenjiva na vrstu dokumenta i njegovu veličinu.

Sustav se može upotrebljavati u svim postupcima, iako se pristup fizičkih osoba tek uvodi i u nekim bi mjesnim jurisdikcijama mogao biti privremeno ograničen, a u nekima možda još nije dostupan ako se sustav još razvija.

U Baskiji se svi dokumenti osim prvih podnesaka stranaka moraju podnijeti elektroničkim putem u slučaju zastupnika stranaka u sudskom postupku i odvjetnika. Privatne osobe ne smiju provoditi postupke elektroničkim putem.

Obvezna je prethodna autentifikacija elektroničkog potpisa zastupnika.

Izvornik dokumenta mora se dostaviti ako to zahtijeva sud, a u tom se slučaju može poslati poštom.

13 Je li moguće uručiti sudske dokumente, a osobito presude, putem interneta?

Da. To je obvezno za pravne zastupnike stranaka.

U nekim mjesnim jurisdikcijama to je obvezno i za fizičke osobe i za pravne subjekte. Međutim, u drugim mjesnim jurisdikcijama, u kojima se sustav još razvija, to možda još nije moguće.

Za fizičke osobe, nakon prethodne autentifikacije, to je neobvezno u onim mjesnim jurisdikcijama u kojima je sustav uveden.

Ako su stranke podnijele svoj zahtjev i dokumente putem interneta, bit će obaviještene o sudskim odlukama istim medijem.

14 Je li moguće elektroničkim putem donositi sudske odluke?

Da. To je obvezno za pravne zastupnike stranaka.

U nekim mjesnim jurisdikcijama to je obvezno i za fizičke osobe i za pravne subjekte. Međutim, u drugim mjesnim jurisdikcijama, u kojima se sustav još razvija, to možda još nije moguće.

Za fizičke osobe, nakon prethodne autentifikacije, to je neobvezno u onim mjesnim jurisdikcijama u kojima je sustav uveden.

Ako su stranke podnijele svoj zahtjev i dokumente putem interneta, bit će obaviještene o sudskim odlukama istim medijem.

15 Je li se moguće žaliti i primiti odluku o žalbi putem interneta?

Da. To je obvezno za pravne zastupnike stranaka.

U nekim mjesnim jurisdikcijama to je obvezno i za fizičke osobe i za pravne subjekte. Međutim, u drugim mjesnim jurisdikcijama, u kojima se sustav još razvija, to možda još nije moguće.

Za fizičke osobe, nakon prethodne autentifikacije, to je neobvezno u onim mjesnim jurisdikcijama u kojima je sustav uveden.

16 Je li moguće putem interneta pokrenuti ovršni postupak?

Da, pod istim uvjetima kao što su oni utvrđeni u odjeljku 1. za pokretanje postupka.

U mnogim je mjesnim jurisdikcijama obvezno za pravne zastupnike stranaka.

U nekim mjesnim jurisdikcijama to je obvezno i za fizičke osobe i za pravne subjekte. Međutim, u drugim mjesnim jurisdikcijama, u kojima se sustav još razvija, to možda još nije moguće.

Za privatne osobe, nakon provjere autentičnosti, to nije obvezno u onim mjesnim jurisdikcijama u kojima je sustav uveden.

U Baskiji nije moguće pokrenuti postupak putem interneta, a zahtjev za izvršenje mora se podnijeti u tiskanom obliku.

Ministarstvo pravosuđa vodi „elektroničku sudnicu” (Sede Judicial Electrónica) (poveznica na elektroničku sudnicu), uz registar koji je dostupan u elektroničkom obliku i sadržava informacije i pojedinosti o relevantnim izvorima i adrese.

17 Mogu li se stranke ili njihovi pravni zastupnici referirati na internetske predmete? Ako da, kako je to moguće učiniti?

Samo u nekim mjesnim jurisdikcijama.

Pravni zastupnici stranaka mogu pretraživati predmete na internetu u Aragonu, Navari, Kantabriji i Valenciji.

U drugim mjesnim jurisdikcijama, kao što su Balearski otoci ili Katalonija, taj se sustav uvodi i bit će dostupan pravnim zastupnicima u bliskoj budućnosti.

U Andaluziji stranke i njihovi pravni zastupnici imaju pristup nekim informacijama, kao što su informacije o strankama, tijeku postupka i dnevnom rasporedu ročišta na sudu.

U Baskiji stručnjaci imaju pristup samo videozapisima sa snimkama suđenja.

S druge strane, u ostalim se mjesnim jurisdikcijama ne planira omogućiti takav pristup, čak ni pravnim stručnjacima.

Fizičke osobe trenutačno ne mogu pristupiti spisu.

Posljednji put ažurirano: 18/11/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.