Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Ügyek online lefolytatása, elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal

Ausztria
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Igen, bírósági eljárást interneten keresztül is lehet kezdeményezni, az osztrák e-igazságszolgáltatás (Elektronischer Rechtsverkehr, ERV) platformon. Ehhez azonban regisztrálni kell a lehetséges adattovábbítók valamelyikénél, amely továbbítja az adatokat az igazságszolgáltatási rendszernek. A regisztráció nem ingyenes. Az alapdíj kb. 20,00 EUR havonta, plusz feltöltésenként körülbelül 0,30 EUR-nak megfelelő díjat kell fizetni. Az ajánlott levél költsége Ausztriában mintegy 3,00 EUR.

Az állampolgári kártya használatával ingyenes feltöltési szolgáltatás is elérhető. Azonban szemben az osztrák e-igazságszolgáltatási platformmal, ez csak egyirányú szolgáltatást nyújt.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

Az osztrák e-igazságszolgáltatási platform lehetővé teszi egyrészről a bíróságok és az ügyészségek, másrészről pedig a peres felek közötti online kommunikációt, a papíralapú kommunikációhoz hasonlóan. Ezt bármilyen típusú eljárásnál fel lehet használni. Nincsen olyan eljárás, amelyet kizárólag online kell indítani.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

A szolgáltatás a nap 24 órájában, a hét 7 napján elérhető.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

A követelés alapját és az eljáráshoz szükséges minden adatot fel kell tölteni az előírt XML-struktúrába (vagy PDF-csatolmányként).

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

Az osztrák e-igazságszolgáltatási platformon keresztüli adatátvitel biztonságát https-protokoll alkalmazásával védik. Valamennyi érintett fél hitelesítésére tanúsítványokat használnak. A szerverek közötti kommunikáció is tanúsítvány alapján zajlik. Nagyobb biztonságot nyújt, hogy a felhasználóknak egy hozzáférési ponton kell regisztrálniuk (lásd a fenti 1. pontot).

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Lásd a fenti 5. pontot (tanúsítványok). Elektronikus aláírás nem szükséges. Központi időbélyeg szolgáltatás csak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéseknél érhető el, az érvényes beadványról visszaigazolást adnak.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Az online feltöltésekért beszedési megbízással kell megfizetni a bírósági illetéket. Általános szabályként az eljárások online történő kezdeményezésének díja megegyezik a papíron kezdeményezett eljárásokéval. Bizonyos esetekben az elektronikus benyújtás után jár kedvezmény.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Nincs különbség az online és az offline változat között. A polgári perrendtartás szabályai egyaránt vonatkoznak az osztrák e-igazságszolgáltatási platformon keresztül folytatott eljárásokra is. A követeléseket akkor is vissza lehet vonni az interneten keresztül, ha nem online nyújtották be azokat.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Igen, követelések megvédésére, fellebbezések benyújtására, stb. használható az internet. Az osztrák e-igazságszolgáltatási platform használata általában nem kötelező; azonban az ügyvédek, közjegyzők, bankok, biztosítótársaságok, társadalombiztosítási alapok, a Szövetségi Pénzügyi Hivatal (Finanzprokuratur) és az ügyvédi kamarák kötelesek használni az osztrák e-igazságszolgáltatási platformot.

Szakértők és tolmácsok számára bizonyos körülmények fennállása esetén kötelező az osztrák e-igazságszolgáltatási platform használata.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

A polgári perrendtartás szabályai egyaránt vonatkoznak az interneten keresztül folytatott eljárásokra is.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

A polgári perrendtartás szabályai egyaránt vonatkoznak az interneten keresztül folytatott eljárásokra is.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

Igen, az osztrák e-igazságszolgáltatási platformon keresztül bármilyen dokumentumot be lehet nyújtani a bíróságokhoz. Az ingatlan-nyilvántartási és cégjegyzékkel kapcsolatos eljárásokhoz akár interneten keresztül is be lehet nyújtani az eredeti okiratokat.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

Igen, az osztrák e-igazságszolgáltatási platformon keresztül.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Igen, az osztrák e-igazságszolgáltatási platformon keresztül.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Igen, az osztrák e-igazságszolgáltatási platformon keresztül.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Igen, az osztrák e-igazságszolgáltatási platformon keresztül.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

Igen, a felek és jogi képviselőik valamennyi polgári és végrehajtási eljárásnál betekinthetnek az ügy aktájába az adattovábbítókon keresztül, de csak a saját ügyeikben. A betekintési jogosultságot a jogosultsággal rendelkező személyekhez rendelt egyedi címkód alapján ellenőrzik.

Utolsó frissítés: 11/03/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.