Ügyek online lefolytatása, elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal

Belgium
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

A témát az ún. „Phenix-törvények” szabályozzák, konkrétan:

  • az elektronikus úton folytatott bírósági eljárásokról szóló 2006. július 10-i törvény (loi relative à la procédure par voie électronique) (Belga Hivatalos Közlöny, 2006. szeptember 7.);
  • a belga igazságszolgáltatási törvénykönyv egyes, az elektronikus úton folytatott bírósági eljárásokról szóló rendelkezéseit módosító 2006. augusztus 5-i törvény (loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique) (Belga Hivatalos Közlöny, 2006. szeptember 7.).

A „Phenix-törvények” az azonos nevű informatikai projektről kapták a nevüket, amelynek célja valamennyi belga bíróság számítógépes elérhetőségének biztosítása annak érdekében, hogy végül a teljes bírósági eljárás lefolytatható legyen elektronikus úton.

2012. december 31. óta két törvény lépett fokozatosan hatályba a fent említett „Phenix-törvények” mellett. Ezek a következők:

  • 2012. december 31-i törvény, amely különböző, elsősorban az igazságszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz (loi portant dispositions diverses, spécialement en matière de justice);
  • 2012. december 31-i törvény, amely az igazságszolgáltatásra vonatkozó különböző rendelkezéseket tartalmaz (loi portant dispositions diverses en matière de justice).

Azonban a fokozatos hatálybalépés még nem jelenti a bírósági eljárások elektronikus úton lefolytathatóvá tételét, hiszen elsősorban olyan rendelkezésekről van szó, amelyek az írásbeli eljárásokra is alkalmazhatóak. Ezért egyelőre továbbra is a „hagyományos”, nem elektronikus úton folytatott jogi eljárások maradnak meghatározóak.

A bírósági és ügyészségi hivatalokat és kezelőirodákat olyan ügyviteli informatikai alkalmazással látták el, amely lehetővé teszi valamennyi dokumentum és információ elektronikus úton történő feldolgozását. Továbbá számos különböző lehetőséget tanulmányoznak, amelyek lehetővé teszik az eljárási iratok és bizonyítékok elektronikus úton történő továbbítását a bíróságok hivatalai részére.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

Tárgytalan.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

Tárgytalan.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Tárgytalan.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

Tárgytalan.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Tárgytalan.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Tárgytalan.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Tárgytalan.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Tárgytalan.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Tárgytalan.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Tárgytalan.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

Az igazságszolgáltatási törvénykönyv (Code judiciaire) 32b. cikke úgy rendelkezik, hogy a bíróságok, ügyészségi vagy bírósági szolgálatok (ideértve a bírósági hivatalokat és ügyészségi titkárságokat is) részére történő bármely értesítés, közlés és iratbenyújtás, vagy ez utóbbiak által ügyvédek, bírósági alkalmazottak vagy közjegyzők részére, illetve ügyvédek, bírósági alkalmazottak vagy közjegyzők által ügyvédek, bírósági alkalmazottak vagy közjegyzők részére történő bármely értesítés vagy közlés foganatosítható az igazságügyi informatikai rendszer igénybevételével.

E rendelkezés alapján hozták létre az e-Box (elektronikus postafiók-)hálózatot az értesítések vagy közlések megtétele és iratok benyújtása céljából, valamint az e-Deposit (elektronikus irattár-)rendszert kifejezetten a polgári és büntetőjogi indítványok, beadványok és iratok benyújtása céljából.

Ezeket az eszközöket kizárólag miniszteri rendeletben meghatározott bíróságok használhatják.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

Tárgytalan.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Tárgytalan.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Tárgytalan.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Tárgytalan.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

Tárgytalan.

Utolsó frissítés: 04/09/2019

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.