Ügyek online lefolytatása, elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal

Bulgária
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

A bolgár jog nem rendelkezik ilyen lehetőségről. A kérelmeket – amelyeket bolgár nyelven kell írni – írásban a bírósági hivatalnál kell előterjeszteni. A kérelmeket postai úton is meg lehet küldeni, azonban faxon és e-mailben ez nem lehetséges.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

Lásd az 1. kérdésre adott választ.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

Lásd az 1. kérdésre adott választ.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Lásd az 1. kérdésre adott választ.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

Lásd az 1. kérdésre adott választ.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Lásd az 1. kérdésre adott választ.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Lásd az 1. kérdésre adott választ.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Lásd az 1. kérdésre adott választ.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Lásd az 1. kérdésre adott választ.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Lásd az 1. kérdésre adott választ.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Lásd az 1. kérdésre adott választ.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

A bolgár jog szerint a felek eljárási cselekményei polgári és kereskedelmi ügyekben nem tekintendők érvényesnek, amennyiben azokat elektronikusan teljesítik és elektronikus aláírással látják el. A felek bolgár nyelven írt, aláírással ellátott kérelemmel fordulhatnak bírósághoz. A kérelmet az érintett bíróság titkárságának irodájában lehet benyújtani vagy pedig a bíróságnak címezve postán megküldeni.

A polgári perrendtartás (GPK) 184. cikke lehetővé teszi elektronikus és papíralapú dokumentumok bizonyítékként történő előterjesztését polgári és kereskedelmi ügyekben. Az elektronikus dokumentum a bíróságon papíralapon is előterjeszthető. Amennyiben az ellenérdekű fél azt vitatja, a dokumentumot elektronikus adathordozón kell benyújtani. Amennyiben a bírósági tárgyaláson az elektronikus dokumentum másolásához szükséges berendezés és személyzet nem áll rendelkezésre, a bíróság az elektronikus dokumentumot előterjesztő felet felhívhatja, hogy bocsássa az elektronikus másolatot a többi fél rendelkezésére.

Az elektronikus dokumentummal kapcsolatos kifogásolási eljárást – különösen az elektronikus dokumentum kötelező tartalmi kellékét jelentő elektronikus aláírás kifogásolását – az elektronikus iratról és az elektronikus aláírásról szóló törvény szabályozza.

Az online eljárásokkal kapcsolatban a polgári perrendtartásban rögzített egyetlen rendelkezés a végrehajtási eljárás adósa követeléseinek lefoglalására vonatkozik. Ez a szabályozás a végrehajtási eljárás része, és a cselekményt a végrehajtó folytatja le.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

A polgári perrendtartás 42. cikkének (4) bekezdése lehetővé teszi polgári és kereskedelmi ügyekben a felek részére e-mail útján történő kézbesítést. A nyilatkozatok akkor minősülnek kézbesítettnek, ha azokat bejegyzik a különös informatikai rendszerbe, és a törvény 44. cikkének (3) bekezdése szerint a megfelelő elektronikus nyilvántartás tanúsítja a kézbesítést.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Lásd a 13. kérdésre adott választ.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Lásd a 13. kérdésre adott választ.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

A bolgár jog nem rendelkezik ilyen lehetőségről. Lásd a 12. kérdésre adott válasz utolsó albekezdését.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

A bírósági határozatok a nyilvánosság számára a Bolgár Köztársaság Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsának weboldalán érhetők el (regisztráció nélkül): http://legalacts.justice.bg/. A bírósági határozatok számos szempont alapján kereshetők, nevezetesen „bíróság”, „ügytípus”, „év”, „ügyszám”, és „kulcsszavak” alapján. Az összetett kereséssel ennél pontosabb kritériumokra is rá lehet keresni. A keresés eredményeként az ügyben szereplő fél vagy képviselője „.doc” formátumban töltheti le a bírósági ítéletet. A határozatokat a személyes adatok védelméről szóló törvény és a minősített adatok védelméről szóló törvény által előírt követelményeknek megfelelően a meghozataluk időpontjában teszik közzé. A határozatok közzétételére olyan módon kerül sor, hogy az azokban szereplő természetes és jogi személyeket ne lehessen felismerni. A személyek polgári vagy egészségügyi státuszára vonatkozó határozatokat azok indokolása nélkül kell közzétenni.

Emellett minden bíróság weboldala lehetővé teszi a folyamatban lévő ügyek és az azokhoz kapcsolódó bírósági határozatok nyomon követését. A bírósági határozatok és az ügyek állásával kapcsolatos információk a fent említett keresési szempontok használatával kereshetők, a határozatok pedig a bemutatott módon kerülnek közzétételre. A keresés eredményeként az ügyben szereplő fél vagy képviselője „.doc” formátumban töltheti le a bírósági határozatot.

Utolsó frissítés: 25/06/2018

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.