Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata horvát nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Ügyek online lefolytatása, elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal

Horvátország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Nem lehetséges.

A kereseteket, ellenkérelmeket, jogorvoslatokat és más tárgyaláson kívüli nyilatkozatokat, javaslatokat és hirdetményeket írásos formában kell benyújtani (beadványok). A felek, azaz képviselőik, aláírják a beadványokat legalul.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

Tárgytalan.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

Tárgytalan.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Tárgytalan.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

Tárgytalan.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Tárgytalan.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Tárgytalan.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Tárgytalan.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Tárgytalan.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Tárgytalan.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Tárgytalan.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

A polgári perrendtartásról szóló törvény (Zakon o parničnom postupku)(Narodne Novine [NN; a Horvát Köztársaság Hivatalos Lapja] 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 és 70/19 sz.) a dokumentumok informatikai rendszeren keresztül történő elektronikus benyújtásának lehetőségéről rendelkezik. Az elektronikusan benyújtott dokumentumokat a külön jogszabályban meghatározottak szerint minősített elektronikus aláírással kell ellátni. Ugyanakkor a kormányzati szervek, ügyészségek, jogászok, jegyzők, bírósági szakértők, ülnökök, bírósági tolmácsok, vagyonkezelők, bírósági megbízottak és jogalanyok esetében a dokumentumok benyújtását mindig elektronikusan kell elvégezni.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

Kifejlesztettek és megvalósítottak egy olyan elektronikus hirdetőtábla szolgáltatást (e-Oglasna ploča), amely informatikai megoldások alkalmazásával lehetővé teszi a bírósági dokumentumok hirdetőtáblán keresztüli kézbesítését a bírósági eljárásban részt vevő felek számára.

Az elektronikus hirdetőtáblán a polgári perrendtartásról szóló törvény (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine [NN; a Horvát Köztársaság Hivatalos Lapja] 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 és 70/19 sz.) 335. cikkében meghatározott feltételekkel összhangban ítéleteket, valamint a végrehajtási törvény (Ovršni zakon) (Narodne Novine [NN; a Horvát Köztársaság Hivatalos Lapja] 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 és 73/17 sz.) 8. cikkének hatálya alá eső összes dokumentumot teszik közzé.

Az elektronikus hirdetőtáblán továbbá minden olyan dokumentumot is közzétesznek, amelyet az eljárási szabályok szerint a bírósági hirdetőtáblán tesznek közzé.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Nem lehetséges.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

A fellebbezés interneten keresztül történő benyújtása nem lehetséges. A jogszabályban előírt feltételek teljesülése esetén a felet értesíteni lehet az elektronikus hirdetőtáblán keresztül az őt érintő döntésről.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Nem lehetséges.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

Tárgytalan.

Utolsó frissítés: 21/12/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.