Ügyek online lefolytatása, elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal

Észtország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Igen, kezdeményezhető bírósági eljárás az elektronikus eljárási információs rendszeren (e-akta rendszer) keresztül.

A rendszer elérhető ezen a linken: https://etoimik.rik.ee/

Az e-akta rendszer használatát bemutató videó az alábbi internetes oldalon érhető el: https://www.youtube.com/watch?v=Qu9azQs_Ctc&t=3s.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

Az e-akta rendszert a felek polgári és közigazgatási jogi eljárásokban, valamint büntetőeljárásokban és szabálysértési eljárásokban egyaránt használhatják. Polgári és közigazgatási bírósági eljárások esetén lehetőség van az eljárás kezdeményezésére, valamint dokumentumok és fellebbezések benyújtására. Büntető- és szabálysértési eljárások esetén lehetőség van korlátozott számú dokumentum benyújtására a folyamatban lévő bírósági eljárásokban.

Követelések gyorsított behajtására vagy tartási követelésre vonatkozó fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem csak az interneten keresztül nyújtható be.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

Igen, az eszköz mindig rendelkezésre áll.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Bírósági eljárás kezdeményezéséhez a megadott formanyomtatványokat kell kitölteni a megfelelő szöveggel illetve adatokkal kiegészítve. Az eljárás és a kérvény fajtájától függően eltérnek, de a formátumuk hasonló: meg kell adni az ügyre vonatkozó általános információkat, a felekkel kapcsolatos részleteket, a kérvényhez csatolt dokumentumokat és az állami illeték megfizetésével kapcsolatos részleteket.

A gyorsított fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem benyújtására szolgáló formanyomtatvány részletesebb, és a kérelmet teljes egészében metaadatok formájában kell benyújtani.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

Annak érdekében, hogy a rendszer felismerje a bejelentkező személyt, az e-akta rendszerbe a személyazonosító igazolvánnyal vagy a mobilazonosítóval kell bejelentkezni. A (személyazonosító igazolvánnyal vagy a mobilazonosítóval a) portálra történő bejelentkezéskor a felhasználók csak a velük kapcsolatos eljárásokhoz és adatokhoz férnek hozzá. Az eljárásban nem érintett személyek nem férhetnek hozzá más személyek bírósági eljárásaihoz. Az adatok továbbítása a nemzeti informatikai rendszer „X-road” adatcsere-rétegének használatával történik. Ez olyan műszaki és szervezeti környezet, amely lehetővé teszi az állami információs rendszerek közötti biztonságos internetalapú adatcserét.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Ha a jogszabályok bizonyos típusú dokumentumok aláírását követelik meg, erre elektronikusan, a személyazonosító igazolvány használatával kerül sor. Az eljárási iratok az e-akta rendszeren keresztül digitális aláírás alkalmazásával nyújthatók be. Ha az ügyet a bírósághoz továbbítják, az e-akta rendszer automatikusan elmenti a bírósági eljárás megindításának dátumát. A bírósághoz eljárást kezdeményező iratot vagy egyéb eljárási iratot az e-akta rendszerben továbbító személy automatikus kézbesítési visszaigazolást kap e-mailben, amelyben szerepel az iratok bíróságra történő beérkezésének napja és időpontja.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Illetéket kell fizetni minden olyan cselekmény elvégzéséért, amely jogszabály szerint illetékköteles. Főszabály szerint az illetéket általában a cselekmény elvégzése iránti kérelem benyújtása előtt kell megfizetni. Az illeték fizethető banki átutalással az e-akta rendszeren belül, illetve a rendszeren kívüli internetes banki átutalással vagy a bankfiókokban.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

A felperes az előzetes eljárás végéig visszavonhatja követelését, ha visszavonás iránti kérelmet nyújt be a bírósághoz. A kereset az alperes beleegyezésével visszavonható a kapcsolódó bírósági határozat hatálybalépéséig. A bíróságot írásban tájékoztatni kell a kereset visszavonásáról, vagy feljegyzést kell készíteni róla a jegyzőkönyvben. A kérelem az e-akta rendszeren keresztül is benyújtható a bírósághoz.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Nem kötelező az interneten keresztül válaszolni. Az alperes válaszolhat az interneten, elektronikus úton, vagy írásban.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Nincs különbség az interneten vagy a bármilyen más módon kezdeményezett eljárások között. Az eljárások kezelésének módja az eljárást folytató testület által végrehajtott későbbi cselekményektől függ, és az eljárás, illetve a kereset típusától függően változhat.

Ha a gyorsított fizetési meghagyásos eljárás során az adós ellentmondást jelent be, a bíróság tovább tárgyalja az ügyet vagy megszünteti az eljárást. Ez a kérelmező kívánságától függ.

A polgári peres ügyek rendezhetők írásbeli eljárásban, ha a felek erre vonatkozó kérelmet nyújtanak be, vagy a bíróság határozhat úgy, hogy tárgyalást tart az ügyben. Az eljárás módja függ a kereset típusától és az alperesi ellenkérelemtől.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Gyorsított fizetési meghagyás esetében, ha a kötelezett nem válaszol a fizetési javaslatra, azaz nem nyújt be ellentmondást, a bíróság a megfelelő összegre vonatkozóan bocsátja ki a fizetési meghagyást. Ez a végzés azonnal végrehajtható, így a bíróságnak meg kell győződnie arról, hogy a kötelezett megkapta a fizetési javaslatot.

Más polgári peres eljárásokban, ha a bíróság az alperest adott határidőn belüli válaszadásra kötelezte, de az alperes ezt nem tette meg, a bíróság a felperes kérelmére bizonyos esetekben mulasztási ítéletet hozhat. Ha a bíróság ezt nem tartja lehetségesnek, új határidőt szabhat az alperes számára a válaszadásra, vagy új tárgyalást tűzhet ki. A mulasztási ítélet iránti kérelem benyújtható a keresetlevéllel együtt. A bíróság a jogszabályokban meghatározott esetekben nem hoz mulasztási ítéletet.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

A kérelmek és iratok benyújthatók a bírósághoz elektronikus úton e-mailben vagy a kifejezetten erre a célra létrehozott információs rendszeren (az e-akta rendszeren) keresztül.

A polgári és közigazgatási eljárásokkal kapcsolatos valamennyi dokumentum benyújtható az e-akta rendszeren keresztül, valamint korlátozott számú dokumentum a büntetőeljárások és a szabálysértési eljárások során. Az eljárási iratok az e-akta rendszeren keresztül digitális aláírás alkalmazásával nyújthatók be.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

A bírósági ítéletek, határozatok és idézések kézbesíthetők az eljárásban részt vevő feleknek az e-akta rendszeren keresztül, vagy a felek elsődleges e-mail-címére, illetve egyéb olyan e-mail-címére, amelyről tájékoztatták a bíróságot. Az iratok címzettjének értesítenie kell a bíróságot a kézhezvételről az iratok e-mailben történő kézbesítése esetén, ha pedig az e-akta rendszeren keresztül kézbesítették őket, a rendszer automatikusan regisztrálja, mikor kapta meg és nyitotta meg őket a címzett.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Polgári és közigazgatási eljárásokban a bíróság a határozatokat kibocsáthatja elektronikus úton, a bíró digitális aláírásával védve vagy más hasonló, technikailag biztonságos módon.

A fizetési meghagyásra vonatkozó gyorsított eljárás során valamennyi bírósági dokumentum – beleértve a határozatokat is – automatizált módon jön létre az információs rendszerben.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Az e-akta rendszeren keresztül benyújtható a fellebbezés, valamint lehetőség van a polgári és közigazgatási eljárásokban hozott releváns határozatok kézbesítésére.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Lehet végrehajtási eljárást kezdeményezni az e-akta rendszeren keresztül. A végrehajtási törvény 2. szakasza (1) bekezdésének 1)–4). pontjai szerinti további végrehajtható okiratok kereshetők az e-akta rendszerben, majd végrehajtás iránti kérelmet lehet kitölteni, és szükség esetén további fájlokat hozzáadni. A kitöltött végrehajtás iránti kérelmet a jogosultnak digitálisan alá kell írnia. Ezt követően a kérelem a kiválasztott végrehajtható okiratokkal és a további iratokkal együtt megküldésre kerül a végrehajtó e-mail-címére.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

Az ügyek online nyomon követhetők az e-akta rendszeren keresztül. A felhasználónak személyazonosító igazolvány vagy mobil azonosító alkalmazás használatával be kell jelentkeznie a rendszerbe a személyazonossága ellenőrzésének biztosítása érdekében. A polgári és közigazgatási eljárásokban a rendszer megjelenít a felek számára minden olyan dokumentumot, amelyet a személyazonossági adatok miatt bizalmasként nem jelöltek meg, és amelyet hozzáférhetővé tettek.

A gyorsított fizetési meghagyásos eljárások teljes egészében lefolytathatók az e-akta rendszeren keresztül.

Büntetőügyek és szabálysértési ügyek esetében az e-akta rendszer csak korlátozott információkat jelenít meg.

Kapcsolódó hivatkozások

Az e-akta rendszer

https://www.e-toimik.ee/

Jogi segítségnyújtási portál – Kérelmek benyújtása a bíróságokhoz

https://v1.juristaitab.ee/et/oigusnoustamine

Az észt igazságszolgáltatási rendszer

https://www.kohus.ee/en/estonian-courts/estonian-court-system

Riigi Teataja [az észt Hivatalos Lap]

https://www.riigiteataja.ee

Utolsó frissítés: 31/01/2023

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.