Ügyek online lefolytatása, elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal

Finnország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Igen.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

Az automatikus feldolgozás a következő esetekben áll rendelkezésre: kereseti kérelmek benyújtása nem vitatott követelések esetében, költségmentesség iránti kérelmek (és védőügyvéd vagy jogsegélyszolgálatot ellátó ügyvéd kirendelésére irányuló kérelem, valamint az ügyvédi díjnak és költségeknek az állam által való megtérítésére irányuló kérelem), továbbá végrehajtási kérelmek (a kerületi bíróság (käräjäoikeus) ítéletén vagy határozatán alapuló adósságok végrehajtására irányuló magánjogi kérelmek esetében).

Finnországban nincs kizárólag az interneten keresztül elérhető eljárás.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

A szolgáltatás minden időpontban elérhető.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

XML-sablon érhető el azon vállalatok és szervezetek számára, amelyek gyakran nyújtanak be kereseti kérelmet. Külön elektronikus online űrlap érhető el a polgárok és a vállalkozások számára.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

A finn bíróságok automatikus feldolgozó szolgáltatását titkosított https fájlátviteli protokoll biztosítja. A bíróságok által benyújtott adatokat biztonságos szerveren tárolják, ahonnan az érdekelt felek letölthetik a dokumentumokat.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

A fájlok biztonságos szerverről való letöltéséhez a felhasználóknak be kell jelentkezniük.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Az elektronikus eljárások esetében fizetendő díjak megegyeznek a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjakkal.  A kerületi bíróságok minden eljárás végén díjat számítanak fel a kérelmezőknek és a felpereseknek. A díj összege függ az ügy jellegétől és az eljárás összetettségétől.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Ugyanazok az elvek vonatkoznak az elektronikus eljárásokra, mint a hagyományos, nem elektronikus úton benyújtott kérelmekre.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Az alperesek internetes úton is válaszolhatnak, de az internet használata nem kötelező.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Polgári ügyekben nincs különbség az elektronikus és nem elektronikus eljárások között.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Polgári ügyekben nincs különbség az elektronikus és nem elektronikus eljárások között.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

Igen.  A kereseti kérelmeket, válaszokat és egyéb bírósági dokumentumokat e-mailben is meg lehet küldeni a bíróságoknak.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

Az átvételi elismervényt nem igénylő dokumentumokat (például a válaszokat, az előzetes és a főtárgyalásra vonatkozó idézéseket és a bírósági összefoglalókat) e-mailben is meg lehet küldeni az érdekelt feleknek.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

A bírósági döntéseket kérésre elektronikusan is meg lehet küldeni az érdekelt felek részére.  A bírósági határozatok online felületről való letöltéséhez a címzettnek vagy képviselőjének be kell jelentkeznie.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Jelenleg nincs lehetőség a fellebbezés elektronikus úton való benyújtására.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

A bírósági határozaton alapuló adósság behajtására irányuló kérelmeket elektronikus úton is be lehet nyújtani. Az automatikus feldolgozás a kerületi bíróság ítéletén vagy határozatán alapuló adósságok behajtására irányuló magánjogi kérelmek esetén lehetséges.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

Igen. Amennyiben az eljárást interneten keresztül kezdeményezték, a felperesek nyomon tudják követni ügyük előrehaladását, ha bejelentkeznek az online felületre.

Utolsó frissítés: 19/04/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.