Ügyek online lefolytatása, elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal

Németország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Polgári eljárások esetében a keresetlevél vagy a kérelem elektronikus úton, elektronikus dokumentumként is benyújtható a bírósághoz. A keresetlevélen vagy a kérelmen szerepelnie kell az azért felelős személy minősített vagy egyszerű aláírásának, és biztonságos átviteli eszköz útján kell benyújtani. A biztonságos átviteli eszközök meghatározása a polgári perrendtartás (Zivilprozessordnung – ZPO) 130a. szakaszának (4) bekezdésében található.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

A keresetlevelek és a kérelmek főszabály szerint minden polgári eljárásban benyújthatók a bírósághoz elektronikus úton, az 1. kérdésre adott válaszban leírtak szerint. Ezenkívül néhány eljárás teljes egészében lefolytatható elektronikus úton. Ilyenek például a nyilvántartásba vételi eljárások és a fizetési meghagyásos eljárások (Mahnverfahren).

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

Nincsenek időbeli korlátozások.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Az elektronikus dokumentumnak alkalmasnak kell lennie a feldolgozásra. Az átvitel technikai paramétereit és a feldolgozásra való alkalmasság követelményeit az elektronikus igazságszolgáltatásról szóló rendelet (Elektronische-Rechtsverkehr-Verordnung) rögzíti.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

igazságszolgáltatásról szóló rendelet határozza meg.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Az elektronikus dokumentumként benyújtott keresetlevélen vagy a kérelmen szerepelnie kell az azért felelős személy minősített vagy egyszerű aláírásának, és biztonságos átviteli eszköz útján kell benyújtani (lásd az 1. kérdést).

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Főszabály szerint az alkalmazott kommunikációs technológiák típusa nem befolyásolja az eljárási illetékek mértékét. A következő módokon lehet fizetni: számla, közvetlen terhelés, illetve elektronikus fizetés útján. További információ a tartományi igazságügyi hatóságoknál érhető el.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Igen, az általános szabályok szerint.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

A keresetlevél benyújtásának formájától függetlenül az ügyvédek, a hatóságok és a közjogi jogi személyek általában kötelesek elektronikus dokumentumként megküldeni a választ a bíróságnak. Az eljárásban részt vevő felek szintén jogosultak arra, hogy elektronikus formában nyújtsák be a beadványaikat a bírósághoz.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Az általános szabályok alkalmazandók. Jelenleg nincs külön elektronikus polgári eljárás.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Az általános szabályok alkalmazandók. Jelenleg nincs külön elektronikus polgári eljárás.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

Bizonyos feltételek mellett az iratok elektronikus formában is megküldhetők a bíróságnak (lásd az 1. kérdést).

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

A bírósági iratok – különösen a határozatok – elektronikusan, biztonságos átviteli eszközök útján is kézbesíthetők (a polgári perrendtartás 173. szakaszának (1) bekezdése). Az ügyvédek, a közjegyzők, a bírósági végrehajtók, a hatóságok, a gazdasági társaságok és a közjogi intézmények kötelesek a kézbesítéshez biztonságos átviteli módot biztosítani. Természetes személynek csak akkor kézbesíthető elektronikus dokumentum, ha az adott eljárásban hozzájárult az elektronikus dokumentumok kézbesítéséhez, jogi személynek pedig akkor, ha általános jelleggel hozzájárult az elektronikus dokumentumok kézbesítéséhez (a polgári perrendtartás 173. szakasza (4) bekezdésének első és harmadik mondata).

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Igen, a bírósági határozatok elektronikus formában is közölhetők a 13. kérdésnél leírtak szerint.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Az elektronikus dokumentumok továbbítására és kézbesítésére vonatkozó, fent ismertetett általános szabályok alkalmazandók (lásd az 1. és a 13. kérdést).

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Az 1. kérdésnél leírtaknak megfelelően a végrehajtási végzések elektronikus úton is elküldhetők a végrehajtóknak, a végrehajtás iránti kérelmek pedig a végrehajtási eljárásban eljáró bíróságoknak. Egyes küldő felek – így az ügyvédek és a hatóságok – kötelesek elektronikus úton benyújtani a kérelmeket, illetve a végzéseket (a polgári perrendtartás 753. szakaszának (5) bekezdése, valamint 130d. szakasza). A mellékletek elektronikusan is benyújthatók, illetve azokat elektronikusan is be kell nyújtani, kivéve, ha a jogszabály úgy rendelkezik, hogy az adott dokumentumot írásban kell benyújtani. A végrehajtható okirat másolatát általában írásban kell megküldeni. Kivételes esetben, ha a végrehajtható okirat olyan végrehajtási határozat, amelyhez nincs szükség végrehajtási záradékra, és a követelés nem haladja meg az 5000 eurót, a végrehajtható okirat bizonyos feltételek mellett elektronikus úton is megküldhető. Ez a helyzet például a pénzkövetelés zár alá vételére és átruházására vonatkozó elektronikus végrehajtási kérelem (a polgári perrendtartás 829a. szakasza), valamint a pénzkövetelés végrehajtására vonatkozó, elektronikus úton benyújtott végzés (a polgári perrendtartás 754a. szakasza) esetében is.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

Erre általában nincs lehetőség. Bizonyos esetekben az ingatlan-nyilvántartási/nyilvántartási ügyekre és a polgári peres eljárásokban kitűzött időpontokra vonatkozó információk elektronikusan is lekérdezhetők.

Utolsó frissítés: 18/01/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.