Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata német nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angol.
Swipe to change

Ügyek online lefolytatása, elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal

Németország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

A törvény elvileg lehetővé teszi. A gyakorlatban azonban még nem mindenhol, nem minden szövetségi tartományban és nem minden típusú eljárásban van rá lehetőség. Attól függ, hogy az érintett szövetségi tartomány hozott-e erre vonatkozó rendeleteket, és ha igen, milyen mértékben. További információk a szövetségi tartományok bírósági szolgálatain érhetők el.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

Attól függ, hogy az érintett szövetségi tartomány hozott-e erre vonatkozó rendeleteket, és ha igen, milyen mértékben. További információk a szövetségi tartományok bírósági szolgálatain érhetők el. Néhány eljárás teljes egészében lefolytatható elektronikus úton. Ide tartoznak például a nyilvántartási eljárások, a fizetési meghagyásos eljárások (Mahnverfahren), illetve néhány esetben a szabálysértési (Ordnungswiedrigkeiten) eljárások.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

Ahol a szövetségi tartományok rendeletben szabályozták az elektronikus eljárásokat (lásd az 1. kérdést), elektronikus dokumentumok bármikor benyújthatók.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

A műszaki követelményeket a szövetségi tartományok rendeletei határozzák meg (lásd az 1. kérdést).

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

A műszaki követelményeket a szövetségi tartományok rendeletei határozzák meg (lásd az 1. kérdést). A dokumentumokat általában OSCI (online services computer interface – online szolgáltatások számítógépes interfésze) formátumban kell benyújtani, amely az EGVP (Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach – elektronikus bírósági és közigazgatási postafiók) szoftveres megoldás része.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Magát az üzenetet nem szükséges feltétlenül aláírni. Az egyes benyújtott kérelmeket a vonatkozó eljárási szabályokban meghatározott típusú aláírással kell ellátni. Ez általában minősített elektronikus aláírást jelent.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Lehetséges, hogy bírósági illetéket kell fizetni; ez az ügy típusától függ. A fizetés számos módon történhet: számla, közvetlen terhelés, illetve elektronikus fizetés útján.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Igen, visszavonható. Az általános rendelkezések vonatkoznak rá.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Nem kötelező az interneten keresztül válaszolni. Az általános rendelkezések vonatkoznak rá.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Az általános rendelkezések vonatkoznak rá.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Az általános rendelkezések vonatkoznak rá.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

A törvény elvileg lehetővé teszi. A gyakorlatban azonban még nem mindenhol, nem minden szövetségi tartományban és nem minden típusú eljárásban van rá lehetőség. Attól függ, hogy az érintett szövetségi tartomány hozott-e erre vonatkozó rendeleteket, és ha igen, milyen mértékben. További információk a szövetségi tartományok bírósági szolgálatain érhetők el.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

A Polgári perrendtartás (Zivilprozessordnung) 174. szakasza (3) bekezdésének első mondata értelmében lehetőség van a határozatok elektronikus úton történő kézbesítésére az ügyvédek, közjegyzők, bírósági végrehajtók és adótanácsadók részére. Az eljárásban részt vevő egyéb felek részére a határozatok csak akkor kézbesíthetők elektronikus úton, ha a felek kifejezetten hozzájárultak a dokumentumok elektronikus úton történő kézbesítéséhez.

A gyakorlatban erre főként a nyilvántartási eljárások esetén kerül sor.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Igen, általában közölhetők a bírósági határozatok elektronikus úton. A gyakorlatban erre főként a nyilvántartási eljárások esetén kerül sor.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Van mód a fellebbezés interneten keresztül történő benyújtására, amennyiben a szövetségi rendelkezések értelmében az érintett bíróságon lehetőség van elektronikus eljárások lefolytatására. A Polgári perrendtartás 174. szakasza (3) bekezdésének első mondata értelmében lehetőség van a határozatok elektronikus úton történő kézbesítésére az ügyvédek, közjegyzők, bírósági végrehajtók és adótanácsadók részére. Az eljárásban részt vevő egyéb felek részére a határozatok csak akkor kézbesíthetők elektronikus úton, ha a felek kifejezetten hozzájárultak a dokumentumok elektronikus úton történő kézbesítéséhez.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Nem, erre nincs lehetőség.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

Erre általában nincs lehetőség. Néhány szövetségi tartományban azonban igen, legalábbis a közigazgatási és a pénzügyi bíróság (Verwaltungsgerichte, Finanzgerichte) előtt lévő ügyek esetében. Néhány szövetségi tartományban az ingatlan-nyilvántartással és egyéb nyilvántartással kapcsolatos ügyekben is lehetőség van rá. A polgári eljárások esetében egyes ügyekben elektronikusan hozzáférhetők a tárgyalások időpontjai.

Utolsó frissítés: 04/05/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.