Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata olasz nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Ügyek online lefolytatása, elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal

Olaszország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Igen, lehetséges polgári eljárásokat indítani minden bíróság és fellebbviteli bíróság előtt. A tárgyalás megelőző ideiglenes intézkedések esetén, bármely bíróság előtt, kötelező.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

A bíróságok és a fellebbviteli bíróságok előtt zajló peres és peren kívüli polgári eljárásokban és végrehajtási eljárásokban a korábban létrehozott felek tanácsa csak elektronikusan tehet eljárási cselekményeket és nyújthat be dokumentumokat. Ugyanez vonatkozik az igazságügyi hatóságok által kijelölt vagy kiküldött személyek által végzett cselekményekre és benyújtott dokumentumokra. Minden egyéb cselekmény tekintetében az elektronikus eljárás minden esetben megengedett.

A tárgyalást megelőző ideiglenes intézkedéseket kizárólag elektronikusan kezelik.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

A dokumentumok elektronikus benyújtására vonatkozó szolgáltatás éjjel-nappal elérhető.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Igen, a betartandó műszaki előírásokat egy 2014. április 16-i intézkedés tartalmazza. Ezek a következő linken találhatóak:

http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

A bírósági iratot és mellékleteit tartalmazó „informatikai boríték” (busta telematica) titkosított, így biztosítva, hogy annak tartalmát csak a megkeresett bíróság olvashassa.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Szükség van elektronikus aláírásra; időbélyegző használata nem szükséges.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

A törvény által előírt egységes illetéket (contributo unificato) elektronikusan is be lehet fizetni, egy e célra létrehozott online eljárás segítségével, amelyhez olaszországi intelligens kártyával való hitelesítés szükséges. Az illeték ugyanannyi, mint a nem elektronikus eljárások esetében.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Igen, a papíralapú dokumentummal megegyező elektronikus dokumentummal.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

A kérelem benyújtását illetően az alperes belátásának megfelelően szabadon cselekedhet; kötelező azonban az elektronikus úton való benyújtás a bíróságok és fellebbviteli bíróságok előtt zajló eljárások során.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Azonos eljárási szabályok érvényesülnek a papír alapú és az elektronikus eljárás esetében. Az alperes csak akkor védekezhet elektronikus úton a követelés ellen, ha a bíróság jogosult az adott eljárástípus és dokumentum esetében online benyújtott kérelmek fogadására.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Azonos eljárási szabályok érvényesülnek a papír alapú és az elektronikus eljárás esetében.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

Lásd az 1. és 2. kérdésre adott választ.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

A felek ügyvédjeinek címzett közleményeket és értesítéseket kizárólag interneten keresztül küldik meg (az olasz szabályoknak megfelelő hitelesített elektronikus levélben (PEC)).

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Igen. A tárgyalás megelőző ideiglenes intézkedések kizárólag elektronikus úton kerülnek kibocsátásra (2014. június 30-tól).

A polgári bíróságok havonta mintegy 300 000 határozatot bocsátanak ki elektronikus úton.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Fellebbezés benyújtható az interneten keresztül is. A fellebbezésre vonatkozó határozatot kizárólag interneten keresztül teszik hozzáférhetővé (az olasz szabályoknak megfelelő hitelesített elektronikus levélben (PEC)).

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Igen.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

Igen, ha (olasz intelligens kártya használatával) azonosítják magukat valamely engedélyezett hozzáférési pontnál vagy az Igazságügyi Minisztérium online szolgáltatási portálján.

Kapcsolódó hivatkozások

https://pst.giustizia.it/PST/

Utolsó frissítés: 21/07/2022

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.