Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lett nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angol.
Swipe to change

Ügyek online lefolytatása, elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal

Lettország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Lettországban nincsen külön keret az eljárások és a polgári perek interneten keresztüli megindításához. Nem áll rendelkezésre külön automatizált eljárás vagy honlap az ilyen eljárások elektronikus környezetben való végrehajtására.

Elektronikus dokumentumok interneten keresztüli küldésére van lehetőség.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

Nem áll rendelkezésre külön automatizált eljárás vagy honlap az ilyen eljárások elektronikus környezetben való végrehajtására.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

Nem áll rendelkezésre külön automatizált eljárás vagy honlap az ilyen eljárások elektronikus környezetben való végrehajtására.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Nem áll rendelkezésre külön automatizált eljárás vagy honlap az ilyen eljárások elektronikus környezetben való végrehajtására.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

Nem áll rendelkezésre külön automatizált eljárás vagy honlap az ilyen eljárások elektronikus környezetben való végrehajtására.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Nem áll rendelkezésre külön automatizált eljárás vagy honlap az ilyen eljárások elektronikus környezetben való végrehajtására.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Nem áll rendelkezésre külön automatizált eljárás vagy honlap az ilyen eljárások elektronikus környezetben való végrehajtására.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Nem áll rendelkezésre külön automatizált eljárás vagy honlap az ilyen eljárások elektronikus környezetben való végrehajtására.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Nem áll rendelkezésre külön automatizált eljárás vagy honlap az ilyen eljárások elektronikus környezetben való végrehajtására.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Nem áll rendelkezésre külön automatizált eljárás vagy honlap az ilyen eljárások elektronikus környezetben való végrehajtására.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Nem áll rendelkezésre külön automatizált eljárás vagy honlap az ilyen eljárások elektronikus környezetben való végrehajtására.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

Lettországban van lehetőség elektronikus dokumentumok küldésére.

Az elektronikus aláírásra vonatkozó közösségi keretfeltételekről szóló, 1999. december 13-i 1999/93/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a bíróságok kötelesek elfogadni az elektronikusan aláírt dokumentumokat.

Az elektronikus dokumentumokkal foglalkozó lett nemzeti jogszabály, az elektronikus dokumentumokról szóló törvény úgy rendelkezik, hogy az elektronikus dokumentumoknak hitelesítés céljából tartalmazniuk kell dokumentumhitelesítő adatokat és az aláíró személyazonosságát, továbbá a dokumentum akkor minősül az adott személy által aláírtnak, ha e személy biztonságos elektronikus aláírással látta el azt. Elektronikus dokumentumok használatakor az adatbiztonságról az elektronikus dokumentumokról szóló törvény rendelkezéseinek és a személyes adatok védelmére vonatkozó lett szabályoknak megfelelően a biztonságos elektronikus aláírási szolgáltatók gondoskodnak. Az érintett személynek külön hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a bírósággal folytatott levelezés során elektronikus aláírást használjanak. Ennek értelmében a bíróság az általa készített dokumentumokat elektronikus formában küldi meg.

Megjegyzendő, hogy bármilyen kereset benyújtható biztonságos elektronikus aláírással hitelesített dokumentum formájában, kivéve ha jogszabály külön eljárásrendet állapít meg az eljárás megindítására. Az elektronikus dokumentumok cseréjére vonatkozó eljárás egyes ingatlan-, család- és öröklési jogi szerződéstípusokra, valamint bizonyos kezességi szerződésekre nem terjed ki.

A jogszabály esetenként előírja, hogy egyes dokumentumoknak az egyéb követelmények teljesítésén felül kizárólag akkor lesz joghatása, ha pecséttel látják el: elektronikus dokumentumoknál ez a követelmény biztonságos elektronikus aláírás és időbélyegző használatával teljesíthető, illetve kizárólag az elektronikus aláírás is elegendő, ha a felek írásban megállapodtak arról, hogy az elektronikus dokumentumok az elektronikus dokumentumokról szóló törvénynek megfelelően aláírhatók elektronikusan.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

Nem áll rendelkezésre külön honlap az ilyen eljárások egységes folyamat keretében, elektronikus környezetben való végrehajtására.

A bírósági dokumentumok akkor kézbesíthetők elektronikusan, ha a felperes keresetében nyilatkozott, hogy kész elektronikus levelek és egyéb küldemények útján levelezni a bírósággal.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

A bírósági dokumentumok, köztük az ítéletek akkor kézbesíthetők elektronikusan, ha a felperes keresetében nyilatkozott, hogy kész elektronikus levelek és egyéb küldemények útján levelezni a bírósággal.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Nem áll rendelkezésre külön honlap az ilyen eljárások egységes folyamat keretében, elektronikus környezetben való végrehajtására.

Az érintett személynek külön hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a bírósággal folytatott levelezés során elektronikus aláírást használjanak. Ennek értelmében a bíróság az általa készített dokumentumokat elektronikus formában küldi meg.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Nem áll rendelkezésre külön honlap az ilyen eljárások egységes folyamat keretében, elektronikus környezetben való végrehajtására.

Az érintett személy használhat elektronikusan aláírt dokumentumokat a végrehajtóval folytatott levelezés során.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

Nem áll rendelkezésre külön honlap az ilyen eljárások egységes folyamat keretében, elektronikus környezetben való végrehajtására. Az ügyek előrehaladása nyomon követhető a bíróságok internetes portálján keresztül, ahol a nyilvánosan hozzáférhető információk találhatók meg.

Az ügyben részt vevő felek a https://tiesas.lv címen elérhető bírósági portálon, a Manas lietas (Saját ügyek) részben meghallgathatják a bírósági meghallgatásról készült hangfelvételt, amennyiben a bíróság bevitte a hangfájlt a bírósági információs rendszerbe. E rendszer a bevitt fájlokat az adatok szinkronizálása után 24 óránként továbbítja a https://tiesas.lv portál adatmegosztási rendszerébe. A felhasználók regisztrációt követően azokról az ügyekről kérhetnek információkat, amelyekben a bíróság peres félként tartja őket nyilván, emellett megnyithatják és meghallgathatják az ezen ügyek dokumentumaihoz hozzáadott hangfájlokat. Az ügyben részt vevő felek elektronikus aláírás vagy elektronikus személyazonosító igazolvány használatával férhetnek hozzá a https://tiesas.lv portál Manas lietas (Saját ügyek) részéhez, vagy a Bírósági Hivatalhoz (Tiesu administrācija) küldött kérelemmel kell hozzáférési jogot igényelniük.

Utolsó frissítés: 05/04/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.