Ügyek online lefolytatása, elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal

Litvánia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

2013. július 1-je óta lehetséges a polgári követelések elektronikus benyújtása a litván bírósági információs rendszeren (LITEKO) keresztül, amely a nyilvános elektronikus szolgáltatások (PES) alrendszerben a https://www.teismai.lt/en és a http://www.epaslaugos.lt/ weboldalon a litván bíróságok e-szolgáltatásainak portáljára vezető linken keresztül érhető el.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

A különböző polgári jogi követelések, valamint közigazgatási eljárásokban az egyes aktusokkal szembeni kifogások és keresetek elektronikus úton is benyújthatók. A bírósághoz új és meglévő papír alapú aktákhoz kapcsolódó elektronikus dokumentumokat is be lehet nyújtani. Amennyiben meglévő papír alapú aktához kapcsolódóan nyújtják be az elektronikus dokumentumot,a kérelmezőnek be kell nyújtania a papír alapú dokumentumot is az előírt példányszámban (egy példány a papír alapú aktához csatolás érdekében, és egy-egy példány minden eljárásban résztvevő félnek, amelyet a bíróság küld ki).

2014. január 1-je óta kizárólag az elektronikus formátumot lehet alkalmazni a bírósági végzésekre vonatkozó, körzeti bíróságok előtt folyó polgári ügyekben, amennyiben 2013. július 1-jén vagy azt követően információs és elektronikus kommunikációs technológia segítségével nyújtották be a bírósági eljárást megindító keresetet;

1.2. a körzeti bíróságok előtt folyó polgári ügyekben, amennyiben 2014. január 1-jén vagy azt követően információs és elektronikus kommunikációs technológia segítségével nyújtották be a bírósági eljárás alapját képező eljárási dokumentumot;

1.3. az első fokon megyei bíróságok előtt folyó polgári ügyekben, első fokon a közigazgatási bíróságok előtt folyó közigazgatási ügyekben, amennyiben 2013. július 1-jén vagy azt követően információs és elektronikus kommunikációs technológia segítségével nyújtották be a bírósági eljárás alapját képező eljárási dokumentumot;

1.4. az általános hatáskörrel rendelkező bíróságok és a különös hatáskörű bíróságok előtt folyó bármely fellebbezési vagy megsemmisítés iránti eljárásban, amennyiben 2014. január 1-jén vagy azt követően olyan ügyben hozott ítélettel vagy határozattal szemben nyújtották be a jogorvoslati kérelmet, amelyet kizárólag elektronikus formában bíráltak el.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

Ez a szolgáltatás mindig rendelkezésre áll.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Az eljárási dokumentumokat a LITEKO PES alrendszerben található formanyomtatványok kitöltésével vagy a rendszer által támogatott alábbi fájlformátumokban lévő dokumentumok feltöltésével lehet benyújtani: a szöveges dokumentumok formátuma: doc, docx, odt, rtf, txt.; a táblázatok formátuma: xls, xlsx, ods; a prezentációk formátuma: ppt, pptx, ppsx, odp; vektor grafikus képek és szövegek formátuma: pdf, alkalmazás/pdf, ADOC; dot mátrix képek formátuma: tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp; videók formátuma: avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm.; hangfájlok formátuma: wav, aif, mp3, mid, wma, flac, aac.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

A bírósági eljárásokra vonatkozó elektronikus adatok kezelése, nyilvántartása és tárolása az Igazságszolgáltatási Tanács (Teisėjų taryba) által a litván Országos Levéltárral (Lietuvos vyriausiasis archyvaras) egyetértésben meghatározott szabályok szerint, információs és elektronikus kommunikációs technológiák segítségével történik.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Az elektronikus szolgáltatási portál az e-kormányzati portálon szereplő alábbi eszközök segítségével érhető el: elektronikus bankolás, személyi azonosító kártya vagy elektronikus aláírás alkalmazásával. A rendszer emellett időbélyegző funkcióval is rendelkezik.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Az elektronikus dokumentumot benyújtó felek 25%-os kedvezményben részesülnek az illetékből; nem kell kinyomtatniuk vagy postai úton a bíróságnak megküldeni az eljárási dokumentumokat, nem kell bankba menniük az illeték megfizetése érdekében vagy fizetési igazolást bemutatniuk.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Az interneten benyújtott követelésekre ugyanazok a polgári eljárási szabályok vonatkoznak, mint a rendes követelésekre. A polgári perrendtartás (Civilinio proceso kodeksas) 139. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a felperes addig vonhatja vissza keresetét, amíg azt a bíróság nem kézbesíti az alperesnek. Ezt követően a keresetet csak akkor lehet visszavonni, ha ahhoz az alperes hozzájárul és a kereset visszavonására az első fokon eljáró bíróság határozatának meghozatala előtt kerül sor. A kérelem nyilvántartásba vételéig azt egyszerűen törléssel is vissza lehet vonni. A nyilvántartásba vételt követően a keresetet a rendszeren keresztül kizárólag visszavonásra irányuló kérelemmel lehet visszavonni.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

A bírósághoz mind papír alapú, mind elektronikus dokumentumokat be lehet nyújtani.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

A polgári eljárásokban az elektronikus hírközlés alkalmazása nincs hatással a polgári eljárás szabályaira.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

A polgári eljárásokban az elektronikus hírközlés alkalmazása nincs hatással a polgári eljárás szabályaira.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

Elektronikus dokumentumokat mind a már meglévő papír alapú aktákra, mind az elektronikus aktákra vonatkozóan be lehet nyújtani.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

Igen.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

A bírósági végzések kibocsátására irányuló ügyek és az Igazságügyi Tanács által meghatározott ügyek kezelése, és a bírósági eljárásokra vonatkozó tájékoztatás megvalósulhat elektronikus úton is. Amennyiben elektronikus aktát hoztak létre, a bíróságnak megküldött vagy a bíróság által küldött nyomtatott információkat a bíróság digitalizálja, a nyomtatott dokumentumokat pedig az Igazságügyi Tanács által a litván Országos Levéltárral egyetértésben meghatározott szabályok szerint kezelik, tárolják vagy megsemmisítik.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Igen, polgári és közigazgatási ügyekben is lehet az interneten keresztül fellebbezni. A bírósági határozatok kézbesítése történhet elektronikusan vagy külön jogszabályokban meghatározott egyéb módon.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

A polgári perrendtartásnak a bírósági végrehajtók tevékenysége során az információs és elektronikus kommunikációs technológiák használatára vonatkozó módosítása 2013. július 1-jén lépett hatályba, de az eljárások interneten való megindításának lehetősége még nem áll rendelkezésre. A bírósági végrehajtók elektronikus információs rendszere 2015 áprilisában kezdi meg működését.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

2013. július 1-jétől az ügyvédek és jogi asszisztensek elektronikus hírközlés útján is megkaphatják a bírósági eljárási dokumentumokat.

Utolsó frissítés: 21/10/2019

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.