Ügyek online lefolytatása, elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal

Málta
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Igen, lehetséges, azonban e lehetőség attól a bíróságtól/törvényszéktől függ, amely előtt az eljárást meg kell indítani.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

A következő eljárásokat lehet kereset interneten keresztül történő benyújtásával kezdeményezni:

  • a kisértékű perek bírósága előtti eljárást;
  • a közigazgatási felülvizsgálati bíróság előtti eljárást; valamint
  • a (máltai) alsóbb szintű bíróság és a (gozói) alsóbb szintű bíróság előtti eljárást.

Nincs kizárólag az interneten keresztül elérhető eljárás.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

Ez a lehetőség napi 24 órában, a hét minden napján rendelkezésre áll, azonban a kérelmet/keresetet a bírósági hivatali időben, azaz (október 1. és június 15. között) 9 és 15 óra között, illetve (június 16. és szeptember 30. között) 8 és 12 óra között bírálják el. Ha a kérelmet/keresetet a bírósági hivatali idő lejártát követően nyújtják be, úgy kell tekinteni, mintha azt a következő munkanapon a fentiekben említett időpontokban nyújtották volna be.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

A kisértékű perek bírósága előtti perek tekintetében az online elérhető, megfelelő űrlapot kell azokkal az adatokkal kitölteni, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a keresetet elbírálás érdekében be lehessen nyújtani.

A közigazgatási felülvizsgálati bírósághoz, valamint a (máltai) alsóbb szintű bírósághoz és a (gozói) alsóbb szintű bírósághoz a hatáskörébe tartozó ügyben benyújtott kereset esetében az adatokat elsőként az e-űrlapnak megfelelően kell megadni, majd a kérelem szkennelt másolatát az iratokkal együtt (ha vannak ilyenek) a törvényben meghatározott formában kell csatolni.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

Az adatok továbbítására kódolt csatornán keresztül kerül sor, megőrzésüket pedig kormányzati politika szabályozza.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

A kisértékű perek bírósága előtt érvényesített igények esetében nem szükséges semmiféle elektronikus aláírás. Az e bírósághoz benyújtott válaszokat, viszontkeresetre adott válaszokat és fellebbezéseket azonban elektronikus aláírással látják el, mivel e beadványok esetében be kell jelentkezni az elektronikus személyi igazolvánnyal.

A közigazgatási felülvizsgálati bíróság, valamint a (máltai) alsóbb szintű bíróság és a (gozói) alsóbb szintű bíróság előtti keresetindítás esetében a keresetet automatikusan elektronikus aláírással látják el, mivel kizárólag az ügyvédek és jogi képviselők részére azt követően nyújtott szolgáltatásról van szó, hogy e szolgáltatás igénybevétele érdekében az elektronikus személyi igazolvánnyal nyilvántartásba vetették magukat.

Az idő tekintetében megállapítható, hogy az időt és a dátumot közvetlenül a kérelem/kereset benyújtását követően, automatikusan generálják.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Igen, az online benyújtott iratok esetében a díjakat is online kell befizetni. A díjak megegyeznek az iratok nem elektronikusan benyújtása esetén fizetendő díjakkal.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

A kérelem online nem vonható vissza. Annak, aki vissza kíván vonni valamely kérelmet, személyesen kell a bíróság hivatalát felkeresnie.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

A kisértékű perek bírósága, valamint a (máltai) alsóbb szintű bíróság és a (gozói) alsóbb szintű bíróság előtti eljárás esetében kizárólag az eljárás kezdeményezéshez lehetséges online. Egyelőre még nem lehetséges ezen típusú eljárás esetében interneten keresztül válaszolni.

A kisértékű perek bírósága előtti eljárás esetében az eljárás kezdeményezéséhez hasonlóan a válasz, a viszontkeresetre adott válasz és a fellebbezés is benyújtható online módon.

Az alperes nem köteles az interneten keresztül válaszolni.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Függetlenül attól, hogy érkezett-e válasz a kérelemre, az ügyet kitűzik tárgyalásra.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Függetlenül attól, hogy érkezett-e válasz a kérelemre, a válaszadásra nyitva álló határidő leteltét követően az ügyet kitűzik tárgyalásra.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

Akkor lehet iratokat elektronikusan benyújtani, ha azokat a szintén elektronikusan benyújtott eredeti kérelemmel együtt nyújtják be.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

A máltai jog szerint a határozatokat nem kell kézbesíteni.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Valamennyi előzetes és jogerős ítéletet nyilvános tárgyaláson hirdetnek ki, annak egy példányát pedig a tárgyaláson jelen lévő felek vagy jogi képviselők részére átadják. Az ítéletet azonban – amint alább kifejtésre kerül – elektronikus formában is meg lehet kapni.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

A fellebbezést interneten keresztül kizárólag a kisértékű perek bírósága által hozott határozattal szemben lehet benyújtani, az ítélet azonban nem közölhető interneten keresztül.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Nem lehetséges.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

Az igazságügyi szolgáltatások weboldala jogi képviselők és a lakosság által ingyenesen hozzáférhető online szolgáltatást biztosít a határozatok tekintetében.

Ezen a weboldalon felül a jogi szakemberek az elektronikus személyigazolványuk használatával előfizethetnek e-bírósági szolgáltatásra a https://ecourts.gov.mt/onlineservices/ honlapon, ahol hozzáférhetnek az ügyekhez, bírósági határozatokhoz és végzésekhez.

Utolsó frissítés: 09/03/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.