Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Ügyek online lefolytatása, elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal

Észak-Írország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Igen, polgári bírósági eljárás indítható az interneten keresztül a Small Claims Online (a kis értékű követelésekre vonatkozó online alkalmazás) (SCOL) útján, amely a következő címen található: https://www.justice-ni.gov.uk/articles/online-services,

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

A kis értékű követelések online érvényesítése (SCOL) olyan pénzbeli követelések esetén elérhető, amelyek összege kevesebb, mint 3000 font a bírósági eljárási illetékek nélkül, és amelyek nem kapcsolódnak személyi sérülésekhez, közúti közlekedési balesetekhez, becsületsértéshez vagy rágalmazáshoz, földtulajdonjoghoz, hagyatékhoz vagy járadékhoz, vagy házastársi vagyonhoz.

A perbe vont személy vagy személyek (alperesek) az Egyesült Királyságban tartózkodhatnak, ha elismert irányítószámmal rendelkeznek a kézbesítéshez szükséges megfelelő cím azonosításához. Ha az alperes lakcíme Angliában, Skóciában vagy Walesben van, a felperesnek meg kell erősítenie, hogy a kereset oka, amelyre hivatkoznak, nem olyan ügy, amellyel már valamely más bírósághoz fordultak. Mindazonáltal ha a felperesnek az Egyesült Királyságon kívüli címe van, akkor a SCOL nem használható.

A SCOL vonatkozásában a felperesnek be kell töltenie a 18. életévet, teljes belátási képességgel kell rendelkeznie, nem kaphat jogi segítséget a jogi segítségnyújtásról szóló, 1988. évi törvény értelmében, és nem járhat el rosszhiszeműen (vagyis nem lehet olyan személy, akinek a High Court [legfelsőbb bíróság] bírája megtiltotta, hogy engedély nélkül eljárást indítson bármely észak-ír megyei bíróságon). A kormány vagy a királyság ellen nem lehet keresetet indítani.

A kis értékű követelések a bíróság hivatalában vagy online érvényesíthetők a SCOL eljárás felhasználásával.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

A SCOL jelenleg a nap 24 órájában, a hét minden napján rendelkezésre áll.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

A SCOL esetében a kérelmezőnek képernyőoldalak sorozatát kell kitöltenie. Minden oldal egy adott szükséges információval foglalkozik – például a felperes teljes neve és címe, az alperes vagy alperesek neve és címe, a követelt pénz összege és a követelés részletei.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

A biztonság kiemelt fontosságú. Mivel a kérelmező által szolgáltatott információk egy része érzékeny természetű lehet, a biztonságot egyedi felhasználói azonosító és jelszavak biztosítják. A weboldal biztonsági védelemmel is rendelkezik, és titkosítja az interneten továbbított adatokat.

A felperesnek regisztrálnia kell a weboldalon, mielőtt online kis értékű követelést nyújtana be. A regisztráció során felhívják őt arra, hogy válasszon felhasználói azonosítót és jelszót. A jelszónak legalább 7 karakter hosszúságúnak kell lennie, valamint nagy- és kisbetűk, továbbá számok kombinációjából kell állnia.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Nem szükséges elektronikus aláírás. A felperesnek nyilatkoznia kell az adatok, információk és dokumentumok valódiságáról.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Nincs különbség az interneten keresztül benyújtott keresetek és a nem elektronikus eljárások után fizetendő bírósági eljárási illetékek között. A bírósági eljárási illetékek megfizethetők hitel- vagy betéti kártyával vagy előre fizetett számlával. Azok, akik jogosultak az illetékmentesség vagy az illeték elengedésének igénylésére, nem használhatják a SCOL-t.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

A felperes a követelés visszavonásáról értesítést küldhet; ezt az értesítést online vagy a hivatalon keresztül lehet benyújtani, és az ügy státusza „elintézetté” válik.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Ha a keresetet a SCOL-on keresztül nyújtották be, az alperes elektronikus úton is válaszolhat, hivatkozva a keresetnek a keresetlevél elején található részletes adataira, vagy válaszolhat az illetékes bírósági hivatalnak is. Nem kötelező az interneten keresztül válaszolni.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Az alperes 3 módon válaszolhat online a SCOL felhasználásával előterjesztett keresetre. Kitöltheti:

A felelősség elismerését – ha elismeri a követelést, és rendezni kívánja azt.

Az alperesnek ki kell töltenie és be kell nyújtania ezt a dokumentumot, ha elfogadja, hogy tartozik e pénzösszeggel, és meg fogja fizetni a fennmaradó összeget. Meg kell adnia, hogy szüksége van-e még időre a fizetés teljesítéséhez, megjelölve, hogy hetente/havonta fizet meg egy meghatározott összeget, vagy a teljes összeget egy bizonyos időpontig megfizeti.

A vitatásról szóló értesítést – ha az alperes vitatni kívánja a vele szemben támasztott követelést.

Ha nem ért egyet a keresettel, ki kell töltenie és be kell nyújtania a vitatásról szóló értesítést, megadva azt az okot, amely miatt véleménye szerint az ügy vita tárgyát képezi. A dokumentum ellenőrzését követően az ügyet továbbítják az eredeti kérelemben szereplő bírósági hivatalhoz (általában a helyi bíróság hivatalához) nyilvántartásba vétel (azaz ütemezés) és tárgyalás kitűzése céljából. Az ügyét alátámasztó dokumentumok másolatát legalább 10 nappal a bírósági tárgyalás időpontja előtt be kell nyújtania az illetékes bírósági hivatalhoz.

A vitáról és a viszontkeresetről való értesítés – ha az alperes vitatni kívánja a vele szemben támasztott követelést, és viszontkeresetet kíván benyújtani a felperessel szemben. A dokumentumért illetéket számolnak fel, és az az alperes által követelt összeg függvényében kerül kiszámításra. Az alkalmazásért hitel- vagy betéti kártyával online kell fizetnie. Ha nem rendelkezik hitel- vagy betéti kártyával, akkor ezt a dokumentumot a Civil Processing Centre (polgári ügyek központja) részére kell benyújtani, és a fizetést készpénzzel, postai utalvánnyal vagy csekkel kell teljesítenie. A csekkeket a Northern Ireland Courts and Tribunals Service (az észak-írországi bíróságok szolgálata) részére kell kiállítani.

Miután az iratot a Civil Processing Centre-ben ellenőrizték, azt az eredeti kérelemben szereplő bírósági hivatalba (általában a helyi bíróság hivatala) továbbítják nyilvántartásba vétel és tárgyalás kitűzése céljából. Az alperesnek legalább 10 nappal a bírósági tárgyalás időpontja előtt be kell nyújtania az ügyét alátámasztó valamennyi dokumentum másolatát.

Ha az alperes ellenkérelmet nyújt be, az ügyet az alperes lakóhelye szerinti helyi bírósághoz utalják. Viszontkereset benyújtása esetén az ügyet a megfelelő bírósághoz utalják. Mindkét esetben az ügy úgy folytatódik, mintha nem elektronikus formátumban indították volna.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Miután a válaszadásra előírt időtartam lejárt, és az alperes nem adott választ, a felperes meghatározott vagy nem meghatározott összegre vonatkozó mulasztási határozat meghozatalát kérheti. A mulasztási határozat iránti kérelem online kitölthető és benyújtható.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

Nincs általános online lehetőség a dokumentumok bírósághoz történő elektronikus benyújtására, de bizonyos esetekben a bíróság egyedi mérlegelés alapján jelezheti, hogy bizonyos iratokat elektronikus úton fogad el. A dokumentumokat akkor fogadják el, ha azokat a Criminal Justice Secure eMail (CJSM) fiókok között, azaz az egyik CJSM e-mail címről a másikra továbbítják. A Northern Ireland Courts & Tribunals Service és más szervezetek közötti elektronikus információcseréről szóló jegyzőkönyv a gyermekekről szóló 1995. évi rendelet (Észak-Írország) alapján folytatott eljárásokban részletezi az elfogadott dokumentumok cseréjének szempontjait.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

Nem.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Nem.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Nem.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Nem.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

Nem.

Kapcsolódó linkek

Northern Ireland Courts and Tribunals Service https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals

Utolsó frissítés: 19/04/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.