Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lengyel nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angol.
Swipe to change

Ügyek online lefolytatása, elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal

Lengyelország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Az eljárás interneten keresztüli kezdeményezésére a fizetési felszólítással induló elektronikus eljárás (elektroniczne postępowanie upominawcze, EPU) esetében van lehetőség. Ezen eljárás első szakaszát az adós részvétele nélkül kell lefolytatni. Az adós csak a fizetési meghagyás kibocsátását és számára való kézbesítését követően védekezhet.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

A fizetési felszólítással induló elektronikus eljárás pénzügyi követelésekre vonatkozó ügyekben indítható, a jogvita tárgyának értékétől függetlenül.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

A fizetési felszólítással induló elektronikus eljárásban a kereset bármikor benyújtható az e-bírósághoz (e-sąd).

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Az e-bíróság erre kialakított szoftvere automatikusan átalakítja a keresetet tartalmazó szöveges fájlt az e-bíróság által megkívánt formátumba és adatrendszerbe.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

Az adatokat több fejlett informatikai megoldás is védi, ideértve a CAPTCHA rendszert (az emberek és a számítógépek megkülönböztetésére szolgáló teljesen automatizált nyilvános Turing-tesztet) is. A CAPTCHA olyan, weboldalakon alkalmazott biztonsági elem, amely csak az emberek által feltöltött adatok továbbítását teszi lehetővé. Ez esetben a CAPTCHA védi a weboldalt a gépek által létrehozott felhasználói fiókokkal szemben. A rendszer ezt úgy erősíti meg, hogy egy képen szereplő szöveg begépelését kéri a felhasználótól. A szöveg szándékosan torzítva van, úgy, hogy ne lehessen optikai karakterfelismerés (karakterek és szövegek grafikus vagy raszterformátumú számítógépes fájlokban való felismerését lehetővé tévő műszaki megoldások és szoftverek) segítségével elolvasni, de az emberek számára olvasható legyen. A képről leolvasott kódot kis- vagy nagybetűkkel kell a megfelelő mezőbe begépelni.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

A fizetési felszólítással induló elektronikus eljárásban a keresetet elektronikus aláírással kell aláírni. Az alábbi aláírások alkalmazhatók:

a) Általános elektronikus aláírás, amely az EPU weboldaláról térítésmentesen beszerezhető.
Előzetesen felhasználói fiókot kell létrehozni. A felhasználói fiók aktiválását követően igényelni kell az EPU hitelesítő központ által kiállított tanúsítványt, és meg kell várni a tanúsítvány kiállításának megerősítését (körülbelül 2 óra). Ezt követően le kell tölteni a tanúsítványt. Ahhoz, hogy a tanúsítványt megfelelően telepíteni lehessen az operációs rendszerben, a tanúsítványhoz tartozó jelszóra is szükség van. A jelszót e-mailben küldik meg. Amennyiben a letöltést követően valaki elveszíti a tanúsítványt, újból igényelnie kell a tanúsítvány kiállítását. Az általános elektronikus aláírás kizárólag az e-eljárásokban alkalmazható. Az általános elektronikus aláírásra vonatkozó tanúsítvány egy évig érvényes.

b) Minősített elektronikus aláírás. A felhasználói fiók létrehozatalát követően automatikusan használhatja a minősített elektronikus aláírást. Ehhez azonban először a minősített elektronikus aláírást saját magának kell beszereznie.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

A fizetési felszólítással induló elektronikus eljárásban a bírósági illeték kizárólag elektronikusan, pénzforgalmi szolgáltatón keresztül fizethető be. Összege a fizetési felszólítással induló hagyományos eljárásban fizetendő illeték egynegyede.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

A fizetési felszólítással induló elektronikus eljárásban a felperes az eljárás jogerős határozattal való lezárásáig visszavonhatja keresetét. E célból kérelmet kell benyújtani.
A kérelem tartalmazza a felperes nyilatkozatát a követelés visszavonásáról és a bankszámlaszámot. A felperes a keresetét visszavonhatja teljes egészében – ez esetben a felperes lemond a keresetben szereplő összes követelés (és azok teljes összegének) jogvédelméről. A kereset emellett részben is visszavonható, ezt a kereset részleges visszavonásának nevezik. A kereset visszavonása esetén a felperes egyben lemondhat az érvényesíteni kívánt követelésről. A kereset visszavonására irányuló kérelemnek az illeték visszafizetése érdekében meg kell jelölnie egy bankszámlaszámot. A bírósági illeték visszafizetésére akkor kerül sor, ha a keresetet a fizetési meghagyás kibocsátása előtt vonják vissza.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

A fizetési felszólítással induló elektronikus eljárásban az alperes nem válaszolhat az interneten keresztül. A fizetési felszólítással induló elektronikus eljárásban az első dokumentum, amelyet az alperesnek kézbesítenek, a fizetési meghagyás. Az alperes a fizetési meghagyást indokolással ellátott ellentmondás (hagyományos vagy elektronikus módon történő) benyújtásával kifogásolhatja.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

A fizetési felszólítással induló elektronikus eljárásban az alperes nem válaszolhat a keresetre. A fizetési meghagyás kifogásolásának egyetlen módja az indokolással ellátott ellentmondásnak a bírósághoz (hagyományos vagy elektronikus módon) történő benyújtása. Ez esetben a fizetési meghagyás hatályát veszti és nem vált ki joghatást. Az ügy az e-bíróságtól az alperes lakóhelye szerint illetékességgel rendelkező bírósághoz kerül és annak tárgyalására másik eljárásban kerül sor.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

A fizetési felszólítással induló elektronikus eljárásban kibocsátott fizetési meghagyás az alperesnek történő kézbesítést követő két hét elteltével emelkedik jogerőre. A fizetési felszólítással induló elektronikus eljárásban kibocsátott, az informatikai rendszerbe felvett jogerős fizetési meghagyás végrehajtható okirat. A fizetési felszólítással induló elektronikus eljárásban kibocsátott fizetési meghagyást a bíróság elektronikus végrehajtási végzéssel nyilvánítja végrehajthatóvá.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

A fizetési felszólítással induló elektronikus eljárásban a kérelemhez nem csatolhatók elektronikus módon dokumentumok.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

A fizetési felszólítással induló elektronikus eljárásban a bírósági intézkedéseket a felperesnek elektronikus módon kézbesítik. Miután a keresetnek az e-bíróság honlapján való benyújtásával kezdeményezte az eljárást, a felperes hozzáférést szerez az e-bíróság honlapjának meghatározott részéhez, amely lehetővé teszi számára, hogy a bíróságtól érkező üzeneteket fogadja. A felperes számára a fizetési felszólítással induló elektronikus eljárást támogató adatátviteli rendszeren keresztül kézbesítik a bírósági intézkedéseket (a bírósági intézkedések elektronikus kézbesítése). Az alperes számára kizárólag akkor kézbesíthetők elektronikusan a bírósági intézkedések, ha hozzájárult a bírósági intézkedések kézbesítésének e formájához.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

A fizetési felszólítással induló elektronikus eljárásban a bírósági határozatok elektronikusak.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Igen, kizárólag a fizetési felszólítással induló elektronikus eljárásban.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Amennyiben a végrehajtási záradék fizetési felszólítással induló elektronikus eljárásban hozott bírósági határozatra vonatkozik, a végrehajtási eljárás megindítására irányuló kérelem elektronikus úton is benyújtható.
A kérelmet a fizetési felszólítással induló elektronikus eljárást támogató adatátviteli rendszeren keresztül kell benyújtani.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

A fizetési felszólítással induló elektronikus eljárásban a felek teljes mértékben hozzáférnek az ügyükben folyó eljárás irataihoz. A hozzáférést az eljárást támogató adatátviteli rendszer biztosítja. Emellett lehetőség van a hozzáférhető dokumentumok kinyomtatására is. Minderre nincs lehetőség a fizetési felszólítással induló elektronikus eljárástól különböző eljárásokban.

Utolsó frissítés: 01/09/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.