Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Ügyek online lefolytatása, elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal

Skócia
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Igen, de csak az egyszerű eljárás esetén. Az egyszerű eljárás olyan bírósági eljárás, amelynek célja a viták gyors, olcsó és informális megoldásának biztosítása, amennyiben a pénzbeli érték nem haladja meg az 5000 fontot.

A polgári eljárásokkal kapcsolatos online alkalmazásra vonatkozóan további információ a Scottish Courts and Tribunals weboldalon a civil online linken érhető el.

A Scottish Courts and Tribunals Service hosszú távú célja, hogy szélesebb körű elektronikus szolgáltatásokat nyújtson, de ezt a funkciót jelenleg a fent leírt körön kívül még nem látja el. A különféle bírósági eljárások interneten keresztül történő megindítása a belső rendszerek és folyamatok felülvizsgálatakor elsődleges célkitűzés lesz.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

Csak az egyszerű eljárás alá tartozó ügytípusoknál elérhető; ezek az eljárások sem kizárólag az interneten keresztül zajlanak, és ezek az ügyek papír alapon is kezdeményezhetők a bíróságon.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

Az online szolgáltatás a nap 24 órájában, a hét minden napján rendelkezésre áll. Mindazonáltal annak megerősítése, hogy a bíróság elfogadta a keresetet, csak a munkaidőre korlátozódik, amikor a személyzet rendelkezésre áll a megfelelőség ellenőrzésére és a keresetek feldolgozására.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Igen, vannak olyan szabvány formanyomtatványok, amelyek megfelelnek a bírósági szabályoknak, és amelyeket elektronikus úton lehet kitölteni és benyújtani.

Az egyszerű eljárás szabályai és formanyomtatványai a Scottish Courts and Tribunals Service honlapján érhetők el a bírósági határozatoknál.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

A felhasználók csak hitelesítést követően férhetnek hozzá valamennyi adathoz. Az adatokat titkosítják a továbbítás közben és a tárolás során. Az alkalmazás az OWASP ASVS 3.0 2. szintre épült.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Nem szükséges elektronikus aláírás.

A keresetek és egyéb dokumentumok benyújtásának napját és időpontját az ügykezelő rendszer rögzíti.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Bírósági eljárási illetéket kell fizetni, és azt a jogszabályok írják elő.

A díjakat elektronikus úton hitel- vagy betéti kártyával lehet megfizetni, ha a polgári eljárásokkal kapcsolatos online alkalmazás igénybevételével nyújtják be a keresetet az egyszerű eljárás keretében.

Ha nem elektronikus eljárást alkalmaznak, a díjak készpénzben vagy csekkel, valamint betéti vagy hitelkártyával is fizethetők.

További információ található a Scottish Courts and Tribunals Service weboldalán a bírósági eljárási illetékeknél.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Nem, de az egyszerű eljárás iránti kereset elutasítható vagy elbírálható a bírósági szabályok alapján.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Lehetséges, de nem kötelező.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Ha a válaszadás elektronikus úton történik, akkor a bíróság elektronikusan visszaigazolja a válasz beérkezését, és elektronikus úton megküldött értesítéssel ad tájékoztatást a további eljárási cselekményekről.

További információ elérhető a Scottish Courts and Tribunals Service weboldalán a válaszadás a követelésre címszó alatt.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Ha nincs válasz, akkor a bíróság nem küld értesítést. A felperes felveszi a kapcsolatot az alperessel, hogy megfelelő időben tájékoztassa az ügy kimeneteléről.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

Ha a polgári eljárásokkal kapcsolatos online alkalmazás igénybevételével egyszerű eljárás indult, akkor a bírósághoz elektronikus úton benyújtott összes bizonyítékot elektronikus úton fogják bemutatni a bíróságon – ez csak a polgári eljárásokkal kapcsolatos online alkalmazás körébe tartozó ügyekre vonatkozik.

Minden más ügytípusban ez csak akkor lehetséges, ha mindkét fél és az ügyet tárgyaló bíró is megállapodik e formában.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

Nem.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Nem. Ha azonban a bíróság az ügyet érdemben megtárgyalta és határozatot hozott, a bíróság véleményének másolata később közzétehető a Scottish Courts and Tribunals Serviceés/vagy a Judiciary of Scotland weboldalán.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Nem.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Nem.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

Nem. Néhány bírósági vélemény ugyanakkor online elérhető. További információ elérhető a Scottish Courts and Tribunals Service és a Judiciary of Scotland weboldalán.

Utolsó frissítés: 19/04/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.