Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata spanyol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Ügyek online lefolytatása, elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal

Spanyolország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Igen, részben.

Azon területek kivételével, ahol ez még nem lehetséges a jogi képviselők számára, a bírósági eljárásban eljáró képviselőknek (procuradores) és más jogi képviselőknek kötelezően így kell eljárniuk.

Egyes területeken ez a magánszemélyek és a jogi személyek számára is kötelező. Ezzel szemben máshol, ahol a rendszer még fejlesztés alatt áll, egyelőre műszaki okokból ez a lehetőség nincs meg, bár konkrét eljárástípusok esetében előfordulhat, hogy lehetséges és/vagy kötelező így eljárni.

A magánszemélyek esetében a lehetőség 2017. január 1. óta áll fenn, azonban egyes területeken, ahol a rendszer még fejlesztés alatt áll, egyelőre műszaki okokból ez a lehetőség nincs meg.

Az igazságügyi minisztérium vezeti az „ELEKTRONIKUS BÍRÓSÁG”-ot (Sede Judicial Electrónica)(az Elektronikus Bíróságra mutató link) egy elektronikusan elérthető nyilvántartással, amely a releváns módozatokra és címekre vonatkozó részleteket tartalmazza.

A dokumentumok tartalmi hitelességének biztosítása, valamint a küldés és a kézhezvétel tanúsítása érdekében a dokumentumokat regisztrált elektronikus aláírással kell ellátni.

Újdonság, hogy Galiciában a szakemberek és magánszemélyek már kezdeményezhetnek fizetési meghagyásos eljárást polgári vagy munkajogi eljárásokban; ez hamarosan lehetséges lesz a szóbeli eljárásokban is.

Andalúziában a természetes és jogi személyek csak szóbeli eljárásokban, polgári eljárásokban kezdeményezett fizetési meghagyásos eljárásokban, valamint munkaügyi bíróság előtt kezdeményezett fizetési meghagyásos eljárásokban nyújthatnak be így kérelmeket és dokumentumokat.

Baszkföldön nem lehetséges az interneten keresztül indítani eljárásokat.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

Erre minden polgári eljárásban lehetőség van – bár egyes területeken és eljárásokban vannak korlátok –, és ez széles körben alkalmazott megoldás a fizetési meghagyásos eljárásokban és a szóbeli eljárásokban.

Az európai fizetési meghagyásos eljárást és a kis értékű követelések eljárását kezdeményező irat egyes területeken interneten keresztül is benyújtható; más területeken a rendszer még mindig frissítés alatt áll.

A magánszemélyek számára történő hozzáférés még fejlesztés alatt áll, és egyes területeken átmenetileg nemzeti szintű eljárásokra, például a fizetési meghagyásos eljárásokra, szóbeli eljárásokra vagy munkaügyi keresetekre korlátozódhat. Nem terjed ki az eljárási iratok benyújtására.

A bírósági eljárásban eljáró képviselőknek és más jogi képviselőknek kötelező minden eljárást az interneten keresztül kezdeményezniük, és általában véve ez a rendszer – néhány kivételtől, például Baszkföldtől eltekintve – már az egész országban üzemel.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

A szolgáltatás általános szabályként napi 24 órában, a hét minden napján elérhető. Mivel nem minden nap munkanap, így ha az eljárást nem munkanapon indítják meg, akkor az csak a következő munkanapon kerül feldolgozásra.

Emellett a rendszert egyes munkaszüneti napokon – különösen augusztus hónapban – esetenként műszaki vagy karbantartási célból leállítják.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Az ajánlott fájlformátumok a következők: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt, .zip.

A tömörített .zip fájlok csak a következő fájlformátumokat tartalmazhatják: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt.

A LexNET rendszeren keresztül nem nyújthatók be audio- és videofájlok, sem olyan tömörített .zip fájlok, amely az előzőekben megjelölttől eltérő formátumú fájlokat tartalmaznak.

Amennyiben az elektronikus dokumentum túl nagy és túlterheli a rendszert, azt nyomtatott formában kell benyújtani, és nem szabad több dokumentumot mesterségesen egyetlen fájlba rendezve benyújtani.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

A megfelelő elektronikus rendszerek kialakítása az illetékes hatóságok feladata; a biztonságot egy, a jogi képviselők és a magánszemélyek elektronikus aláírásának előzetes hitelesítését végző rendszer biztosítja, a meghatalmazott tisztviselők pedig kriptográfiai kártyák és elektronikus tanúsítványok segítségével férhetnek hozzá a szolgálatáshoz. A rendszernek biztosítania kell a tartalom hitelességét, és tanúsítania kell a küldést és a kézhezvételt.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Igen, előzetes hitelesítési rendszeren keresztül.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Bírósági illetéket a jogi személyektől érkező keresetek után kell fizetni, a magánszemélyek keresetei után nem.

Az illetéket az interneten keresztül, elektronikusan kell megfizetni, és a fizetési igazolást csatolni kell a keresethez (e követelmény teljesítésének elmulasztása utólag orvosolható).

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

A benyújtott kereset nem vonható vissza.

Az interneten keresztül benyújtott hivatalos visszavonási kérelem útján azonban lehetőség van a visszavonásra.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Nem, minden fél a fentiek szerint, a saját helyzetének megfelelő eljárás szerint válaszol.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Semmi. Az elektronikus eljárás csak az iratok benyújtására és a felek képviselői számára kézbesített értesítések esetében alkalmazható. A bírósági eljárás nem történhet automatikus módon.

A bíróság az iratokat az alkalmazandó szabályokat és a felek választását követve elektronikusan és/vagy nyomtatott formában készíti el.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Nem alkalmazandó. A bíróság eljárása nem kerül automatikusan feldolgozásra. A bíróság az iratokat az alkalmazandó szabályokat és a felek választását követve elektronikusan és/vagy nyomtatott formában készíti el és az interneten keresztül vagy fizikai úton kézbesíti.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

Igen, az eljárási iratok benyújtására és a dokumentumok rendelkezésre bocsátására ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az 1. pontban az eljárás kezdeményezésére. Korlátozás egyedül a dokumentum típusára és méretére vonatkozik.

A rendszer minden eljárásban használható, bár a magánszemélyek hozzáférése még kialakítás alatt áll, és egyes területeken ideiglenesen korlátozott lehet, míg máshol, ahol a rendszer még fejlesztés alatt áll, egyelőre műszaki okokból ez a lehetőség nincs meg.

Baszkföldön a felek első írásos beadványán kívül valamennyi dokumentumot elektronikusan kell benyújtani a bírósági eljárásban eljáró képviselők és jogászok esetében. Magánszemélyek számára az eljárások elektronikus úton történő lebonyolítása nem megengedett.

Feltétel a jogi képviselő elektronikus aláírásával történő előzetes hitelesítés.

A bíróság kérésére az eredeti dokumentumot is be kell nyújtani, ez esetben lehetőség van a postai úton történő benyújtásra.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

Igen. A felek jogi képviselői számára kötelező.

Egyes területeken szintén kötelező mind a magánszemélyek, mind pedig a jogi személyek esetében. Máshol, ahol a rendszer még fejlesztés alatt áll, előfordulhat, hogy ez műszaki okokból még nem lehetséges.

A magánszemélyek esetében az internet használata előzetes hitelesítéshez kötött lehetőség, de csak ott, ahol a rendszer már kiépült.

Ha a felek a keresetet és az iratokat az interneten keresztül nyújtották be, akkor a bíróság is ugyanezen az úton értesíti őket a határozatairól.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Igen. A felek jogi képviselői számára kötelező.

Egyes területeken szintén kötelező mind a magánszemélyek, mind pedig a jogi személyek esetében. Máshol, ahol a rendszer még fejlesztés alatt áll, előfordulhat, hogy ez műszaki okokból még nem lehetséges.

A magánszemélyek esetében az internet használata előzetes hitelesítéshez kötött lehetőség, de csak ott, ahol a rendszer már kiépült.

Ha a felek a keresetet és az iratokat az interneten keresztül nyújtották be, akkor a bíróság is ugyanezen az úton értesíti őket a határozatairól.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Igen. A felek jogi képviselői számára kötelező.

Egyes területeken szintén kötelező mind a magánszemélyek, mind pedig a jogi személyek esetében. Máshol, ahol a rendszer még fejlesztés alatt áll, előfordulhat, hogy ez még nem lehetséges.

A magánszemélyek esetében az internet használata előzetes hitelesítéshez kötött lehetőség, de csak ott, ahol a rendszer már kiépült.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Igen, ugyanazon feltételek mellett, mint az 1. pontban az eljárás kezdeményezése esetén.

Számos területen ez kötelező a felek jogi képviselői esetében.

Egyes területeken szintén kötelező mind a magánszemélyek, mind pedig a jogi személyek esetében. Máshol, ahol a rendszer még fejlesztés alatt áll, előfordulhat, hogy ez műszaki okokból még nem lehetséges.

A magánszemélyek esetében az internet használata előzetes hitelesítéshez kötött lehetőség, de csak ott, ahol a rendszer már kiépült.

Baszkföldön nem lehetséges az interneten keresztül eljárást kezdeményezni, és a végrehajtás iránti kérelmet papíron kell benyújtani.

Az igazságügyi minisztérium vezeti az „ELEKTRONIKUS BÍRÓSÁG”-ot (Sede Judicial Electrónica)(az Elektronikus Bíróság oldalára mutató link) egy elektronikusan elérthető nyilvántartással, amely a releváns módozatokra és címekre vonatkozó információkat és részleteket tartalmazza.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

Csak az ország egy részében.

Aragóniában, Navarrában, Kantábriában és Valencia Autonóm Közösség területén a felek jogi képviselői betekinthetnek az ügy irataiba az interneten keresztül.

Más területeken, például a Baleár-szigeteken vagy Katalóniában a rendszer még kiépítés alatt áll, és a közeljövőben válik hozzáférhetővé a jogi képviselők számára.

Andalúziában a felek és jogi képviselőik egyes információkhoz – például a felek, az eljárás aktuális szakasza, az ügyrend – férnek hozzá,

Baszkföldön a szakemberek csak a tárgyalásokról készült videofelvételekhez férhetnek hozzá.

Ezzel szemben, megint máshol a jogi képviselők esetében sem tervezik bevezetni ezt a fajta szolgáltatást.

A bírósági iratokhoz a magánszemélyek az interneten keresztül jelenleg nem férhetnek hozzá.

Utolsó frissítés: 18/11/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.