Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata spanyol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Ügyek online lefolytatása, elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal

Spanyolország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Igen, részben.

Azon területek kivételével, ahol ez még nem lehetséges a jogi képviselők számára, a bírósági eljárásban eljáró képviselőknek (procuradores) és más jogi képviselőknek kötelezően így kell eljárniuk.

Egyes területeken ez a magánszemélyek és a jogi személyek számára is kötelező. Ezzel szemben máshol, ahol a rendszer még fejlesztés alatt áll, egyelőre műszaki okokból ez a lehetőség nincs meg, bár konkrét eljárástípusok esetében előfordulhat, hogy lehetséges vagy kötelező így eljárni.

A magánszemélyek esetében a lehetőség 2017. január 1. óta áll fenn, azonban egyes területeken, ahol a rendszer még fejlesztés alatt áll, egyelőre műszaki okokból ez a lehetőség nincs meg.

Az Igazságügyi Minisztérium elektronikusan elérthető nyilvántartást vezet a releváns módozatokról és címekről.

A dokumentumok tartalmi hitelességének biztosítása, valamint a küldés és a kézhezvétel tanúsítása érdekében a dokumentumokat regisztrált elektronikus aláírással kell ellátni.

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

Ez minden polgári eljárásban lehetséges, bár bizonyos területek és eljárások esetében csak korlátozottan.

Az európai fizetési meghagyási eljárást és a kis értékű követelések eljárását elindító dokumentumot bizonyos területek esetében interneten keresztül is be lehet nyújtani; míg mások esetében a rendszer még frissítés alatt áll.

A magánszemélyek hozzáférésének lehetővé tétele még folyamatban van, és egyes területeken előfordulhat, hogy erre ideiglenesen csak nemzeti szintű eljárások esetében, például a fizetési meghagyásos vagy a szóbeli eljárásokban, vagy a szociális jogi keresetek vagy eljárások esetében van lehetőség, és nincs lehetőség az eljárási iratok interneten keresztüli benyújtására.

A bírósági eljárásban eljáró képviselőknek és más jogi képviselőknek kötelezően minden eljárást az interneten keresztül kell kezdeményezniük, és általában véve – kevés kivételtől eltekintve – ez a rendszer már az egész országban üzemel.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

A szolgáltatás általános szabályként napi 24 órában, a hét minden napján elérhető. Mivel nem minden nap munkanap, így ha az eljárást nem munkanapon indítják meg, akkor az csak a következő munkanapon kerül feldolgozásra.

Emellett a rendszert egyes munkaszüneti napokon – különösen augusztus hónapban – esetenként műszaki vagy karbantartási célból leállítják.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Az ajánlott fájlformátumok a következők: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt, .zip. A tömörített .zip fájlok csak a következő fájlformátumokat tartalmazhatják: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt. A LexNET rendszeren keresztül nem nyújthatók be audio- és videofájlok, sem olyan tömörített .zip fájlok, amely az előzőekben megjelölttől eltérő formátumú fájlokat tartalmaznak.

Amennyiben az elektronikus dokumentum túl nagy és túlterheli a rendszert, azt nyomtatott formában kell benyújtani, és nem szabad több dokumentumot mesterségesen egyetlen fájlba rendezve benyújtani.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

A megfelelő elektronikus rendszerek kialakítása az illetékes hatóságok feladata; a biztonságot egy, a jogi képviselők és a magánszemélyek elektronikus aláírásának előzetes hitelesítését végző rendszer biztosítja, a meghatalmazott tisztviselők pedig kriptográfiai kártyák és elektronikus tanúsítványok segítségével férhetnek hozzá a szolgálatáshoz. A rendszernek biztosítania kell a tartalom hitelességét, és tanúsítania kell a küldést és a kézhezvételt.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Igen, előzetes hitelesítés segítségével.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Bírósági illetéket a jogi személyektől érkező keresetek után kell fizetni, a magánszemélyek keresetei után nem.

Az illetéket az interneten keresztül, elektronikusan kell megfizetni, és a fizetési igazolást csatolni kell a keresethez (e követelmény teljesítésének elmulasztása utólag orvosolható).

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

A benyújtott kereset nem vonható vissza.

Az interneten keresztül benyújtott hivatalos visszavonási kérelem útján azonban lehetőség van a visszavonásra.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Nem, minden fél a fentiek szerint, a saját helyzetének megfelelő eljárás szerint válaszol.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Semmi. Az elektronikus eljárás csak az iratok benyújtására és a felek képviselői számára kézbesített értesítésekre terjed ki. A bíróság eljárása nem kerül automatikusan feldolgozásra.

A bíróság az iratokat az alkalmazandó szabályokat és a felek választását követve elektronikusan és/vagy nyomtatott formában készíti el.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

N/A. A bíróság eljárása nem kerül automatikusan feldolgozásra. A bíróság az iratokat az alkalmazandó szabályokat és a felek választását követve elektronikusan és/vagy nyomtatott formában készíti el és az interneten keresztül vagy fizikai úton kézbesíti.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

Igen, a dokumentumok benyújtása a kereset és az iratok benyújtása kapcsán a fentiekben ismertetett szabályok szerint lehetséges. Korlátozás egyedül a dokumentum típusára és méretére vonatkozik.

A lehetőség mindenfajta eljárásban fennáll, bár a magánszemélyek hozzáférése még nem mindenhol lehetséges; mivel a rendszer még fejlesztés alatt áll, műszaki okokból egyes területeken ideiglenes korlátozások vannak érvényben, míg másutt egyáltalán nincs még meg a lehetőség.

Feltétel a jogi képviselő elektronikus aláírásával történő előzetes hitelesítés.

A bíróság kérésére az eredeti dokumentumot is be kell nyújtani, ez esetben lehetőség van a postai úton történő benyújtásra.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

Igen. A felek jogi képviselői esetében ez kötelező.

Egyes területeken szintén kötelező mind a magánszemélyek, mind pedig a jogi személyek esetében. Máshol, ahol a rendszer még fejlesztés alatt áll, előfordulhat, hogy ez műszaki okokból még nem lehetséges.

A magánszemélyek esetében az internet használata előzetes hitelesítéshez kötött lehetőség, de csak ott, ahol a rendszer már kiépült.

Ha a felek a keresetet és az iratokat az interneten keresztül nyújtották be, akkor a bíróság is ugyanezen az úton értesíti őket a határozatairól.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Igen. A felek jogi képviselői esetében ez kötelező.

Egyes területeken szintén kötelező mind a magánszemélyek, mind pedig a jogi személyek esetében. Máshol, ahol a rendszer még fejlesztés alatt áll, előfordulhat, hogy ez műszaki okokból még nem lehetséges.

A magánszemélyek esetében az internet használata előzetes hitelesítéshez kötött lehetőség, de csak ott, ahol a rendszer már kiépült.

Ha a felek a keresetet és az iratokat az interneten keresztül nyújtották be, akkor a bíróság is ugyanezen az úton értesíti őket a határozatairól.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Igen. A felek jogi képviselői esetében ez kötelező.

Egyes területeken szintén kötelező mind a magánszemélyek, mind pedig a jogi személyek esetében. Máshol, ahol a rendszer még fejlesztés alatt áll, előfordulhat, hogy ez műszaki okokból még nem lehetséges.

A magánszemélyek esetében az internet használata előzetes hitelesítéshez kötött lehetőség, de csak ott, ahol a rendszer már kiépült.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

Igen. A felek jogi képviselői esetében ez kötelező.

Egyes területeken szintén kötelező mind a magánszemélyek, mind pedig a jogi személyek esetében. Máshol, ahol a rendszer még fejlesztés alatt áll, előfordulhat, hogy ez műszaki okokból még nem lehetséges.

A magánszemélyek esetében az internet használata előzetes hitelesítéshez kötött lehetőség, de csak ott, ahol a rendszer már kiépült.

Az Igazságügyi Minisztérium elektronikusan elérthető nyilvántartást vezet a releváns módozatokról és címekről.

A dokumentumok tartalmi hitelességének biztosítása, valamint a küldés és a kézhezvétel tanúsítása érdekében a dokumentumokat regisztrált elektronikus aláírással kell ellátni.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

Csak az ország egy részében.

Aragóniában, Navarrában, Kantábriában és Valencia Autonóm Közösség területén a felek jogi képviselői betekinthetnek az ügy irataiba az interneten keresztül.

Andalúziában a felek és jogi képviselőik bizonyos információkhoz hozzáférnek (mint például a felek, az eljárás aktuális szakasza, az ügyrend).

Másutt, például a Baleár-szigeteken vagy Katalóniában a rendszer még kiépítés alatt áll, és a közeljövőben válik hozzáférhetővé a jogi képviselők számára.

Megint másutt a jogi képviselők esetében sem tervezik ezt a fajta szolgáltatást.

Az ügyek irataihoz a magánszemélyek az interneten keresztül jelenleg nem férhetnek hozzá.

Utolsó frissítés: 31/08/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.