Ügyek online lefolytatása, elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal

Svédország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Interneten keresztül kezdeményezhető bírósági eljárás?

Jelenleg nincs lehetőség a polgári jogi kereset interneten keresztül történő benyújtására. Írásban kell benyújtani a keresetet, a felperes vagy képviselője saját kezű aláírásával. Az aláírási kötelezettség azt jelenti, hogy a kereset elektronikus úton nem nyújtható be.

Az egyszerűsített eljárásban a fizetési meghagyás iránti kérelmek interneten keresztül is benyújthatók a svéd végrehajtási hatósághoz (Kronofogdemyndigheten).

2 Ha igen, ez milyen ügytípusok esetében lehetséges? Van olyan eljárás, amelyet kizárólag interneten keresztül lehet intézni?

Ahogyan az az 1. kérdésre adott válaszból kitűnik, ez csak egyszerűsített eljárásban lehetséges.

3 A szolgáltatás minden időpontban elérhető (vagyis napi 24 órában, a hét minden napján) vagy csak bizonyos időszakokban? Ha igen, melyek ezek az időszakok?

Interneten keresztül nem nyújtható be kereset.

4 A keresetben szereplő adatok formátumára nézve van kötelező előírás?

Interneten keresztül nem nyújtható be kereset.

5 Hogyan védik az adatok továbbításának és tárolásának biztonságát?

Interneten keresztül nem nyújtható be kereset.

6 Szükséges bármiféle elektronikus aláírás és/vagy időbélyegző használata?

Interneten keresztül nem nyújtható be kereset.

7 Fizetni kell bírósági illetéket? Ha igen, ezek hogyan fizethetők meg, és eltérnek-e a nem elektronikus eljárások esetében fizetendő díjaktól?

Interneten keresztül nem nyújtható be kereset.

A svéd végrehajtási hatósághoz elektronikusan benyújtott fizetési meghagyás iránti kérelmeket fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátni a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke szerint.

A svéd végrehajtási hatóság mentességet adhat az aláírásra vonatkozó követelmény alól, ha valamely személy esetében nagyszámú kérelem benyújtása várható biztonságos és technikailag megfelelő módon. Ha a fizetési meghagyás iránti kérelmet rendes ügyként a bíróság elé terjesztik, nem szükséges a fizikai aláírás az elektronikus kérelem mellett.

8 Visszavonható az interneten keresztül benyújtott kereset?

Interneten keresztül nem nyújtható be kereset.

9 Amennyiben a felperes az eljárást interneten keresztül indítja meg, úgy lehetséges és/vagy kötelező az alperes számára, hogy szintén az interneten keresztül válaszoljon?

Interneten keresztül nem nyújtható be kereset. Ahogyan azonban az a 12. kérdésre adott válaszból kitűnik, ellenkérelmek és egyéb bírósági eljárási dokumentumok általában benyújthatók interneten keresztül, amennyiben nem igényelnek saját kezűleg történő aláírást.

10 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes válaszol a keresetre?

Interneten keresztül nem nyújtható be kereset.

11 Mi történik az elektronikus eljárás során, ha az alperes nem válaszol a keresetre?

Interneten keresztül nem nyújtható be kereset.

12 Benyújthatók-e iratok a bírósághoz elektronikus úton, és ha igen, ez milyen fajta eljárások esetén és milyen feltételek mellett lehetséges?

Azok a dokumentumok, amelyeket nem kell saját kezűleg aláírni, elektronikus úton is benyújthatók. Ez azt jelenti, hogy a kereset kivételével főszabály szerint valamennyi dokumentum benyújtható elektronikus úton. A bíróság ugyanakkor egyedi esetekben úgy határozhat, hogy a benyújtójának az eredeti, aláírt dokumentum bemutatásával meg kell erősítenie az elektronikus úton benyújtott dokumentumot.

13 Van mód bírósági iratok, különösen ítéletek internetes kézbesítésére?

A bíróságok például küldhetnek dokumentumokat elektronikus úton, és e-mailben megerősíthetik azok kézhezvételét, amennyiben ezt a személyes adatokra stb. vonatkozó, hatályos rendelkezések értelmében megfelelőnek ítélik.

14 Közölhetők-e bírósági határozatok elektronikus úton?

Az ítéletet postai úton küldik ki, kivéve, ha a fél ettől eltérő tartalmú kérelmet terjesztett elő. Adott esetben például – a személyes adatokra vonatkozó, hatályos rendelkezések alapján – faxon vagy e-mailben is megküldhetők a dokumentumok, vagy elektronikus formában más módon is rendelkezésre bocsáthatók.

15 Interneten keresztül van-e mód fellebbezésre és a fellebbezés alapján hozott határozat kézbesítésére?

Van lehetőség a fellebbezés e-mailben történő benyújtására. Szükség esetén a bíróság kérheti, hogy a fellebbezést benyújtó erősítse meg a fellebbezést az eredeti, aláírt dokumentum bemutatásával.

A kézbesítés vonatkozásában lásd a 13. kérdésre adott választ.

16 Interneten keresztül kezdeményezhető-e végrehajtási eljárás?

A jogosult fél vagy képviselője a végrehajtás iránti kérelmet szóban vagy írásban is előterjesztheti. Szóbeli kérelem esetén a kérelmezőnek (a végrehajtást kérő félnek) a svéd végrehajtási hatósághoz kell fordulnia. Az írásbeli kérelmet a kérelmezőnek vagy a képviselőjének alá kell írnia. A svéd végrehajtási hatóság ugyanakkor a nagyszámú kérelmet benyújtó felek számára engedélyezheti az elektronikus úton történő benyújtást.

17 A felek vagy jogi képviselőik hozzáférhetnek az ügyek irataihoz interneten keresztül? Ha igen, hogyan?

Nem.

Utolsó frissítés: 02/09/2020

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.