Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Automatizuotas tvarkymas

Anglija ir Velsas
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar galima teismo procesą pradėti internetu?

Taip, teismo procesą galima pradėti internetu naudojant sistemas „Money Claim Online“ (MCOL) (piniginio ieškinio pateikimo internetu sistema) arba „Possession Claim Online“ (PCOL) (ieškinio dėl nuosavybės pateikimo internetu sistema). Abi sistemas prižiūri pagalbos tarnyba, kuri gali teikti pagalbą (tačiau ne teisines konsultacijas). Su pagalbos tarnyba galima susisiekti telefonu 0845 601 5935 (skambinantiems iš Jungtinės Karalystės) ir +44 1604 619 402 (skambinantiems ne iš Jungtinės Karalystės).

Be to, ieškiniai, priklausantys įvairių Rolls Building pastate Londone veikiančių teismų (Aukštojo teismo Kanclerio skyriui, komercinių bylų, technologijų ir statybos bylų teismų, Komerciniam teismui ir Jūrų teismui) jurisdikcijai gali būti pateikiami ir bylos gali būti tvarkomos elektroniniu būdu pagal „CE Filing“ sistemą.

2 Jeigu taip, kokių rūšių bylose ieškinį galima pareikšti internetu? Ar yra bylų, kuriose ieškinį galima pareikšti tik internetu?

MCOL sistema galima naudotis norint apygardos teismui pateikti ieškinį dėl konkrečios pinigų sumos, kuri mažesnė nei 100 000 GBP (apie 125 000 EUR), įskaitant teismo mokesčius ir išlaidas advokatams. Ieškinys gali būti pareiškiamas ne daugiau kaip dviem asmenims, o asmens (-ų), kuriam (-iems) pareiškiamas ieškinys, gyvenamoji vieta turi būti Anglijoje ir Velse. Ieškovas Anglijoje ir Velse turi turėti adresą dokumentams įteikti.

Naudojantis PCOL sistema galima pateikti ieškinį dėl žemės nuosavybės susigrąžinimo (įskaitant pastatus ar jų dalis). Tai apima nuomotojo ieškinį dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto nuosavybės vien tik dėl įsiskolinto nuomos mokesčio (tačiau ne ieškinį dėl nuomos sutarties nutraukimo); arba hipotekos kreditoriaus ieškinį hipotekos skolininkui vien dėl sumų, mokėtinų pagal hipotekos paskolą, nemokėjimo. Tai neapima ieškinio dėl bet kokios kitos teisių gynimo priemonės, išskyrus ieškinį dėl įsiskolinto nuomos mokesčio ar pagal hipotekos paskolą mokėtinų sumų mokėjimo, palūkanų ir išlaidų. Kaip ir naudojantis MCOL sistema, visi atsakovai turi turėti adresą Anglijoje ir Velse dokumentams įteikti, o kreditorius turi turėti adresą Anglijoje ir Velse, kuriuo būtų galima pristatyti dokumentus. Ieškovas taip turi žinoti turto, kurį nori susigrąžinti, pašto kodą ir turi turėti e. pašto adresą.

Kreditoriai, norintys naudotis MCOL ir PCOL sistemomis, turi būti sulaukę 18 metų, neturėti psichinės negalios, jiems neturi būti teikiama teisinė pagalba, kaip tai suprantama pagal 1988 m. Teisinės pagalbos įstatymą, ir jie negali būti piktnaudžiaujantys teise ieškovai (t. y. asmenys, kuriems Aukštojo teismo teisėjas uždraudė pradėti procesą bet kuriame Anglijos ir Velso apygardos teisme neturint leidimo). Negalima pareikšti ieškinių vyriausybei arba monarchijai.

Šių rūšių ieškinių nereikia pateikti naudojantis internetu.

Naudojant sistemą „CE Filing“ galima pateikti visus ieškinius (išskyrus ieškinius, dėl kurių pateikiamas prašymas atleisti nuo mokesčio), kuriuos galima pateikti „Rolls Building“; byloms, kurios pradedamos nenaudojant „CE Filing“, galima naudoti bet kurią sistemą.

3 Ar ši paslauga visuomet prieinama (t. y. visą parą, 7 dienas per savaitę), ar ja galima pasinaudoti tik konkrečiomis valandomis? Jeigu taip, kokiomis valandomis?

MCOL ir PCOL sistemos pasiekiamos visą laiką. Jei ieškinys gaunamas teismo darbo dieną iki 9.00 val., prašymas bus apdorotas tą pačią dieną. Jei ieškinys gaunamas po 9.00 val., jis bus apdorotas kitą teismo darbo dieną. Ieškinys paprastai atspausdinamas ir išsiunčiamas atsakovui tą dieną, kurią ieškinys apdorojamas.

Sistema „CE Filing“ pasiekiama visą parą kasdien, išskyrus tada, kai vykdoma įprastinė priežiūra.

4 Ar ieškinio turinys turėtų būti pateikiamas tam tikru formatu?

Naudojant MCOL ir PCOL sistemas ieškovo bus paprašyta užpildyti informaciją keliuose ekranuose. Kiekviename ekrane reikia pateikti konkrečią informaciją – pavyzdžiui, kreditoriaus vardą ir pavardę, atsakovo ar atsakovų vardus, pavardes ir adresus, reikalaujamą pinigų sumą ir informaciją apie ieškinį.

Ekrane pildant informaciją ji bus automatiškai įrašyta MCOL ir PCOL sistemose. Jei užpildoma tik ekrano dalis, kreditorius tą informaciją gali įrašyti pasirinkdamas įrašymo parinktį, kuri rodoma kiekvieno ekrano viršuje ir apačioje. MCOL sistemoje informacija saugoma 28 dienas, kad kreditorius turėtų pakankamai laiko surinkti bet kokią reikalingą papildomą informaciją. PCOL sistemoje ieškinio projektas saugomas neribotą laiką, kol ieškinys pateikiamas arba kol vartotojas jį panaikina.

Pirminė informacija apie šalis ir jų advokatus pateikiama internetinėje formoje. „CE Filing“ sistemoje šaliai leidžiama nusiųsti dokumentus, tarsi jie būtų pateikiami teismo raštinėje; vienintelis apribojimas yra dydis – jei dokumentas per didelis, jį reikės pateikti dalimis.

5 Kaip užtikrinama duomenų perdavimo ir laikymo apsauga?

MCOL ir PCOL sistemose saugumas yra labai svarbus. Kadangi kai kuri kreditoriaus teikiama informacija gali būti neskelbtina, saugumas užtikrinamas naudojant unikalų vartotojo ID ir slaptažodžius. Svetainėje taip pat užtikrinamas saugumas, o internetu perduodami duomenys šifruojami. Tačiau šalys turi atkreipti dėmesį, kad bet kokie siunčiami arba gaunami el. laiškai negali būti laikomi saugiais.

Kad kreditoriai galėtų teikti ieškinius internetu, jie turi užsiregistruoti MCOL ir PCOL sistemose. Užsiregistravus prašoma pasirinkti vartotojo ID ir slaptažodį. ID ir slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip 8 ir ne daugiau kaip 12 simbolių; galima naudoti raides ir skaitmenis.

Kreditoriui registruojantis MCOL ir PCOL sistemose taip pat prašoma pasirinkti saugumo klausimą ir pateikti atsakymą. Tai reikalinga tuo atveju, jei kreditorius pamirštų savo slaptažodį. Sistema atsiųs slaptažodį el. paštu, jei pateikiamas teisingas atsakymas į saugumo klausimą. Pamiršus vartotojo ID jis prarandamas negrįžtamai.

„CE Filing“ yra saugus informacijos perdavimo tarp teismų ir šalių ir jų bankų būdas.

6 Ar reikia naudoti kokios nors rūšies elektroninį parašą ir (arba) laiko įrašą?

Elektroninių parašų nereikalaujama, tačiau taikoma atsakyme į 5 klausimą aprašyta prisijungimo procedūra. Kaip paaiškinta atsakyme į 3 klausimą, diena, kurią ieškinys bus apdorotas, priklauso nuo ieškinio pateikimo laiko.

Kadangi „CE Filing“ yra dokumentų pateikimo būdas, elektroninio parašo nereikalaujama. Pateikimo laikas yra atitinkamo mokesčio sumokėjimo laikas arba atitinkamose taisyklėse nustatyta diena ir laikas.

7 Ar reikia mokėti teismo mokestį? Jeigu taip, kaip jį galima sumokėti ir ar jis skiriasi nuo ne elektroninei procedūrai nustatytų mokesčių?

Už internetu teikiamus ieškinius taikomas mažesnis mokestis, nei už tuos, kurie pateikiami internetu, nes teismo darbuotojams reikia mažiau išteklių. Teismo mokesčius naudojant MCOL ir PCOL sistemas reikia sumokėti kredito arba debeto kortele, o PCOL sistemoje organizacijoms ir advokatams taip pat leidžiama sumokėti tiesioginiu debetu. Asmenys, turintys teisę būti atleisti nuo mokesčio, negali naudotis MCOL ir PCOL sistemomis. Jei prašoma atleisti nuo mokesčio, prašymą reikėtų pagrįsti įrodymais, kuriuos turėtų patikrinti teismo darbuotojas. Dėl šios priežasties prašymų atleisti nuo mokesčio internetu teikti negalima. Ieškovai, kurie mano, kad atitinka reikalavimus, kad būtų atleisti nuo mokesčio, turi kreiptis į savo vietos teismą ir pateikti ieškinį ne internetu bei prašymą.

Mokėtini mokesčiai yra tokie patys, kaip ir tuo atveju, kai byla pradedama ne internetu; mokesčiai mokami kredito kortele arba iš sąskaitos.

8 Ar galima atsiimti internetu pareikštą ieškinį?

Nors ieškinius ir prašymus, parengtus naudojant MCOL ir PCOL sistemas, galima panaikinti, kol jie dar nepateikti, ieškinius pateikus jų panaikinti negalima. Nutraukti bylą, kurią prašoma pradėti naudojant MCOL ar PCOL sistemas, galima tuo pačiu būdu, kaip neelektroninių procedūrų atveju, kai byla pradedama. Kai prašymas nutraukti bylą pateikiamas po to, kai ji buvo pradėta, teismo mokesčiai negrąžinami.

Sistemoje „CE Filing“ bylą galima nutraukti taip pat, kaip tai būtų daroma kreipiantis į teismo raštinę.

9 Jeigu ieškovas ieškinį pareiškia internetu, ar atsakovas gali ir (arba) privalo atsiliepimą į ieškinį pateikti taip pat internetu?

Jei ieškinys buvo pateiktas naudojant MCOL ar PCOL sistemas, atsakovas gali atsakyti elektroniniu būdu naudodamas prisijungimą ir slaptažodį, kurie pateikiami ieškinio formos priekyje. Atsakymą pateikti internetu neprivaloma.

Jei taisyklėse nenustatyta kitaip, sistemos „CE Filing“ byla bus tęsiama sistemoje.

10 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas pateikia atsiliepimą į ieškinį?

Internetu pateikti atsakymą į ieškinį, pareikštą naudojant MCOL, atsakovas gali penkiais būdais. Jis gali:

 • sumokėti visą ieškinyje reikalaujamą sumą;
 • pripažinti visą skolą;
 • pripažinti dalį skolos;
 • pateikti patvirtinimą apie dokumentų gavimą;
 • pateikti atsiliepimą į ieškinį;
 • pateikti ieškovui priešieškinį.

Jei atsakovas pateikia atsiliepimą, byla perduodama atsakovo vietos teismui. Jei pareiškiamas priešieškinis, byla perduodama atitinkamam teismui. Abiem atvejais byla bus nagrinėjama taip, tarsi ji būtų pradėta ne internetu.

Jei atsakovas skolą pripažįsta iš dalies, kreditoriaus bus klausiama, ar jis su tuo sutinka. Jei ieškovas sutinka, jis gali prašyti teismo priimti sprendimą dėl atsakovo ir nusiųsti nurodymą sumokėti. Jei ieškovas nesutinka, byla bus nagrinėjama kaip ginčas.

Jei atsakovas atsako į ieškinį dėl nuosavybės, kopija įteikiama ieškovui ir pridedama prie bylos medžiagos, skirtos pradiniam posėdžiui dėl nuosavybės. PCOL sistemoje atsakovai gali užpildyti atsakymo formą, kurioje pateikiama informacija apie pajamas ir kurią reikia pateikti prieš posėdį dėl nuosavybės.

Atsakovas byloje, kuri buvo pradėta naudojant sistemą „CE Filing“, turi tas pačias galimybes, kaip atsakovas byloje, pradėtoje nenaudojant sistemos.

11 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas nepateikia atsiliepimo į ieškinį?

Jei atsakovas į ieškinį neatsako, kreditorius, naudodamasis MCOL sistema, gali internetu prašyti priimti sprendimą už akių. Prašymą galima pateikti pasirinkus parinktį „Sprendimo pradžia“. Kreditoriaus prašoma nurodyti, ar jis nori, kad atsakovas ieškinio sumą mokėtų dalimis, ar kad sumokėtų vienkartinę sumą. Jei pradiniame ieškinyje kreditorius prašė priteisti palūkanas, jis turi teisę gauti palūkanas nuo ieškinio pateikimo dienos iki tos dienos, kurią prašoma priimti sprendimą. Kaip ir ieškinių pateikimo atveju, prašymas priimti sprendimą bus apdorotas tą pačią dieną, jei per MCOL sistemą jis gaunamas teismo darbo dieną iki 9.00 val. Jei prašymas gaunamas po 9.00 val., jis bus apdorotas kitą teismo darbo dieną ir iki kitos dienos gali būti nerodomas MCOL sistemoje.

Naudojantis PCOL sistema galima teismo prašyti nustatyti nuosavybės perėmimo datą, jei atsakovas nesilaikė nutarties dėl nuosavybės sąlygų. Tačiau reikiamus patvirtinamuosius dokumentus reikia pateikti tiesiogiai teismui; jų negalima pridėti prie internetinio prašymo.

Jei atsakovas nedalyvauja procese, kuris buvo pradėtas naudojant sistemą „CE Filing“, pasekmės bus tos pačios, kaip ir ne per sistemą pradėtos bylos atveju.

12 Ar galima dokumentus teismui pateikti elektroniniu būdu? Jeigu taip, kokių rūšių bylose ir kokiomis sąlygomis?

Naudodami PCOL sistemą ieškovai gali elektroniniu būdu atlikti šiuos veiksmus:

 • pateikti bendro susirašinėjimo dokumentus;
 • pateikti bendrą prašymą;
 • prašyti atidėti posėdį;
 • atsiimti ieškinį.

Naudodami MCOL sistemą ieškovai elektroniniu būdu taip pat gali atlikti šiuos veiksmus:

 • prašyti priimti teismo sprendimą atsakovui pripažįstant visą skolą ar jos dalį arba atsakovui nevykdant įsipareigojimų;
 • pateikti vykdomąjį įsakymą.

Naudodami MCOL ir PCOL sistemas ieškovai ir atsakovai gali teikti susirašinėjimą el. paštu ir užklausas. Tačiau elektroniniu būdu negalima teikti bendro susirašinėjimo dokumentų ar prašymų.

Sistemoje „CE Filing“ elektroniniu būdu galima pateikti visus dokumentus.

13 Ar galima teismo dokumentus, visų pirma teismo sprendimus, įteikti internetu?

Teismo sprendimai gali būti pateikiami MCOL ir PCOL sistemoje, tačiau jie turi būti įteikiami taisyklėse nustatytu būdu.

Sistemos „CE Filing“ bylose už dokumentų įteikimą yra atsakinga bylą pradėjusi šalis.

14 Ar galima teismo sprendimus surašyti elektronine forma?

Teisėjai neturi priemonių, kad sprendimus šalims galėtų siųsti elektroniniu būdu.

Sistemos „CE Filing“ naudojimas neturi jokios įtakos sprendimų priėmimui.

15 Ar galima skundą paduoti ir sprendimą dėl jo įteikti internetu?

Naudojant PCOL sistemą galima pateikti apeliacinį skundą dėl bendro prašymo nagrinėjimo, tačiau jokių kitų apeliacinių skundų pateikti elektroniniu būdu naudojant PCOL ar MCOL sistemas negalima. Sprendimų negalima įteikti internetu.

Sistema „CE Filing“ apeliaciniame procese nenaudojama.

16 Ar galima vykdymo procesą pradėti internetu?

Jei kreditorius, naudodamasis MCOL sistema, prašo priimti sprendimą už akių su mokėjimu nedelsiant, jis gali prašyti išduoti vykdomąjį įsakymą, kai MCOL sistemoje rodoma, kad sprendimas buvo priimtas, ir kai atsakovas nevykdo sprendimo sąlygų (tai taikoma neatsižvelgiant į tai, ar sprendimas priimtas už akių ar atsakovui pripažinus skolą). Už vykdomojo įsakymo išdavimą taikomas mokestis, kurį kreditoriaus bus paprašyta sumokėti naudojant debeto arba kredito kortelę. Teismo mokestis įskaičiuojamas į skolos sumą. Norėdamas internetu prašyti išduoti vykdomąjį įsakymą kreditorius turi prisijungti prie sistemos naudodamas savo vartotojo ID ir slaptažodį, pasirinkti ieškinį ir pasirinkti parinktį „vykdomasis įsakymas“.

Vykdomasis įsakymas išduodamas dėl:

pagal sprendimą mokėtinos sumos;

arba, jei pagal sprendimą suma yra mokėtina dalimis – mažiausiai 50 GBP sumos arba vienos mėnesio įmokos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė.

Išdavus vykdomąjį įsakymą jis elektroniniu būdu išsiunčiamas atsakovo gyvenamosios vietos teismo antstoliams. Antstoliai kelis kartus bandys susigrąžinti kreditoriaus pinigus.

Kiti vykdymo būdai (išsamią informaciją apie šiuos būdus galima rasti Anglijos ir Velso informacijos apie vykdymą suvestinėje) MCOL sistemoje neprieinami.

Naudojant PCOL sistemą teismui galima pateikti prašymą išduoti vykdomąjį įsakymą dėl nuosavybės perdavimo. Tai yra sprendimo ar nutarties dėl žemės nuosavybės perdavimo (sąvoka „žemė“ reiškia ir pastatus, ir neužstatytą žemę) vykdymo būdas. Jei žemę užėmę asmenys savanoriškai neišsikelia, antstolis pagal vykdomąjį įsakymą turi įgaliojimus juos iškeldinti. Reikia sumokėti mokestį.

Naudojant PCOL sistemą teismui taip pat galima pateikti prašymą dėl leidimo priimti vykdomąjį įsakymą dėl restitucijos. Vykdomieji įsakymai dėl restitucijos taikomi tik tais atvejais, kai antstolis sėkmingai įvykdo vykdomąjį įsakymą dėl nuosavybės perdavimo, o ankstesnis valdytojas atgauna turto nuosavybę. Tačiau, jei prašyme remiamasi atskiro liudytojo parodymais ar dokumentais, prašymo negalima pateikti internetu. Naudojant PCOL sistemą negalima prašyti taikyti jokių kitų vykdymo būdų.

Sistemoje „CE Filing“ vykdymas nenumatytas.

17 Ar šalys arba jų teisiniai atstovai informaciją apie bylas gali gauti internetu? Jei taip, kokiu būdu?

Šalys internete gali peržiūrėti bylos būseną ir jų bei joms pareikštų ieškinių istoriją.

Atsižvelgiant į Civilinio proceso taisykles sistemoje „CE Filing“ galima atlikti paiešką naudojant tam skirtą terminalą.

Susijusios nuorodos

„Money Claim Online“

„Possession Claim Online“

Civilinio proceso taisyklės

Teisingumo ministerija

Paskutinis naujinimas: 20/04/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.