Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.
Swipe to change

Automatizuotas tvarkymas

Vokietija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar galima teismo procesą pradėti internetu?

Pagal įstatymą iš esmės ieškinį leidžiama pareikšti internetu. Tačiau praktikoje tai ne visur įmanoma, t. y. ne visose federalinėse žemėse (vok. Länder) ir ne visose bylose. Atsakymas į klausimą, ar ieškinį galima pareikšti internetu, priklauso nuo to, ar atitinkamoje žemėje nuspręsta šiuo tikslu nustatyti atitinkamas taisykles ir, jei taip, kokia yra šių taisyklių taikymo sritis. Daugiau informacijos galima gauti federalinių žemių teismų tarnybose (vok. Landesjustizverwaltungen).

2 Jeigu taip, kokių rūšių bylose ieškinį galima pareikšti internetu? Ar yra bylų, kuriose ieškinį galima pareikšti tik internetu?

Atsakymas į klausimą, ar ieškinį galima pareikšti internetu, priklauso nuo to, ar atitinkamoje žemėje nuspręsta šiuo tikslu nustatyti atitinkamas taisykles ir, jei taip, kokia yra šių taisyklių taikymo sritis. Daugiau informacijos galima gauti federalinių žemių teismų tarnybose (vok. Landesjustizverwaltungen). Kai kurias bylas galima nagrinėti tik elektroniniu būdu. Pavyzdžiui, tai yra su registracija susijusios bylos, mokėjimo įsakymo procedūra (vok. Mahnverfahren) ir tam tikrais atvejais – bylos dėl baudžiamųjų nusižengimų (vok. Ordnungswiedrigkeiten).

3 Ar ši paslauga visuomet prieinama (t. y. visą parą, 7 dienas per savaitę), ar ja galima pasinaudoti tik konkrečiomis valandomis? Jeigu taip, kokiomis valandomis?

Elektroninius dokumentus galima pateikti bet kuriuo metu, jeigu federalinėse žemėse nustatytos elektroninį teismo procesą reglamentuojančios taisyklės (žr. 1 klausimą).

4 Ar ieškinio turinys turėtų būti pateikiamas tam tikru formatu?

Techniniai reikalavimai yra konkrečiai nustatyti federalinių žemių nustatytose taisyklėse (žr. 1 klausimą).

5 Kaip užtikrinama duomenų perdavimo ir laikymo apsauga?

Techniniai reikalavimai yra konkrečiai nustatyti federalinių žemių nustatytose taisyklėse (žr. 1 klausimą). Paprastai reikalaujama dokumentus siųsti naudojant OSCI formatą (internetinės kompiuterių sąsajos paslaugos), kuris yra sudedamoji naudojamos programinės įrangos dalis, dar vadinamas EGVP (elektroninė teismų ir valdžios institucijų pašto dėžutė).

6 Ar reikia naudoti kokios nors rūšies elektroninį parašą ir (arba) laiko įrašą?

Nereikalaujama, kad pati žinutė būtų pasirašyta. Pateikiamas atskiras paraiškas reikia pasirašyti laikantis atitinkamose procesinėse taisyklėse nustatytų reikalavimų. Paprastai reikalaujama naudoti kvalifikuotą elektroninį parašą.

7 Ar reikia mokėti teismo mokestį? Jeigu taip, kaip jį galima sumokėti ir ar jis skiriasi nuo ne elektroninei procedūrai nustatytų mokesčių?

Gali būti taikomi žyminiai mokesčiai; tai priklauso nuo bylos rūšies. Mokesčius galima sumokėti įvairiais būdais: išrašant sąskaitą faktūrą, naudojant tiesioginį lėšų nurašymą iš sąskaitos ir elektroninį mokėjimą.

8 Ar galima atsiimti internetu pareikštą ieškinį?

Tai padaryti galima. Taikomos įprastos taisyklės.

9 Jeigu ieškovas ieškinį pareiškia internetu, ar atsakovas gali ir (arba) privalo atsiliepimą į ieškinį pateikti taip pat internetu?

Pareigos naudotis internetu nėra. Taikomos įprastos taisyklės.

10 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas pateikia atsiliepimą į ieškinį?

Taikomos įprastos taisyklės.

11 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas nepateikia atsiliepimo į ieškinį?

Taikomos įprastos taisyklės.

12 Ar galima dokumentus teismui pateikti elektroniniu būdu? Jeigu taip, kokių rūšių bylose ir kokiomis sąlygomis?

Pagal įstatymą iš esmės ieškinį leidžiama pareikšti internetu. Tačiau praktikoje tai ne visur įmanoma, t. y. ne visose federalinėse žemėse (vok. Länder) ir ne visose bylose. Atsakymas į klausimą, ar ieškinį galima pareikšti internetu, priklauso nuo to, ar atitinkamoje žemėje nuspręsta šiuo tikslu nustatyti atitinkamas taisykles ir, jei taip, kokia yra šių taisyklių taikymo sritis. Daugiau informacijos galima gauti federalinių žemių teismų tarnybose (vok. Landesjustizverwaltungen).

13 Ar galima teismo dokumentus, visų pirma teismo sprendimus, įteikti internetu?

Civilinio proceso kodekso (vok. Zivilprozessordnung) 174 straipsnio 3 dalies pirmame sakinyje nustatyta, kad sprendimai advokatams, notarams, antstoliams ir mokesčių konsultantams gali būti įteikiami elektronine forma. Sprendimai elektronine forma kitoms šalims gali būti įteikiami tik tuo atveju, jei jos aiškiai sutiko gauti elektroninius dokumentus.

Praktikoje tai dažniausiai pasitaiko su registracija susijusiose bylose.

14 Ar galima teismo sprendimus surašyti elektronine forma?

Taip, teismo sprendimą paprastai galima perduoti elektronine forma. Praktikoje tai dažniausiai pasitaiko su registracija susijusiose bylose.

15 Ar galima skundą paduoti ir sprendimą dėl jo įteikti internetu?

Šiuo būdu apeliacinį skundą galima paduoti, jeigu federalinės žemės taisyklėse numatyta galimybė atitinkamame teisme bylas nagrinėti elektroniniu būdu. Civilinio proceso kodekso (vok. Zivilprozessordnung) 174 straipsnio 3 dalies pirmame sakinyje nustatyta, kad sprendimai advokatams, notarams, antstoliams ir mokesčių konsultantams gali būti įteikiami elektronine forma. Sprendimai elektronine forma kitoms šalims gali būti įteikiami tik tuo atveju, jei jos aiškiai sutiko gauti elektroninius dokumentus.

16 Ar galima vykdymo procesą pradėti internetu?

Ne, tai neįmanoma.

17 Ar šalys arba jų teisiniai atstovai informaciją apie bylas gali gauti internetu? Jei taip, kokiu būdu?

Paprastai tai neįmanoma. Tačiau kai kuriose federalinėse žemėse tokia galimybė numatyta, bent jau administraciniuose ir mokesčių teismuose (vok. Verwaltungsgerichte, Finanzgerichte). Kai kuriose federalinėse žemėse ši galimybė taip pat numatyta su žemės ir kitų objektų registracija susijusiose bylose. Kai kuriais atvejais posėdžių datos gali būti nurodytos internete.

Paskutinis naujinimas: 04/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.