Automatizuotas tvarkymas

Graikija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar galima teismo procesą pradėti internetu?

Buvo įdiegta ir jau veikia taikomoji programa, kuria elektroniniu būdu galima pateikti teisinius dokumentus Graikijos valstybės tarybai ir Atėnų pirmosios instancijos teismui. Papildomai suteiktos šios galimybės: a) galimybė stebėti informaciją apie teisinius dokumentus, elektroniniu būdu ir tradiciniu būdu pateiktus Atėnų pirmosios instancijos teismui, b) galimybė Pirėjo ir Salonikų pirmosios instancijos teismų svetainėse elektroniniu būdu stebėti teisinio dokumento apdorojimo eigą, net jeigu jis pateiktas tradiciniais būdais. Be to, įdiegta taikomoji programa, kuria elektroniniu būdu galima pateikti teisinius dokumentus administraciniams teismams (gr. dioikitika dikastiria), panašią taikomąją programą planuojama įdiegti Audito Rūmams (gr. Elenktiko Synedrio).

2 Jeigu taip, kokių rūšių bylose ieškinį galima pareikšti internetu? Ar yra bylų, kuriose ieškinį galima pareikšti tik internetu?

Elektroniniu būdu teisinius dokumentus galima pateikti visose bylose, susijusiose su visų rūšių civiliniais procesais – jie yra laipsniškai įtraukiami į internetines funkcijas. Elektroniniu būdu galima stebėti visų procesų dokumentų apdorojimo raidą. Šiuo metu nėra procesų, kuriuos būtų galima pradėti tik internetu.

3 Ar ši paslauga visuomet prieinama (t. y. visą parą, 7 dienas per savaitę), ar ja galima pasinaudoti tik konkrečiomis valandomis? Jeigu taip, kokiomis valandomis?

Teisinių dokumentų apdorojimo raidą elektroniniu būdu galima stebėti visą parą. Šiuo metu teisinius dokumentus elektroniniu būdu galima pateikti Atėnų pirmosios instancijos teismui darbo dienomis ir darbo metu, tačiau netrukus šia galimybe bus galima naudotis visą parą kasdien.

4 Ar ieškinio turinys turėtų būti pateikiamas tam tikru formatu?

Norėdamas elektroniniu būdu pateikti teisinį dokumentą, sistemos naudotojas (advokatas) užpildo elektroninę formą ir ją pateikia teismui kartu su visu ieškinio tekstu WORD laikmenoje. Užbaigus pateikimo procedūrą, dokumentas nusiunčiamas atgal siuntėjui tuo pačiu „užrakintu“ formatu ir būna pažymėtas žyma „pateiktas“.

5 Kaip užtikrinama duomenų perdavimo ir laikymo apsauga?

Norint prisijungti prie sistemos naudojami specialūs slaptažodžiai ir elektroniniai parašai – taip yra ir dabar, ir bus tada, kai pradės veikti visos sistemos funkcijos.

6 Ar reikia naudoti kokios nors rūšies elektroninį parašą ir (arba) laiko įrašą?

Sistemoje yra numatyta galimybė naudoti elektroninius parašus.

7 Ar reikia mokėti teismo mokestį? Jeigu taip, kaip jį galima sumokėti ir ar jis skiriasi nuo ne elektroninei procedūrai nustatytų mokesčių?

Teismo rinkliavos paprastai sumokamos elektroniniu būdu – tai yra į teisinio dokumento elektroninio pateikimo taikomąją programą įtrauktas etapas. Rinkliavos yra tokios pačios, kokios mokamos dokumentus pateikiant tradiciniu būdu.

8 Ar galima atsiimti internetu pareikštą ieškinį?

Ne. Atsiimti teisinį dokumentą įmanoma tik vadovaujantis nuostatomis, taikomomis tradiciniu būdu pateiktiems teisiniams dokumentams, kaip nurodyta Civilinio proceso kodekso taisyklėse.

9 Jeigu ieškovas ieškinį pareiškia internetu, ar atsakovas gali ir (arba) privalo atsiliepimą į ieškinį pateikti taip pat internetu?

Prezidento dekretu Nr. 142/2013 numatytas elektroninis pasiūlymų ir susijusių dokumentų teikimas civiliniams teismams. Ši galimybė dar nėra techniškai įgyvendinta. Šiuo metu darbo grupė rengia tinkamą techninę sistemą. Atsakovams nėra privaloma pateikti atsiliepimą tik internetu.

10 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas pateikia atsiliepimą į ieškinį?

Visi teisiniai ir kiti bylos dokumentai teismui pateikiami per posėdį.

11 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas nepateikia atsiliepimo į ieškinį?

Jeigu atsakovas nė vienu iš būdų nepateikia jokių pasiūlymų, byla nagrinėjama jam nedalyvaujant (lot. in absentia).

12 Ar galima dokumentus teismui pateikti elektroniniu būdu? Jeigu taip, kokių rūšių bylose ir kokiomis sąlygomis?

Prezidento dekretu Nr. 142/2013 numatytas ne tik elektroninis pasiūlymų teikimas, bet ir elektroninis susijusių dokumentų teikimas civiliniams teismams.

13 Ar galima teismo dokumentus, visų pirma teismo sprendimus, įteikti internetu?

Dar ne. Ši galimybė nagrinėjama.

14 Ar galima teismo sprendimus surašyti elektronine forma?

Dar ne. Ši galimybė nagrinėjama.

15 Ar galima skundą paduoti ir sprendimą dėl jo įteikti internetu?

Dar ne. Ši galimybė nagrinėjama.

16 Ar galima vykdymo procesą pradėti internetu?

Ne.

17 Ar šalys arba jų teisiniai atstovai informaciją apie bylas gali gauti internetu? Jei taip, kokiu būdu?

Žr. atsakymą į klausimą Nr. 1.

Paskutinis naujinimas: 03/05/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.