Automatizuotas tvarkymas

Airija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar galima teismo procesą pradėti internetu?

Taip.  Tam tikrus procesus įmanoma pradėti internetu, pvz., galima pateikti ieškinius dėl nedidelių sumų.

2 Jeigu taip, kokių rūšių bylose ieškinį galima pareikšti internetu? Ar yra bylų, kuriose ieškinį galima pareikšti tik internetu?

Ieškovai, teikiantys ieškinius dėl nedidelių sumų (t. y. tam tikrus iki 2 000 EUR vertės ieškinius), gali pasirinkti galimybę savo ieškinį teikti elektroniniu būdu. Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra yra alternatyvus būdas pradėti ir vykdyti civilinį ieškinio dėl nedidelės sumos nagrinėjimo procesą. Ši paslauga teikiama apylinkės teismo kanceliarijose ir yra taikoma nagrinėjant vartotojų ieškinius, patiriant nedideles išlaidas ir nedalyvaujant solisitoriui.

3 Ar ši paslauga visuomet prieinama (t. y. visą parą, 7 dienas per savaitę), ar ja galima pasinaudoti tik konkrečiomis valandomis? Jeigu taip, kokiomis valandomis?

Šia priemone galima naudotis bet kuriuo metu.

4 Ar ieškinio turinys turėtų būti pateikiamas tam tikru formatu?

Ne. Vienintelė nuostata yra ta, kad informacija apie ieškinį neturėtų viršyti 1 500 žodžių.

5 Kaip užtikrinama duomenų perdavimo ir laikymo apsauga?

Informacija apsaugoma naudojant ugniasienes, ryšiams skirtą SSL (angl. Secure Socket Layer) protokolą, įsilaužimo aptikimo sistemą prieglobos svetainėje, vartotojo paskyros apsaugos priemones ir kt.

6 Ar reikia naudoti kokios nors rūšies elektroninį parašą ir (arba) laiko įrašą?

Ne.

7 Ar reikia mokėti teismo mokestį? Jeigu taip, kaip jį galima sumokėti ir ar jis skiriasi nuo ne elektroninei procedūrai nustatytų mokesčių?

Teismo rinkliavos už ieškinius dėl nedidelių sumų sumokamos kredito ar debeto kortele, o rinkliava (2012 m. – 25 EUR) yra tokia pati ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūras vykdant ir elektroniniu, ir neelektroniniu būdu.

8 Ar galima atsiimti internetu pareikštą ieškinį?

Taip. Jeigu ieškinys dar neužregistruotas teismo posėdžiui, ieškinį galima atsiimti el. paštu nusiunčiant ieškinių dėl nedidelių sumų registratoriui prašymą dėl ieškinio atsiėmimo.

9 Jeigu ieškovas ieškinį pareiškia internetu, ar atsakovas gali ir (arba) privalo atsiliepimą į ieškinį pateikti taip pat internetu?

Taip, atsakovas gali pateikti atsiliepimą internetu.

10 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas pateikia atsiliepimą į ieškinį?

Ieškinių dėl nedidelių sumų registratorius turi imtis visų įmanomų priemonių, kad iki ieškinio užregistravimo teismo posėdžiui dėl jo būtų pasiektas susitarimas.

11 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas nepateikia atsiliepimo į ieškinį?

Ieškinys laikomas neginčijamu ir ieškovas gali kreiptis dėl sprendimo už akių.

12 Ar galima dokumentus teismui pateikti elektroniniu būdu? Jeigu taip, kokių rūšių bylose ir kokiomis sąlygomis?

Ne. Pateikti dokumentų teismui elektroniniu būdu neįmanoma.

13 Ar galima teismo dokumentus, visų pirma teismo sprendimus, įteikti internetu?

Ne.

14 Ar galima teismo sprendimus surašyti elektronine forma?

Ne.

15 Ar galima skundą paduoti ir sprendimą dėl jo įteikti internetu?

Ne.

16 Ar galima vykdymo procesą pradėti internetu?

Ne.

17 Ar šalys arba jų teisiniai atstovai informaciją apie bylas gali gauti internetu? Jei taip, kokiu būdu?

Ieškinio šalys savo ieškinio būklę gali sekti internetu.

Susijusios nuorodos

https://www.csol.ie/ccms/welcome.html

Paskutinis naujinimas: 26/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.