Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (italų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Automatizuotas tvarkymas

Italija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar galima teismo procesą pradėti internetu?

Taip, tokiu būdu civilinį procesą galima pradėti visuose teismuose ir apeliaciniuose teismuose. Toks būdas privalomas atliekant ikiteisminį tyrimą bet kuriame teisme.

2 Jeigu taip, kokių rūšių bylose ieškinį galima pareikšti internetu? Ar yra bylų, kuriose ieškinį galima pareikšti tik internetu?

Teisme ir apeliaciniame teisme ginčo ir ne ginčo tvarka nagrinėjant civilinius ieškinius ir atliekant vykdymo užtikrinimo procedūras, pirmiau sudarytų šalių teisinis atstovas procedūrinius aktus ir dokumentus gali pateikti tik elektroninėmis priemonėmis. Tokiu pat būdu aktus ir dokumentus pateikia teisminių institucijų paskirti arba įgalioti asmenys. Visus kitus aktus visada galima pateikti ir elektroninėmis priemonėmis.

Ikiteisminis tyrimas atliekamas tik elektroninėmis priemonėmis.

3 Ar ši paslauga visuomet prieinama (t. y. visą parą, 7 dienas per savaitę), ar ja galima pasinaudoti tik konkrečiomis valandomis? Jeigu taip, kokiomis valandomis?

Dokumentus elektroniniu būdu galima pateikti visą parą.

4 Ar ieškinio turinys turėtų būti pateikiamas tam tikru formatu?

Taip, techniniai reikalavimai, kurių reikia laikytis, yra nustatyti 2014 m. balandžio 16 d. dokumente. Juos galima rasti spustelėjus šią nuorodą:

http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf

5 Kaip užtikrinama duomenų perdavimo ir laikymo apsauga?

„IT vokas“ (it. busta telematica), kuriame pateikiamas teismo dokumentas ir bet kokie jo priedai, yra užšifruojamas, siekiant užtikrinti, kad jo turinį galėtų perskaityti tik jį gavęs teismas.

6 Ar reikia naudoti kokios nors rūšies elektroninį parašą ir (arba) laiko įrašą?

Reikalaujama turėti elektroninį parašą; laiko žyma nėra būtina.

7 Ar reikia mokėti teismo mokestį? Jeigu taip, kaip jį galima sumokėti ir ar jis skiriasi nuo ne elektroninei procedūrai nustatytų mokesčių?

Vienkartinis įstatyme nustatytas mokestis (it. contributo unificato) gali būti sumokėtas elektroniniu būdu naudojant specialią internetinę procedūrą, per kurią reikalaujama tapatybę patvirtinti naudojant Italijos išmaniąją kortelę. Mokesčio dydis yra toks pat, kaip ir vykdant įprastas procedūras.

8 Ar galima atsiimti internetu pareikštą ieškinį?

Taip, tai galima padaryti pateikiant elektroninį dokumentą, kuris yra prilyginamas popieriniam dokumentui.

9 Jeigu ieškovas ieškinį pareiškia internetu, ar atsakovas gali ir (arba) privalo atsiliepimą į ieškinį pateikti taip pat internetu?

Kai pateikiama paraiška, atsakovas gali elgtis savo nuožiūra, tačiau dokumentus pateikti elektroninėmis priemonėmis yra privaloma, kai procesas jau nagrinėjamas teisme arba apeliaciniame teisme.

10 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas pateikia atsiliepimą į ieškinį?

Taikomos tokios pat taisyklės, kaip ir įprastoje procedūroje. Atsakovas gali pareikšti priešieškinį elektroniniu būdu tik tuo atveju, jeigu teismas yra įgaliotas nagrinėjant konkrečios rūšies bylą gauti atitinkamos rūšies dokumentą elektroniniu būdu.

11 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas nepateikia atsiliepimo į ieškinį?

Taikomos tokios pat taisyklės, kaip ir įprastoje procedūroje.

12 Ar galima dokumentus teismui pateikti elektroniniu būdu? Jeigu taip, kokių rūšių bylose ir kokiomis sąlygomis?

Žr. atsakymus į 1 ir 2 klausimus.

13 Ar galima teismo dokumentus, visų pirma teismo sprendimus, įteikti internetu?

Dokumentai ir pranešimai šalių advokatams siunčiami tik internetu (sertifikuotu elektroniniu paštu (PEC), kuriam taikomos Italijos taisyklės).

14 Ar galima teismo sprendimus surašyti elektronine forma?

Taip. Ikiteisminių tyrimų rezultatai pateikiami tik elektronine forma (nuo 2014 m. birželio 30 d.).

Kas mėnesį elektronine forma civiliniai teismai priima apie 300 000 sprendimų.

15 Ar galima skundą paduoti ir sprendimą dėl jo įteikti internetu?

Taip, internetu galima paduoti apeliacinį skundą. Apie sprendimą dėl apeliacinio skundo pranešama tik internetu (sertifikuotu elektroniniu paštu (PEC), kuriam taikomos Italijoje galiojančios taisyklės).

16 Ar galima vykdymo procesą pradėti internetu?

Taip.

17 Ar šalys arba jų teisiniai atstovai informaciją apie bylas gali gauti internetu? Jei taip, kokiu būdu?

Taip, jos tai gali daryti patvirtintoje prieigos vietoje arba Teisingumo ministerijos internetinių paslaugų portale patvirtindamos savo tapatybę (naudodamos Italijos išmaniąją kortelę).

Susijusios nuorodos

https://pst.giustizia.it/PST/

Paskutinis naujinimas: 21/07/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.