Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (lenkų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.
Swipe to change

Automatizuotas tvarkymas

Lenkija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar galima teismo procesą pradėti internetu?

Procedūrą, žinomą kaip elektroninė procedūra, galima pradėti mokėjimo įsakymu (lenk. elektroniczne postępowanie upominawcze, EPU), internetu. Pirmasis procedūros etapas atliekamas nedalyvaujant skolininkui. Skolininkai atsiliepimą į ieškinį gali pateikti tik po to, kai išduodamas ir jiems įteikiamas mokėjimo įsakymas.

2 Jeigu taip, kokių rūšių bylose ieškinį galima pareikšti internetu? Ar yra bylų, kuriose ieškinį galima pareikšti tik internetu?

Elektroninė procedūra mokėjimo įsakymu gali būti pradedama bylose, susijusiose su piniginiais reikalavimais, neatsižvelgiant į ginčo dalyko vertę.

3 Ar ši paslauga visuomet prieinama (t. y. visą parą, 7 dienas per savaitę), ar ja galima pasinaudoti tik konkrečiomis valandomis? Jeigu taip, kokiomis valandomis?

Taikant elektroninę mokėjimo įsakymo procedūrą, ieškinys e. teismui (lenk. e-sąd) gali būti pateikiamas bet kuriuo metu.

4 Ar ieškinio turinys turėtų būti pateikiamas tam tikru formatu?

E. teismui sukurta specializuota programinė įranga teksto rinkmeną, kurioje išdėstytas ieškinys, automatiškai pakeičia į e. teismo reikalaujamą formatą ir duomenų struktūrą.

5 Kaip užtikrinama duomenų perdavimo ir laikymo apsauga?

Duomenys apsaugomi tam tikrais pažangiais IT sprendimais, įskaitant CAPTCHA (angl. Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) sistemą. CAPTCHA yra tam tikra technologija, naudojama kaip svetainių saugumo funkcija, leidžianti perduoti tik žmonių įvestus duomenis. Šiuo atveju CAPTCHA apsaugo interneto portalą nuo robotų kuriamų paskyrų. Sistema šį faktą patikrina pareikalaudama vartotojo įvesti paveikslėlyje rodomą tekstą. Tekstas specialiai iškreipiamas, kad jo nebūtų galima perskaityti pasitelkiant OCR (angl. Optical Character Recognition) (tam tikras technologijas arba programinę įrangą, naudojamas simboliams ir ištisiems tekstams atpažinti rinkmenoje kompiuterinės grafikos arba taškinės grafikos forma), tačiau jis būtų vis tiek pakankamai įskaitomas žmonėms. Iš paveikslėlio perskaitytas kodas įvedamas į laukelį mažosiomis arba didžiosiomis raidėmis.

6 Ar reikia naudoti kokios nors rūšies elektroninį parašą ir (arba) laiko įrašą?

Taikant elektroninę mokėjimo įsakymo procedūrą teikiami ieškiniai, rašytiniai pareiškimai ir dokumentai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. Gali būti naudojami tokie parašai:

a) įprastas elektroninis parašas, kurį galima nemokamai gauti iš EPU svetainės.
Prieš tai pirmiausia reikia susikurti paskyrą. Kai paskyra aktyvinama, reikia kreiptis dėl sertifikato, kurį išduoda EPU sertifikavimo centras, ir tada laukti patvirtinimo, kad sertifikatas išduotas (apie 2 valandas). Tada sertifikatą reikia atsisiųsti. Kad sertifikatas būtų tinkamai įdiegtas operacinėje sistemoje, reikalingas sertifikato slaptažodis. Slaptažodis atsiunčiamas el. paštu. Jeigu atsisiųstas sertifikatas prarandamas, reikia sugeneruoti naują prašymą išduoti sertifikatą. Įprastą elektroninį parašą galima naudoti tik e. procedūroms. Įprasto elektroninio parašo sertifikatas galioja vienus metus;

b) kvalifikuotas elektroninis parašas. Užregistravus vartotojo paskyrą, automatiškai atsiranda galimybė naudoti kvalifikuotą elektroninį parašą. Vis dėlto pirmiausia reikia gauti savo kvalifikuotą elektroninį parašą.

7 Ar reikia mokėti teismo mokestį? Jeigu taip, kaip jį galima sumokėti ir ar jis skiriasi nuo ne elektroninei procedūrai nustatytų mokesčių?

Teismo rinkliava, mokama pagal elektroninę mokėjimo įsakymo procedūrą, gali būti sumokėta tik elektroninėmis priemonėmis per mokėjimo paslaugų teikėją. Ji sudaro ketvirtadalį rinkliavos, mokėtinos pagal tradicinę mokėjimo įsakymo procedūrą.

8 Ar galima atsiimti internetu pareikštą ieškinį?

Vykstant elektroninei mokėjimo įsakymo procedūrai, ieškovas gali atsiimti ieškinį, kol procedūra nėra baigta galutiniu sprendimu. Šiuo tikslu turi būti pateiktas rašytinis pareiškimas.
Tokiame rašytiniame pareiškime turi būti nurodyta, kad ieškovas atsiima ieškinį, ir turi būti nurodytas banko sąskaitos numeris. Ieškovas gali atsiimti visą ieškinį – šiuo atveju ieškovas atsisako teisinės visų reikalavimų (visų sumų) apsaugos, kurios prašoma ieškinyje. Ieškinys taip pat gali būti atsiimamas iš dalies, tai laikoma daliniu ieškinio atsiėmimu. Atsiimdamas ieškinį, ieškovas tuo pačiu metu gali atsisakyti reiškiamo reikalavimo. Rašytiniame pareiškime, kuriuo atsiimamas ieškinys, turi būti nurodytas banko sąskaitos numeris teismo rinkliavai grąžinti. Teismo rinkliava grąžinama, jeigu ieškinys atsiimamas iki mokėjimo įsakymo išdavimo.

9 Jeigu ieškovas ieškinį pareiškia internetu, ar atsakovas gali ir (arba) privalo atsiliepimą į ieškinį pateikti taip pat internetu?

Vykstant elektroninei mokėjimo įsakymo procedūrai, atsakovas internetu pateikti atsiliepimo į ieškinį negali. Pirmasis dokumentas, įteikiamas atsakovui vykstant elektroninei mokėjimo įsakymo procedūrai, yra mokėjimo įsakymas. Atsakovas gali jį apskųsti pateikdamas prieštaravimą (tradicine arba elektronine forma).

10 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas pateikia atsiliepimą į ieškinį?

Vykstant elektroninei mokėjimo įsakymo procedūrai, atsakovas negali pateikti atsiliepimo į ieškinį. Vienintelė mokėjimo įsakymo apskundimo apeliacine tvarka forma yra prieštaravimo pateikimas teismui (tradicine arba elektronine forma). Tuo atveju mokėjimo įsakymas netenka galios ir neturi teisinio poveikio. Bylą e. teismas perduoda atsakovo nuolatinės gyvenamosios vietos teritorinės jurisdikcijos teismui ir ji toliau nagrinėjama kitame procese.

11 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas nepateikia atsiliepimo į ieškinį?

Vykstant elektroninei mokėjimo įsakymo procedūrai išduotas mokėjimo įsakymas tampa galutiniu praėjus dviem savaitėms nuo jo įteikimo atsakovui. Vykstant elektroninei mokėjimo įsakymo procedūrai išduotas ir į IT sistemą įtrauktas galutinis mokėjimo įsakymas yra vykdomasis raštas. Vykstant elektroninei mokėjimo įsakymo procedūrai išduotą mokėjimo įsakymą vykdytinu skelbia teismas, išduodamas elektroninį vykdomąjį dokumentą.

12 Ar galima dokumentus teismui pateikti elektroniniu būdu? Jeigu taip, kokių rūšių bylose ir kokiomis sąlygomis?

Vykstant elektroninei mokėjimo įsakymo procedūrai, prie elektroninėmis priemonėmis teikiamų rašytinių pareiškimų dokumentų pridėti negalima.

13 Ar galima teismo dokumentus, visų pirma teismo sprendimus, įteikti internetu?

Vykstant elektroninei mokėjimo įsakymo procedūrai, teismo procesinius dokumentus ieškovas gauna elektroninėmis priemonėmis. Pradėjęs procedūrą – e. teismo svetainėje pateikęs ieškinį, ieškovas gauna prieigą prie specialios e. teismo svetainės skilties, kurioje iš teismo gali gauti korespondenciją. Teismo procesiniai dokumentai ieškovui įteikiami per duomenų perdavimo sistemą, per kurią vykdoma elektroninė mokėjimo įsakymo procedūra (elektroninis teismo procesinių dokumentų įteikimas). Teismo procesiniai dokumentai atsakovui elektroniniu būdu įteikiami tik tuo atveju, jeigu atsakovas sutiko su šia teismo procesinių dokumentų įteikimo forma.

14 Ar galima teismo sprendimus surašyti elektronine forma?

Vykstant elektroninei mokėjimo įsakymo procedūrai, teismo sprendimai yra elektroniniai.

15 Ar galima skundą paduoti ir sprendimą dėl jo įteikti internetu?

Taip, tik naudojantis elektronine mokėjimo įsakymo procedūra.

16 Ar galima vykdymo procesą pradėti internetu?

Jeigu vykdomasis dokumentas susijęs su teismo sprendimu, priimtu pagal elektroninę mokėjimo įsakymo procedūrą, prašymas pradėti vykdymo procesą gali būti pateikiamas elektroninėmis priemonėmis.
Jis turi būti pateikiamas per duomenų perdavimo sistemą, per kurią vykdoma elektroninė mokėjimo įsakymo procedūra.

17 Ar šalys arba jų teisiniai atstovai informaciją apie bylas gali gauti internetu? Jei taip, kokiu būdu?

Vykstant elektroninei mokėjimo įsakymo procedūrai, šalys turi visą prieigą prie jų byloje vykdomos procedūros rinkmenų. Tokia prieiga suteikiama per duomenų perdavimo sistemą, skirtą procedūrai vykdyti. Dokumentus, su kuriais leidžiama susipažinti, taip pat galima išsispausdinti. Vykstant procesui, kuris nėra elektroninė mokėjimo įsakymo procedūra, tai neįmanoma.

Paskutinis naujinimas: 01/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.