Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Automatizuotas tvarkymas

Škotija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar galima teismo procesą pradėti internetu?

Taip, tačiau tik dėl ieškinių pagal paprastą procedūrą. Paprasta procedūra – tai teismo procesas, skirtas greitai, nebrangiai ir neformaliai spręsti ginčus, kai piniginė vertė neviršija 5 000 GBP.

Daugiau informacijos apie „Civil Online“ galima rasti Škotijos teismų ir specializuotų teismų svetainėje naudojant toliau pateiktą „Civil Online“ nuorodą.

Škotijos teismų ir specializuotų teismų tarnybos ilgalaikis tikslas yra teikti daugiau elektroninių paslaugų, tačiau šiuo metu teikiama tik pirmiau aprašyta funkcija. Peržiūrint vidaus sistemas ir procesus pagrindinis uždavinys bus sudaryti galimybę internetu pradėti skirtingus teismo procesus.

2 Jeigu taip, kokių rūšių bylose ieškinį galima pareikšti internetu? Ar yra bylų, kuriose ieškinį galima pareikšti tik internetu?

Internetu galima pradėti tik bylas, nagrinėjamas pagal paprastą procedūrą; šias bylas galima pradėti ne tik internetu – jas vis tiek galima pradėti teismui pateikiant popierinius dokumentus.

3 Ar ši paslauga visuomet prieinama (t. y. visą parą, 7 dienas per savaitę), ar ja galima pasinaudoti tik konkrečiomis valandomis? Jeigu taip, kokiomis valandomis?

Internetinė paslauga prieinama visą parą kasdien. Tačiau patvirtinimas, kad teismas priėmė ieškinį, gali būti pateiktas tik teismo darbo valandomis, kai darbuotojai gali patikrinti kompetenciją ir tvarkyti ieškinius.

4 Ar ieškinio turinys turėtų būti pateikiamas tam tikru formatu?

Taip, yra standartinių teismo taisykles atitinkančių formų, kurias galima užpildyti ir pateikti elektroniniu būdu.

Paprastos procedūros taisyklės ir formos pateikiamos Škotijos teismų ir specializuotų teismų svetainėje teismo taisyklių puslapyje.

5 Kaip užtikrinama duomenų perdavimo ir laikymo apsauga?

Vartotojai turi patvirtinti savo tapatumą, o tik tada jiems leidžiama prieiti prie bet kokių duomenų. Perduodami ir neaktyvūs duomenys šifruojami. Programa buvo sukurta pagal OWASP ASVS 3.0 2 lygį.

6 Ar reikia naudoti kokios nors rūšies elektroninį parašą ir (arba) laiko įrašą?

Elektroninio parašo nereikalaujama.

Ieškinių ir kitų dokumentų pateikimo laikas ir data užregistruojami bylų tvarkymo sistemoje.

7 Ar reikia mokėti teismo mokestį? Jeigu taip, kaip jį galima sumokėti ir ar jis skiriasi nuo ne elektroninei procedūrai nustatytų mokesčių?

Reikia mokėti teismo mokesčius, kurie nustatyti teisės aktuose.

Mokesčius galima sumokėti elektroniniu būdu naudojant kredito ar debeto kortelę, kai pateikiamas ieškinys pagal paprastą procedūrą naudojant „Civil Online“.

Jei naudojamasi ne elektronine procedūra, mokesčius taip pat galima sumokėti grynaisiais pinigais arba čekiu, taip pat debeto ar kredito kortele.

Daugiau informacijos galima rasti Škotijos teismų ir specializuotų teismų tarnybos svetainės dalyje apie teismo mokesčius.

8 Ar galima atsiimti internetu pareikštą ieškinį?

Ne, tačiau ieškinys pagal paprastą procedūrą gali būti atmestas arba dėl jo gali būti sudarytas susitarimas pagal sąlygas arba teismo taisykles.

9 Jeigu ieškovas ieškinį pareiškia internetu, ar atsakovas gali ir (arba) privalo atsiliepimą į ieškinį pateikti taip pat internetu?

Tokia galimybė yra, tačiau ja naudotis neprivaloma.

10 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas pateikia atsiliepimą į ieškinį?

Jei atsiliepimas pateikiamas elektroniniu būdu, teismas išsiunčia elektroninį atsiliepimo gavimo patvirtinimą, o apie tolesnę procedūrą informuoja siųsdamas elektroninius pranešimus.

Daugiau informacijos galima rasti Škotijos teismų ir specializuotų teismų tarnybos svetainės dalyje apie atsiliepimo į ieškinį pateikimą.

11 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas nepateikia atsiliepimo į ieškinį?

Jei atsiliepimas nepateikiamas, teismas nepateikia pranešimo. Ieškovas reikiamu laiku susisieks su atsakovu ir jį informuos apie bylos nagrinėjimo rezultatą.

12 Ar galima dokumentus teismui pateikti elektroniniu būdu? Jeigu taip, kokių rūšių bylose ir kokiomis sąlygomis?

Kai byla, nagrinėjama pagal paprastą procedūrą, pradedama naudojantis „Civil Online“, visi teismui elektroniniu būdu pateikti įrodymai teismui bus pateikti elektroniniu būdu; tai taikoma tik „Civil Online“ byloms.

Visų kitų rūšių bylose dokumentus pateikti elektroniniu būdu galima tik tuo atveju, jei su tokia forma sutinka abi šalys ir bylą nagrinėjantis teisėjas.

13 Ar galima teismo dokumentus, visų pirma teismo sprendimus, įteikti internetu?

Ne.

14 Ar galima teismo sprendimus surašyti elektronine forma?

Ne. Tačiau, jei byla buvo perduota teismui nagrinėti iki galo ir priimti sprendimą, teismo išvados kopija vėliau gali būti skelbiama Škotijos teismų ir specializuotų teismų tarnybos svetainėje ir (arba) Škotijos teismų administracijos svetainėje.

15 Ar galima skundą paduoti ir sprendimą dėl jo įteikti internetu?

Ne.

16 Ar galima vykdymo procesą pradėti internetu?

Ne.

17 Ar šalys arba jų teisiniai atstovai informaciją apie bylas gali gauti internetu? Jei taip, kokiu būdu?

Ne. Tačiau internete pateikiamos kai kurios teismų išvados. Daugiau informacijos galima rasti Škotijos teismų ir specializuotų teismų tarnybos ir Škotijos teismų administracijos svetainėse.

Paskutinis naujinimas: 19/04/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.