Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (ispanų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Automatizuotas tvarkymas

Ispanija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar galima teismo procesą pradėti internetu?

Taip, iš dalies.

Tai privaloma teismo procedūriniams atstovams (isp. procuradores) ir kitiems teisiniams atstovams, išskyrus atvejus, kai jie priklauso teritorinei jurisdikcijai, kurioje tokios galimybės teisiniai atstovai kol kas neturi.

Kai kuriose teritorinėse jurisdikcijose tai taip pat privaloma kai kuriems juridiniams asmenims. Tačiau kitose teritorinėse jurisdikcijose tokios galimybės nėra dėl techninių kliūčių, nes sistema dar tik plėtojama, todėl procedūrą įmanoma ir (arba) privaloma taikyti tik dėl tam tikrų bylų.

Nors nuo 2017 m. sausio 1 d. privatūs asmenys gali pasirinkti šią galimybę, dėl techninių kliūčių ja kol kas galima naudotis ne visose teritorinėse jurisdikcijose, nes kai kuriose iš jų sistema dar tik plėtojama.

Teisingumo ministerija turi ELEKTRONINĘ TEISMO SVETAINĘ (svetainės nuoroda), kurioje yra elektroniniu būdu prieinamas registras su informacija ir su atitinkamomis priemonėmis bei adresais.

Turi būti naudojamas registruotas elektroninis parašas, kuriuo užtikrinamas turinio autentiškumas ir nenuginčijami išsiuntimo ir gavimo įrodymai.

Galisijoje buvo įdiegta naujovė – profesionalūs teisininkai ir fiziniai asmenys jau gali inicijuoti mokėjimo įsakymo procedūras civilinėse ir darbo bylose, o tai netrukus bus įmanoma ir žodinio proceso tvarka.

Andalūzijoje fiziniai ir juridiniai asmenys prašymus ir dokumentus pagal mokėjimo įsakymo procedūrą gali teikti tik žodinio ir civilinio procesų tvarka ir pagal mokėjimo įsakymo procedūrą, taikomą su darbo santykiais susijusiose bylose.

Baskų krašte negalima inicijuoti bylos naudojantis internetu.

2 Jeigu taip, kokių rūšių bylose ieškinį galima pareikšti internetu? Ar yra bylų, kuriose ieškinį galima pareikšti tik internetu?

Ji naudojama visuose civiliniuose procesuose su tam tikrais apribojimais, taikomais teritorijoms ir kai kurioms procedūroms, ir yra gana plačiai taikoma su mokėjimo įsakymo procedūra susijusiose ir žodine tvarka nagrinėjamose bylose.

Kai kuriose teritorinėse jurisdikcijose internetu galima pateikti dokumentą, kuriuo remiantis inicijuojama Europos mokėjimo įsakymo procedūra ir ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra; kitose teritorinėse jurisdikcijose ši sistema dar tik plėtojama.

Tačiau privačių asmenų prieiga vis dar įgyvendinama: kai kuriose teritorinėse jurisdikcijose ji gali būti laikinai ribojama ir taikoma tik mokėjimo įsakymams, žodinei procedūrai arba pagal socialinio draudimo įstatymus pareikštiems ieškiniams. Naudojantis šia prieiga negalima teikti procesinių dokumentų.

Teismo procedūriniams atstovams ir kitiems teisiniams atstovams dėl bet kokios bylos iškėlimo privaloma kreiptis internetu, o apskritai ši sistema, su keliomis išimtimis, diegiama visoje šalyje, kaip Baskų krašte.

3 Ar ši paslauga visuomet prieinama (t. y. visą parą, 7 dienas per savaitę), ar ja galima pasinaudoti tik konkrečiomis valandomis? Jeigu taip, kokiomis valandomis?

Paprastai šia galimybe galima naudotis kiekvieną dieną bet kuriuo paros metu. Tačiau kai kurios dienos yra nedarbo dienos, tad jei procedūra pradedama tokią dieną, ji baigiama tik atėjus naujai darbo dienai.

Be to, dėl techninių priežasčių ar priežiūros sistema kartais gali neveikti nedarbo dienomis, ypač rugpjūčio mėnesį.

4 Ar ieškinio turinys turėtų būti pateikiamas tam tikru formatu?

Rekomenduojama naudoti šiuos formatus: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt, .zip.

Suspaustose .zip rinkmenose gali būti tik šių formatų dokumentų: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt.

LexNET nesuteikia galimybių pateikti garso, vaizdo įrašus ar suspaustas rinkmenas, kuriose yra pirmiau nenurodytų formatų dokumentų.

Jeigu elektroninis dokumentas yra per didelis ir sistema jo negali priimti, dokumentą reikės pateikti popieriuje. Draudžiama dirbtinai sukurti vieną skaitmeninį dokumentą sujungiant kelis dokumentus.

5 Kaip užtikrinama duomenų perdavimo ir laikymo apsauga?

Už tinkamų elektroninių sistemų įrengimą yra atsakingos kompetentingos valdžios institucijos. Saugumas užtikrinamas taikant išankstinio teisinių atstovų ir privačių asmenų elektroninių parašų autentiškumo patvirtinimo sistemą, o prieiga įgaliotiesiems pareigūnams suteikiama naudojantis kriptografinėmis kortelėmis ir skaitmeniniais sertifikatais. Sistema turi užtikrinti turinio autentiškumą ir pateikti išsiuntimo ir gavimo įrodymą.

6 Ar reikia naudoti kokios nors rūšies elektroninį parašą ir (arba) laiko įrašą?

Taip, naudojantis išankstinio autentiškumo patvirtinimo sistema.

7 Ar reikia mokėti teismo mokestį? Jeigu taip, kaip jį galima sumokėti ir ar jis skiriasi nuo ne elektroninei procedūrai nustatytų mokesčių?

Žyminiai mokesčiai mokami teikiant juridinių asmenų ieškinius, bet ne fizinių.

Sumokėti galima elektroniniu būdu internete, o kartu su ieškiniu reikia pateikti mokėjimo įrodymą (šį reikalavimą leidžiama įvykdyti ir vėliau).

8 Ar galima atsiimti internetu pareikštą ieškinį?

Pateikto ieškinio atsiimti neleidžiama.

Tačiau jį galima atsiimti pateikus elektroninį pranešimą apie oficialų atsiėmimą.

9 Jeigu ieškovas ieškinį pareiškia internetu, ar atsakovas gali ir (arba) privalo atsiliepimą į ieškinį pateikti taip pat internetu?

Ne, kiekviena šalis atsakymą pateiks nustatyta tvarka, atsižvelgiant į konkrečias su ta šalimi susijusias aplinkybes, kaip nurodyta pirmiau.

10 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas pateikia atsiliepimą į ieškinį?

Netaikoma. Elektroninė procedūra taikoma tik dokumentų pateikimui ir šalių teisiniams atstovams įteikiamiems pranešimams. Teismo procesas nėra vykdomas automatiškai.

Teismas dokumentą pateikia elektronine forma ir (arba) popieriuje, nelygu, kokios taisyklės yra taikomos ir kokį būdą pasirinko šalys.

11 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas nepateikia atsiliepimo į ieškinį?

Netaikoma. Teismo procesas nėra vykdomas automatiškai. Teismas dokumentą pateikia elektronine forma ir (arba) popieriuje ir išsiunčia elektroninį arba popierinį pranešimą, nelygu, kokios taisyklės yra taikomos ir kokį būdą pasirinko šalys.

12 Ar galima dokumentus teismui pateikti elektroniniu būdu? Jeigu taip, kokių rūšių bylose ir kokiomis sąlygomis?

Taip, procesinių dokumentų pateikimo ir dokumentų įteikimo reikalavimai yra tokie patys kaip 1 dalyje nurodytos procedūros inicijavimo. Vieninteliai taikomi apribojimai yra susiję su dokumento rūšimi ir dydžiu.

Sistema galima naudotis bet kokioje byloje, nors privačių asmenų prieiga vis dar diegiama ir kai kuriose teritorinėse jurisdikcijose, kuriose sistema dar tik plėtojama, ji dėl techninių kliūčių gali būti laikinai ribojama arba apskritai negalima.

Baskų krašte visi dokumentai, išskyrus pirmuosius konkrečios šalies rašytinius pareiškimus, teismo procedūriniams atstovams ir advokatams turi būti pateikiami elektroniniu būdu. Fiziniai asmenys negali vykdyti procesinių veiksmų elektroniniu būdu.

Reikalaujama, kad iš anksto būtų patvirtintas autentiškumas teisinio atstovo elektroniniu parašu.

Dokumento originalas turi būti pateiktas tuo atveju, jeigu jo prašo teismas, – tada jį galima atsiųsti paštu.

13 Ar galima teismo dokumentus, visų pirma teismo sprendimus, įteikti internetu?

Taip. Šalių teisiniams atstovams tai yra privaloma.

Kai kuriose teritorinėse jurisdikcijose tai taip pat privaloma ir kai kuriems juridiniams asmenims. Tačiau kitose teritorinėse jurisdikcijose, kuriose sistema dar tik plėtojama, tokios galimybės gali nebūti dėl techninių kliūčių.

Privatiems asmenims po autentiškumo patvirtinimo ši galimybė yra laisvai pasirenkama tose teritorinėse jurisdikcijose, kuriose sistema jau įdiegta.

Jei šalys savo ieškinius ir dokumentus pateikė internetu, apie teismo sprendimus joms bus pranešta tokiu pačiu būdu.

14 Ar galima teismo sprendimus surašyti elektronine forma?

Taip. Šalių teisiniams atstovams tai yra privaloma.

Kai kuriose teritorinėse jurisdikcijose tai taip pat privaloma ir kai kuriems juridiniams asmenims. Tačiau kitose teritorinėse jurisdikcijose, kuriose sistema dar tik plėtojama, tokios galimybės gali nebūti dėl techninių kliūčių.

Privatiems asmenims po autentiškumo patvirtinimo ši galimybė yra laisvai pasirenkama tose teritorinėse jurisdikcijose, kuriose sistema jau įdiegta.

Jei šalys savo ieškinius ir dokumentus pateikė internetu, apie teismo sprendimus joms bus pranešta tokiu pačiu būdu.

15 Ar galima skundą paduoti ir sprendimą dėl jo įteikti internetu?

Taip. Šalių teisiniams atstovams tai yra privaloma.

Kai kuriose teritorinėse jurisdikcijose tai taip pat privaloma ir kai kuriems juridiniams asmenims. Tačiau kitose teritorinėse jurisdikcijose, kuriose sistema dar tik plėtojama, tokios galimybės gali nebūti dėl techninių kliūčių.

Privatiems asmenims po autentiškumo patvirtinimo ši galimybė yra laisvai pasirenkama tose teritorinėse jurisdikcijose, kuriose sistema jau įdiegta.

16 Ar galima vykdymo procesą pradėti internetu?

Taip. Kaip nurodyta 1 dalyje dėl procedūros inicijavimo.

Šalių teisiniams atstovams tai yra privaloma daugelyje teritorinių jurisdikcijų.

Kai kuriose teritorinėse jurisdikcijose tai taip pat privaloma ir kai kuriems juridiniams asmenims. Tačiau kitose teritorinėse jurisdikcijose, kuriose sistema dar tik plėtojama, tokios galimybės gali nebūti dėl techninių kliūčių.

Po autentiškumo patvirtinimo privatūs asmenys gali laisvai naudotis šia galimybe tose teritorinėse jurisdikcijose, kuriose sistema jau įdiegta.

Baskų krašte procedūros neįmanoma inicijuoti internetu, o prašymus užtikrinti vykdymą reikia pateikti popieriuje.

Teisingumo ministerija turi ELEKTRONINĘ TEISMO SVETAINĘ (svetainės nuoroda), kurioje yra elektroniniu būdu prieinamas registras su informacija ir su atitinkamomis priemonėmis bei adresais.

17 Ar šalys arba jų teisiniai atstovai informaciją apie bylas gali gauti internetu? Jei taip, kokiu būdu?

Tik tam tikroje šalies teritorijos dalyje.

Šalių teisiniai atstovai gali internetu susipažinti su teismo dokumentais Aragono, Navaros, Kantabrijos ir Valensijos regionuose.

Kitose teritorinėse jurisdikcijose, pavyzdžiui, Balearų salų ar Katalonijos regionuose, sistema yra įgyvendinama ir teisiniai atstovai ja galės naudotis artimiausiu metu.

Andalūzijos regione šalys ar jų teisiniai atstovai gali susipažinti su kai kuria informacija, kaip antai informacija apie šalis, bylos stadiją ir teismo dienos bylų sąrašu.

Baskų krašte profesionalūs teisininkai gali tik naudotis vaizdo įrašais, kuriuose yra teisėjai.

Kitose teritorinėse jurisdikcijose tokios prieigos neketinama suteikti net profesionaliems teisininkams.

Privatūs asmenys šiuo metu negali susipažinti su teismo bylos medžiaga.

Paskutinis naujinimas: 18/11/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.