Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (ispanų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Automatizuotas tvarkymas

Ispanija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

1 Ar galima teismo procesą pradėti internetu?

Taip, iš dalies.

Tai privaloma teismo procedūriniams atstovams (isp. procuradores) ir kitiems teisiniams atstovams, išskyrus atvejus, kai jie priklauso teritorinei jurisdikcijai, kurioje teisiniams atstovams tokios galimybės kol kas nėra.

Kai kuriose teritorinėse jurisdikcijose tai taip pat privaloma privatiems asmenims ir juridiniams asmenims. Kitose teritorinėse jurisdikcijose, kuriose sistema dar iki galo neįdiegta, nėra galimybės kreiptis dėl bet kokios bylos iškėlimo, nors gali būti įmanoma ir (arba) privaloma tokiu būdu kreiptis dėl tam tikrų bylų iškėlimo.

Nors nuo 2017 m. sausio 1 d. privatūs asmenys gali pasirinkti šią galimybę, ji kol kas nėra prieinama visose teritorinėse jurisdikcijose, nes kai kuriose iš jų sistema iki galo neįdiegta.

Teisingumo ministerija tvarko elektroniniu būdu prieinamą registrą, kuriame laikomi atitinkami informacijos šaltiniai ir adresai.

Siekiant užtikrinti turinio autentiškumą ir pateikti išsiuntimo ir gavimo įrodymą, reikalaujama registruoto elektroninio parašo.

2 Jeigu taip, kokių rūšių bylose ieškinį galima pareikšti internetu? Ar yra bylų, kuriose ieškinį galima pareikšti tik internetu?

Šia galimybe galima naudotis visose civilinėse bylose, nors kai kuriose teritorinėse jurisdikcijose taikomi apribojimai.

Kai kuriose teritorinėse jurisdikcijose internetu galima pateikti dokumentą, kuriuo remiantis inicijuojama Europos mokėjimo įsakymo procedūra ir ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, kitose jurisdikcijose ši sistema vis dar plėtojama.

Tačiau privačių asmenų prieiga vis dar įgyvendinama, o kai kuriose teritorinėse jurisdikcijose ji gali būti laikinai apribojama ir taikoma tik mokėjimo įsakymams, žodinei procedūrai arba pagal socialinio draudimo įstatymus pareikštiems ieškiniams. Naudojantis šia prieiga negalima teikti procesinių dokumentų.

Teismo procedūriniams atstovams ir kitiems teisiniams atstovams dėl bet kokios bylos iškėlimo privaloma kreiptis internetu, o apskritai ši sistema, su keliomis išimtimis, diegiama visoje šalyje.

3 Ar ši paslauga visuomet prieinama (t. y. visą parą, 7 dienas per savaitę), ar ja galima pasinaudoti tik konkrečiomis valandomis? Jeigu taip, kokiomis valandomis?

Paprastai ši galimybė yra visą parą kasdien. Tačiau kai kurios dienos yra nedarbo dienos, tad jeigu procedūra pradedama nedarbo dieną, ji baigiama tik kitą darbo dieną.

Be to, dėl techninių ar priežiūros priežasčių sistema kartais gali būti išjungiama nedarbo dienomis, ypač rugpjūčio mėnesį.

4 Ar ieškinio turinys turėtų būti pateikiamas tam tikru formatu?

Rekomenduojama naudoti šiuos formatus: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt, .zip. Suspaustose .zip rinkmenose gali būti tik šių formatų dokumentų: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt. Nėra jokių galimybių per LexNET pateikti garso, vaizdo įrašus ar suspaustas rinkmenas, kuriose yra pirmiau nenurodytų formatų dokumentų.

Jeigu elektroninis dokumentas yra per didelis, kad sistema galėtų jį priimti, dokumentą reikės pateikti popieriuje. Draudžiama dirbtinai sukurti vieną skaitmeninį dokumentą sujungiant kelis dokumentus.

5 Kaip užtikrinama duomenų perdavimo ir laikymo apsauga?

Už tinkamų elektroninių sistemų įrengimą yra atsakingos kompetentingos valdžios institucijos. Saugumas užtikrinamas taikant išankstinio teisinių atstovų ir privačių asmenų elektroninių parašų autentiškumo patvirtinimo sistemą, o prieiga įgaliotiesiems pareigūnams suteikiama naudojantis kriptografinėmis kortelėmis ir skaitmeniniais sertifikatais. Sistema turi užtikrinti turinio autentiškumą ir pateikti išsiuntimo ir gavimo įrodymą.

6 Ar reikia naudoti kokios nors rūšies elektroninį parašą ir (arba) laiko įrašą?

Taip, naudojantis išankstinio autentiškumo patvirtinimo sistema.

7 Ar reikia mokėti teismo mokestį? Jeigu taip, kaip jį galima sumokėti ir ar jis skiriasi nuo ne elektroninei procedūrai nustatytų mokesčių?

Teismo rinkliavos mokamos už juridinių asmenų ieškinius, o fizinių asmenų ieškiniams netaikomos.

Mokėjimą galima atlikti elektroniniu būdu internetu, kartu su ieškiniu reikia pateikti mokėjimo įrodymus (šio reikalavimo nesilaikymą galima ištaisyti vėliau).

8 Ar galima atsiimti internetu pareikštą ieškinį?

Paduoto ieškinio atšaukti negalima.

Tačiau jį galima atsiimti pateikiant elektroninės formos pranešimą apie oficialų atsiėmimą.

9 Jeigu ieškovas ieškinį pareiškia internetu, ar atsakovas gali ir (arba) privalo atsiliepimą į ieškinį pateikti taip pat internetu?

Ne, kiekviena šalis pateiks atsakymą pagal atitinkamą procedūrą atsižvelgiant į konkrečias tos šalies aplinkybes, kaip nurodyta pirmiau.

10 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas pateikia atsiliepimą į ieškinį?

Nieko. Elektroninė procedūra taikoma tik dokumentų pateikimui ir šalių teisiniams atstovams įteikiamiems pranešimams. Teismo procesas nėra vykdomas automatiškai.

Teismas dokumentą pateikia elektronine forma ir (arba) popierine forma priklausomai nuo to, kokios taisyklės taikomos ir kokį būdą pasirinko šalys.

11 Kokia tvarka taikoma elektroninės procedūros atveju, jeigu atsakovas nepateikia atsiliepimo į ieškinį?

Netaikoma. Teismo procesas nėra vykdomas automatiškai. Teismas dokumentą pateikia elektronine forma ir (arba) popieriuje ir pateikia elektroninės arba popierinės formos pranešimą, priklausomai nuo to, kokios taisyklės taikomos ir kokį būdą pasirinko šalys.

12 Ar galima dokumentus teismui pateikti elektroniniu būdu? Jeigu taip, kokių rūšių bylose ir kokiomis sąlygomis?

Taip, pagal tas pačias pirmiau minėtas sąlygas, kurios taikomos teikiant ieškinius ir dokumentus. Taikomi tik su dokumento rūšimi ir dydžiu susiję apribojimai.

Sistema galima naudotis bet kokioje byloje, nors privačių asmenų prieiga vis dar įgyvendinama ir kai kuriose teritorinėse jurisdikcijose, kur sistema vis dar plėtojama, gali būti laikinai apribota arba apskritai negalima.

Reikalaujama, kad iš anksto būtų patvirtintas autentiškumas teisinio atstovo elektroniniu parašu.

Dokumento originalas turi būti pateiktas tuo atveju, jeigu jo prašo teismas, – tada jį galima atsiųsti paštu.

13 Ar galima teismo dokumentus, visų pirma teismo sprendimus, įteikti internetu?

Taip. Šalių teisiniams atstovams tai yra privaloma.

Kai kuriose teritorinėse jurisdikcijose tai taip pat privaloma ir privatiems asmenims, ir juridiniams asmenims. Tačiau kitose teritorinėse jurisdikcijose, kuriose sistema dar iki galo neįdiegta, tokios galimybės gali nebūti.

Privatiems asmenims po autentiškumo patvirtinimo ši galimybė yra laisvai pasirenkama tose teritorinėse jurisdikcijose, kuriose sistema jau įdiegta.

Jei šalys savo ieškinius ir dokumentus pateikė internetu, apie teismo sprendimus joms bus pranešta tokiu pačiu būdu.

14 Ar galima teismo sprendimus surašyti elektronine forma?

Taip. Šalių teisiniams atstovams tai yra privaloma.

Kai kuriose teritorinėse jurisdikcijose tai taip pat privaloma ir privatiems asmenims, ir juridiniams asmenims. Tačiau kitose teritorinėse jurisdikcijose, kuriose sistema dar iki galo neįdiegta, tokios galimybės gali nebūti.

Privatiems asmenims po autentiškumo patvirtinimo ši galimybė yra laisvai pasirenkama tose teritorinėse jurisdikcijose, kuriose sistema jau įdiegta.

Jei šalys savo ieškinius ir dokumentus pateikė internetu, apie teismo sprendimus joms bus pranešta tokiu pačiu būdu.

15 Ar galima skundą paduoti ir sprendimą dėl jo įteikti internetu?

Taip. Šalių teisiniams atstovams tai yra privaloma.

Kai kuriose teritorinėse jurisdikcijose tai taip pat privaloma ir privatiems asmenims, ir juridiniams asmenims. Tačiau kitose teritorinėse jurisdikcijose, kuriose sistema dar iki galo neįdiegta, tokios galimybės gali nebūti.

Privatiems asmenims po autentiškumo patvirtinimo ši galimybė yra laisvai pasirenkama tose teritorinėse jurisdikcijose, kuriose sistema jau įdiegta.

16 Ar galima vykdymo procesą pradėti internetu?

Taip. Šalių teisiniams atstovams tai yra privaloma.

Kai kuriose teritorinėse jurisdikcijose tai taip pat privaloma ir privatiems asmenims, ir juridiniams asmenims. Tačiau kitose teritorinėse jurisdikcijose, kuriose sistema dar iki galo neįdiegta, tokios galimybės gali nebūti.

Privatiems asmenims po autentiškumo patvirtinimo ši galimybė yra laisvai pasirenkama tose teritorinėse jurisdikcijose, kuriose sistema jau įdiegta.

Teisingumo ministerija tvarko elektroniniu būdu prieinamą registrą, kuriame laikomi atitinkami informacijos šaltiniai ir adresai.

Siekiant užtikrinti turinio autentiškumą ir pateikti išsiuntimo ir gavimo įrodymą, reikalaujama registruoto elektroninio parašo.

17 Ar šalys arba jų teisiniai atstovai informaciją apie bylas gali gauti internetu? Jei taip, kokiu būdu?

Tik kai kuriose teritorinėse jurisdikcijose.

Šalių teisiniai atstovai gali internetu susipažinti su bylos medžiaga Aragono, Navaros, Kantabrijos ir Valensijos regionuose.

Andalūzijos regione šalys ir jų teisiniai atstovai gali susipažinti su kai kuria informacija (kaip antai informacija apie šalis, bylos stadiją ir teismo dienos bylų sąrašu).

Kitose teritorinėse jurisdikcijose, pavyzdžiui, Balearų salų ar Katalonijos regionuose, sistema yra įgyvendinama ir artimiausiu metu ja galės naudotis teisiniai atstovai.

Priešingai, kitose teritorinėse jurisdikcijose suteikti tokią prieigą neplanuojama net ir profesionaliems teisininkams.

Privatūs asmenys šiuo metu negali susipažinti su teismo bylos medžiaga.

Paskutinis naujinimas: 02/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.