Automatizuotas tvarkymas

Informacija apie esamą padėtį siekiant bendrauti su nacionaliniais teismais elektroninėmis priemonėmis.

Pastaraisiais metais vis daugiau valstybių narių įvedė teisės aktų pakeitimus, kuriais civiliniame procese leidžiama naudoti šiuolaikines ryšių ir informacijos technologijas. Taip teisminės institucijos ir byla suinteresuotos šalys gali bendrauti naujais būdais, pavyzdžiui, internetu.

Kai kuriais atvejais procesas gali būti pradėtas elektroniniu pareiškimu, kurį ieškovas teismui pateikia internetu; kitais atvejais teismai turi įgaliojimus elektroninėmis priemonėmis įteikti šalims teismo dokumentus; dar kitais atvejais elektroninėmis priemonėmis palaikomi visi ryšiai. Yra keletas valstybių narių, kuriose internetu leidžiama naudotis bendravimui beveik visų rūšių civilinėse bylose, tačiau kitose tai įmanoma tik tam tikrų rūšių bylose.

Dėl šiuolaikinių informacijos technologijų naudojimo civiliniame procese neturi kilti pavojus susijusių šalių pagrindinėms teisėms. Tai, kad šalis negali naudotis tam tikra ryšio priemone, negali su trukdyti jai kreiptis į teismą. Be to, nacionaliniuose teisės aktuose turi būti užtikrinama, kad bendravimas internetu nesukels grėsmės tinkamai procese naudojamų neskelbtinų duomenų apsaugai.

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Paskutinis naujinimas: 30/05/2023

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.