Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: angļu.
Swipe to change

Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Austrija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Jā, tiesas procesu var ierosināt tiešsaistē, izmantojot Austrijas e-tiesiskuma (ERV) platformu. Lai to izdarītu, ir jāreģistrējas vienā no vairākiem iespējamiem datu nosūtīšanas punktiem, kas pārsūta ievadītos datus uz tiesu sistēmu. Reģistrācija ir par maksu. Pamatmaksa ir apmēram 20 eiro mēnesī, plus maksa par katru augšupielādi ir apmēram 0,30 eiro. Ierakstītas vēstules nosūtīšana Austrijā maksā apmēram 3 eiro.

Ir pieejams arī bezmaksas augšupielādes pakalpojums, izmantojot pilsoņa karti, taču pretēji Austrijas e-tiesiskuma platformai, tas nodrošina pakalpojumu tikai vienā virzienā.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Austrijas e-tiesiskuma platforma pieļauj tiešsaistes saziņu starp tiesām un prokuratūrām, no vienas puses, un procesa dalībniekiem, no otras puses, tādā pašā veidā, kā tas notiek papīra formā. To var izmantot visu veidu tiesas procesos. Nav tādu tiesas procesu, kas vienmēr ir jāierosina tiešsaistē.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Pakalpojums ir pieejams 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Prasības pamatojums un visa prasības iesniegšanai nepieciešamā procesuālā informācija ir jāaugšupielādē noteiktajā XML struktūrā (vai kā PDF pielikums šai struktūrai).

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

Datu pārsūtīšana, izmantojot Austrijas e-tiesiskuma platformu, ir nodrošināta ar https protokolu. Lai apstiprinātu visu iesaistīto personu autentiskumu, tiek izmantoti sertifikāti. Arī saziņa starp serveriem notiek, balstoties uz sertifikātiem. Papildu drošību nodrošina tas, ka lietotājiem piekļuves punktā ir jāreģistrējas (sk. 1. punktu iepriekš).

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Skatīt iepriekš 5. punktu (sertifikāts). Elektroniskie paraksti nav nepieciešami. Centralizēts laika zīmogs ir pieejams tikai ierakstiem Zemes reģistrā. Ar centralizēto laika zīmogu datu iesniedzējam apstiprina, ka datu iesniegšana ir notikusi.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Tiesas nodevas augšupielādēm tiešsaistē tiek samaksātas ar tiešo debetu. Vispārēji runājot, nodevas par tiesas procesa ierosināšanu tiešsaistē ir tādas pašas kā par procesa ierosināšanu papīra formā. Noteiktos gadījumos elektroniskas dokumentu iesniegšanas gadījumā tiek piemērota atlaide.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Tiešsaistes un bezsaistes gadījumi neatšķiras. Attiecībā uz tiesas procesu, kas tiek organizēts, izmantojot Austrijas e-tiesiskuma platformu, civilprocesa noteikumi ir piemērojami tāpat. Prasības var atsaukt tiešsaistē, pat ja tās nav iesniegtas tiešsaistē.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Jā, lai atbildētu uz prasībām, tiesību aizsardzības līdzekļiem u.c., var izmantot arī internetu. Taču kopumā e-tiesiskuma platformas izmantošana nav obligāta; tomēr advokātiem, notāriem, bankām, apdrošināšanas sabiedrībām, tiesību aktos noteiktajām sociālā nodrošinājuma iestādēm, Finanšu prokuratūrai un advokātu kolēģijām ir pienākums izmantot e-tiesiskuma platformu.

Ekspertiem un tulkiem noteiktos apstākļos ir pienākums izmantot e-tiesiskuma platformu.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Attiecībā uz tiesas procesu, kas tiek organizēts, izmantojot Austrijas e-tiesiskuma platformu, civilprocesa noteikumi ir piemērojami tāpat.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Attiecībā uz tiesas procesu, kas tiek organizēts, izmantojot Austrijas e-tiesiskuma platformu, civilprocesa noteikumi ir piemērojami tāpat.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Jā, visu veidu dokumentus var iesniegt tiesai, izmantojot Austrijas e-tiesiskuma platformu. Arī Zemes reģistra un Uzņēmumu reģistra procesos dokumentu oriģinālus var iesniegt elektroniski.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Jā, izmantojot Austrijas e-tiesiskuma platformu.

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Jā, izmantojot Austrijas e-tiesiskuma platformu.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Jā, izmantojot Austrijas e-tiesiskuma platformu.

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Jā, izmantojot Austrijas e-tiesiskuma platformu.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Jā, puses un viņu juridiskie pārstāvji var ieskatīties lietas reģistrā visās civillietās un izpildes procedūrās tiešsaistē caur datu nosūtīšanas punktiem. Bet tikai tiktāl, ciktāl tas attiecas uz viņu lietām. Tiesības ieskatīties tiek pārbaudītas, izmantojot unikālu adreses kodu, kas tiek izsniegts katrai personai, kurai ir ieskatīšanās tiesības.

Lapa atjaunināta: 11/03/2021

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.