Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas itāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Lietu apstrāde tiešsaistē un elektroniskā saziņa ar tiesām

Itālija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1 Vai ir iespējams ierosināt tiesvedību, izmantojot internetu?

Jā, šādi ir iespējams civilprocesu sākt jebkurā tiesā un apelācijas tiesā. Attiecībā uz pirmstiesas priekšrakstiem tas ir obligāti.

2 Ja jā, tad attiecībā uz kāda veida lietām šī iespēja ir pieejama? Vai kāds no tiesvedības veidiem ir pieejams tikai internetā?

Civilprasību skatīšanai strīdus un beztrīdus procedūrā un piespiedu izpildes panākšanai tiesās un apelācijas tiesās iepriekš noteikto pušu advokāts procesuālos aktus un dokumentus var iesniegt, tikai izmantojot elektroniskos līdzekļus. Tas pats attiecas uz aktiem un dokumentiem, kurus iesniedz tiesu iestāžu ieceltas vai pilnvarotas personas. Attiecībā uz visiem citiem aktiem vienmēr ir atļauta to iesniegšana, izmantojot elektroniskos līdzekļus.

Pirmstiesas priekšrakstu lietas tiek skatītas, tikai izmantojot elektroniskos līdzekļus.

3 Vai šī iespēja ir pieejama jebkurā laikā (piemēram, visu diennakti, septiņas dienas nedēļā) vai tikai noteiktā laikā? Ja jā, kurā laikā?

Dokumentus ir iespējams iesniegt elektroniski visu diennakti.

4 Vai sīka informācija par prasību ir jāsniedz kādā īpašā formātā?

Jā, tehniskās specifikācijas, kuras jāievēro, ir noteiktas 2014. gada 16. aprīļa dokumentā. Tās atrodamas, sekojot šai saitei:

http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf

5 Kā tiek nodrošināta datu drošība, datus pārsūtot un uzglabājot?

“IT aploksne” (busta telematica), kurā ietilpst tiesvedības dokumenti un visi pielikumi, tiek šifrēta, lai nodrošinātu, ka to izlasīt var tikai saņēmēja tiesa.

6 Vai ir jāizmanto elektroniskais paraksts un/vai laika ieraksts?

Jāizmanto elektroniskais paraksts; laika zīmogs nav nepieciešams.

7 Vai ir jāmaksā tiesas nodevas? Ja jā, tad kādā veidā, un vai tās atšķiras no nodevām par procedūrām, kas nav elektroniskās procedūras?

Vienoto likumā paredzēto maksu (contributo unificato) var samaksāt elektroniski, izmantojot tam paredzētu tiešsaistes procedūru, kuras izpildei nepieciešama autentifikācija ar Itālijas viedkarti. Samaksas apmērs ir tāds pats kā procesam, kas netiek veikts elektroniski.

8 Vai ir iespējams atsaukt prasību, kas ir ierosināta, izmantojot internetu?

Jā, iesniedzot papīra formāta dokumentam ekvivalentu elektronisko dokumentu.

9 Ja prasītājs uzsāk procedūru internetā, vai atbildētājs var un/vai tam ir obligāti jāatbild, izmantojot internetu?

Attiecībā uz pieteikuma iesniegšanu atbildētājs var pēc saviem ieskatiem izvēlēties veidu, kādā to darīt. Tomēr tiesvedībās tiesās vai apelācijas tiesās gadījumā iesniegšana elektroniski ir obligāta.

10 Kas notiek, ja, izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs atbild uz prasību?

Spēkā ir tādi paši noteikumi kā papīra formāta procesiem. Atbildētājs var atbildēt uz prasību elektroniski vienīgi tādā gadījumā, ja tiesai ir tiesības saņemt tiešsaistes pieteikumus saistībā ar attiecīgo procesa veidu un dokumentu.

11 Kas notiek, ja izmantojot elektronisko procedūru, atbildētājs neatbild uz prasību?

Spēkā ir tādi paši noteikumi kā papīra formāta procesiem.

12 Vai ir iespējams iesniegt dokumentus tiesai elektroniski, un, ja jā, tad kāda veida tiesvedībā un saskaņā ar kādiem nosacījumiem?

Skatīt atbildes uz 1. un 2. jautājumu.

13 Vai tiesas dokumentus un jo īpaši spriedumus var izsniegt, izmantojot internetu?

Saziņu veic un paziņojumus pušu advokātiem nosūta vienīgi tiešsaistē (sertificētajā elektroniskajā pastā (PEC) saskaņā ar Itālijas tiesību aktiem).

14 Vai tiesas nolēmumus var izsniegt elektroniski?

Jā. Pirmstiesas priekšrakstus izsniedz tikai elektroniskā formā (kopš 2014. gada 30. jūnija).

Civiltiesas katru mēnesi izsniedz apmēram 300 000 lēmumu elektroniskā formā.

15 Vai apelāciju var iesniegt un apelācijas lēmumu izsniegt, izmantojot internetu?

Pārsūdzību var iesniegt, izmantojot internet. Lēmumu par pārsūdzību paziņo vienīgi, izmantojot internetu (sertificētu elektronisko pastu (PEC) saskaņā ar Itālijas tiesību aktiem).

16 Vai izpildes procedūras ir iespējams ierosināt, izmantojot internetu?

Jā.

17 Vai puses vai to likumīgie pārstāvji var iepazīties ar lietu, izmantojot internetu? Ja jā, tad kādā veidā?

Jā, autentificējoties (izmantojot Itālijas viedkarti) autorizētā piekļuves punktā vai Tieslietu ministrijas tiešsaistes pakalpojumu portālā.

Related links

https://pst.giustizia.it/PST/

Lapa atjaunināta: 21/07/2022

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.