NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.
Swipe to change

Prelucrarea automată

Austria
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Da, procedurile judiciare pot fi inițiate online prin intermediul platformei austriece online e­Justiție (ERV). Totuși, pentru acest lucru este necesară înregistrarea la una dintre numeroasele case intermediare posibile (clearing houses), care să transmită cererea către sistemul judiciar. Înregistrarea nu este gratuită. Există o taxă de bază în valoare de aproximativ 20,00 EUR pe lună, plus o taxă de aproximativ 0,30 EUR pentru fiecare încărcare. O scrisoare de confirmare a primirii costă în Austria aproximativ 3,00 EUR.

Un serviciu de încărcare gratuit cu ajutorul cardului pentru cetățeni este, de asemenea, disponibil pentru încărcări. Cu toate acestea, spre deosebire la platforma austriacă e-Justiție, aceasta furnizează numai un serviciu unilateral.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

ERV permite comunicarea online între instanțe și procuraturi, pe de o parte, și părți, pe de altă parte, în același mod ca și comunicarea în format tipărit. Aceasta poate fi utilizată pentru toate tipurile de proceduri. Nu există proceduri care să trebuiască să fie inițiate întotdeauna online.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Serviciul este disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Motivele pentru cerere și toate datele procedurale necesare pentru cerere trebuie să fie încărcate în structura XML prevăzută (sau sub formă de atașament PDF la această structură).

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Transmiterea de date prin intermediul ERV este securizată prin intermediul protocolului https. Certificatele sunt utilizate pentru autentificarea tuturor părților implicate. Comunicarea între servere este, de asemenea, bazată pe certificate. Necesitatea ca utilizatorii să se înregistreze cu un punct de acces (a se vedea punctul 1 de mai sus) asigură o securitate suplimentară.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

A se vedea punctul 5 de mai sus (certificate). Nu sunt necesare semnături electronice. Un serviciu central pentru marcaj temporal este disponibil doar pentru înregistrări în registrul funciar, confirmând primirea unei depuneri valide.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Cheltuielile de judecată pentru încărcările online sunt plătite prin debitare directă. Ca regulă generală, cheltuielile legate de inițierea procedurii online sunt aceleași ca și în cazul procedurilor inițiate în format tipărit. În anumite cazuri, există o reducere pentru depunerea în format electronic.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Nu există nicio diferență între versiunile online și cele offline. Normele de procedură civilă se aplică și în cazul procedurilor derulate prin intermediul ERV. Chiar dacă nu sunt depuse online, cererile pot fi retrase online.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Da, internetul poate fi utilizat pentru apărarea unui drept în instanță sau pentru depunerea unei căi de atac etc. În general, utilizarea ERV nu este obligatorie; totuși, avocații, notarii, băncile, companiile de asigurare, fondurile de securitate socială, Agenția Federală Financiară (Finanzprokuratur) și barourile trebuie să utilizeze ERV.

Experții și interpreții sunt obligați să utilizeze ERV în anumite condiții.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Normele de procedură civilă se aplică și procedurilor derulate prin ERV.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Normele de procedură civilă se aplică și procedurilor derulate prin ERV.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Da, toate tipurile de documente pot fi depuse la instanțe prin intermediul ERV. Actele originale pot fi depuse electronic chiar și procedurile legate de registrul funciar și înregistrarea companiilor.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Da, prin intermediul ERV.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Da, prin intermediul ERV.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Da, prin intermediul ERV.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Da, prin intermediul ERV.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Da, părțile și reprezentanții legali ai acestora pot verifica registrul tuturor cauzelor în materie civilă și procedurile de executare online, prin casele de compensare, dar numai pentru propriile lor cauze. Drepturile de verificare sunt controlate cu ajutorul unui cod unic de adresă alocat fiecărei persoane cu drept de verificare.

Ultima actualizare: 11/03/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.