Prelucrarea automată

Belgia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Acest aspect este reglementat prin „Legile Phenix”, mai precis:

  • Legea din 10 iulie 2006 privind procedurile judiciare efectuate prin mijloace electronice (loi relative à la procédure par voie électronique) (Monitorul oficial belgian din 7 septembrie 2006);
  • Legea din 5 august 2006 de modificare a anumitor dispoziții din Codul judiciar cu privire la procedurile judiciare efectuate prin mijloace electronice (loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique) (Monitorul oficial belgian din 7 septembrie 2006).

Denumirea Legilor Phenix se datorează proiectului informatic omonim, care are scopul de a informatiza toate instanțele din Belgia, astfel încât întregul proces judiciar să se poată desfășura în mod electronic în timp util.

De la 31 decembrie 2012, pe lângă Legile Phenix menționate mai sus au mai intrat în vigoare în mod treptat alte două legi. Acestea sunt:

  • Legea din 31 decembrie 2012 privind diverse dispoziții, în special în domeniul justiției (loi portant dispositions diverses, spécialement en matière de justice);
  • Legea din 31 decembrie 2012 privind diverse dispoziții în domeniul justiției (loi portant dispositions diverses en matière de justice).

Totuși, această intrare în vigoare treptată nu înseamnă că procedurile judiciare pot fi efectuate deja prin mijloace electronice, având în vedere că aceste dispoziții sunt în principal cele care ar putea să fie aplicate și în procedurile judiciare care se desfășoară în formă scrisă. În consecință, regula o constituie deocamdată procedurile judiciare neelectronice „convenționale”.

Între timp, grefelor instanțelor și secretariatelor parchetelor li s-a pus la dispoziție o aplicație informatică de gestionare a cauzelor, care le permite să prelucreze toate documentele și informațiile în format electronic. În plus, în prezent se află în curs de examinare mai multe opțiuni care să permită ca documentele procedurale și elementele de probă să fie prezentate grefelor instanțelor în format electronic.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Nu se aplică.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Nu se aplică.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Nu se aplică.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Nu se aplică.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Nu se aplică.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Nu se aplică.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Nu se aplică.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Nu se aplică.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Nu se aplică.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Nu se aplică.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Articolul 32b din Codul judiciar (Code judiciaire) prevede că orice notificare sau comunicare transmisă instanțelor judecătorești, Ministerului Public sau organelor judiciare, inclusiv grefelor instanțelor judecătorești și secretariatelor parchetelor, precum și orice depunere de documente în fața acestor organe sau orice notificare sau comunicare transmisă unui avocat, unui executor judecătoresc sau unui notar de către instanțele judecătorești, Ministerul Public sau organele judiciare, inclusiv de către grefele instanțelor și secretariatele parchetelor, sau de către un avocat, un executor sau un notar poate fi realizată cu ajutorul sistemului informatic judiciar.

Pe baza acestei dispoziții, au fost create rețeaua e-Box pentru notificări sau comunicări și pentru depunerea de documente, precum și sistemul e-Deposit, în mod special pentru depunerea de concluzii, documente și elemente de probă în materie civilă și penală.

Aceste instrumente pot fi folosite doar în instanțele enumerate într-un ordin ministerial.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Nu se aplică.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Nu se aplică.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Nu se aplică.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Nu se aplică.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Nu se aplică.

Ultima actualizare: 04/09/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.