NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini croată a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Prelucrarea automată

Croaţia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Nu este posibil.

Cererile de chemare în judecată, memoriile în apărare, căile de atac și alte declarații, intervenții și comunicări introduse în afara ședinței sunt prezentate în scris (acte depuse). Partea sau reprezentantul ei legal semnează actele depuse.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Nu se aplică.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Nu se aplică.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Nu se aplică.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Nu se aplică.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Nu se aplică.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Nu se aplică.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Nu se aplică.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Nu se aplică.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Nu se aplică.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Nu se aplică.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Codul de procedură civilă (Zakon o parničnom postupku) [Narodne Novine (NN; Monitorul Oficial al Republicii Croația) nr. 53/91, nr. 91/92, nr. 112/99, nr. 129/00, nr. 88/01, nr. 117/03, nr. 88/05, nr. 2/07, nr. 84/08, nr. 96/08, nr. 123/08, nr. 57/11, nr. 25/13, nr. 89/14 și nr. 70/19] prevede posibilitatea transmiterii electronice a documentelor prin intermediul unui sistem informatic. Documentele transmise electronic trebuie semnate cu o semnătură electronică calificată, în conformitate cu legislația specială. Cu toate acestea, organele statului, parchetul, avocații, notarii, experții judiciari, evaluatorii judiciari, interpreții în instanță, administratorii judiciari, comisarii judiciari și entitățile juridice trebuie să depună întotdeauna documentele pe cale electronică.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

A fost elaborat și pus în aplicare serviciul de Avizier electronic (e-Oglasna ploča), cu ajutorul căruia se pot notifica sau comunica acte judiciare părților la procedurile judiciare prin utilizarea soluțiilor IT.

Hotărârile se publică în avizierul electronic cu respectarea condițiilor prevăzute la articolul 335 din Codul de procedură civilă (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine, Monitorul Oficial al Republicii Croația, nr. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 și 70/19) și toate documentele menționate la articolul 8 din Legea privind executarea silită (Ovršni zakon) (Narodne Novine, Monitorul Oficial al Republicii Croația, nr. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 și 73/17).

În plus, la avizierul electronic se publică toate documentele care sunt afișate la avizierul instanței în conformitate cu normele procedurale în vigoare.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Nu este posibil.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Nu este posibilă introducerea unei căi de atac pe internet. Părțile pot consulta un panou de afișaj electronic al instanțelor pentru a afla hotărârea pronunțată, cu condiția ca cerințele legale să fi fost îndeplinite.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Nu este posibil.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Nu se aplică.

Ultima actualizare: 21/12/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.