În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Prelucrarea automată

Anglia şi Ţara Galilor
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Da, se pot iniția acțiuni în justiție prin intermediul internetului, prin sistemul Money Claim Online (MCOL) sau prin sistemul Possession Claim Online (PCOL). Ambele sisteme beneficiază de sprijinul unui serviciu care poate oferi asistență (însă nu consultanță juridică). Serviciul de asistență poate fi contactat la numărul de telefon 0845 601 5935 (pentru apeluri din Regatul Unit) și la numărul de telefon +44 1604 619 402 (pentru apeluri din afara Regatului Unit).

În plus, acțiunile din diversele jurisdicții ale Rolls Building din Londra [Secția Chancery (Chancery Division) din cadrul Înaltei Curți (High Court), Tribunalul pentru Tehnologie și Construcții (Commercial and Technology and Construction Courts), Tribunalul Comercial (Mercantile Court) și Tribunalul Maritim (Admiralty Court)] pot fi inițiate și gestionate prin mijloace electronice în cadrul sistemului electronic pentru depunerea actelor în instanță (CE Filing).

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Serviciul MCOL este disponibil pentru cererile inițiate la Tribunalul Districtual (County Court) având ca obiect o sumă fixă de bani mai mică de 100 000 GBP (aproximativ 125 000 EUR) inclusiv taxele judiciare și orice cheltuieli avocațiale. Acțiunea trebuie să fie îndreptată împotriva a cel mult două persoane, iar adresa pârâtului sau a pârâților trebuie să se afle în Anglia și Țara Galilor. De asemenea, reclamantul trebuie să aibă domiciliul ales în Anglia și Țara Galilor.

Serviciul PCOL poate fi utilizat pentru inițierea unei acțiuni de recuperare a posesiei asupra terenului (inclusiv clădiri sau părți din clădiri). Aceste acțiuni includ acțiunile de recuperare a posesiei asupra proprietății rezidențiale inițiate de un proprietar împotriva unui chiriaș, exclusiv din motivul întârzierilor în plata chiriei (dar nu includ acțiunile pentru încetarea închirierii); sau acțiunile inițiate de un creditor ipotecar împotriva unui debitor ipotecar, exclusiv din motivul nerespectării obligațiilor de plată a sumelor datorate în temeiul unei ipoteci. Nu includ cererile pentru nicio altă măsură reparatorie în afară de plata restanțelor chiriei sau plata sumelor datorate în temeiul unei ipoteci, plata dobânzilor și a cheltuielilor de judecată. La fel ca în cazul serviciului MCOL, toți pârâții trebuie să aibă un domiciliu ales în Anglia și Țara Galilor, iar creditorul trebuie să aibă o adresă în Anglia și Țara Galilor la care să poată fi notificate sau comunicate documentele. De asemenea, reclamantul trebuie să poată indica un cod poștal al proprietății ce urmează să fie recuperată și ar trebui să aibă o adresă de e-mail.

Atât în cazul MCOL, cât și în cazul PCOL, creditorii trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani, trebuie să fie în deplinătatea capacităților mentale, să nu beneficieze de asistență judiciară în sensul Legii privind asistența judiciară din 1988 și nu trebuie să fie un justițiabil vexatoriu (vexatious litigant) [respectiv o persoană căreia un judecător de la Înalta Curte (High Court) i-a interzis să inițieze acțiuni în justiție în fața oricărui Tribunal Districtual din Anglia și Țara Galilor fără permisiune]. Acțiunile nu pot fi introduse împotriva Guvernului sau a Monarhiei.

Aceste tipuri de acțiuni nu pot să fie inițiate prin intermediul internetului.

Sistemul CE Filing este disponibil pentru toate acțiunile (cu excepția celor care implică o cerere de remitere a taxelor) care ar fi de altfel introduse la Rolls Building; cauzele care nu sunt inițiate în temeiul sistemului CE Filing pot utiliza orice sistem.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Sistemele MCOL și PCOL sunt disponibile în permanență. În cazul în care o cerere este primită înainte de ora 9.00 într-o zi în care instanța este deschisă, cererea va fi prelucrată în ziua respectivă. În cazul în care cererea este primită după ora 9.00, aceasta va fi prelucrată în următoarea zi în care instanța este deschisă. Cererea este de obicei tipărită și expediată pârâtului în ziua în care este prelucrată.

Sistemul CE Filing este disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, sub rezerva întreținerii de rutină.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Atât în cazul MCOL, cât și în cazul PCOL, reclamantul trebuie să completeze pe ecran o serie de date. Fiecare filă a ecranului se referă la o anumită informație care este necesară – de exemplu, numele și adresa complete ale creditorului, numele și adresa pârâtului sau ale pârâților și suma solicitată și detaliile cererii.

Sistemele MCOL și PCOL salvează automat informațiile pe măsură ce sunt completate pe ecran. Dacă fila de pe ecran este completată doar parțial, creditorul poate salva informațiile respective selectând opțiunea de salvare care apare în partea de sus și de jos a fiecărei file. În MCOL, aceste informații sunt salvate pe o perioadă de 28 de zile pentru a acorda suficient timp creditorului să strângă orice informații suplimentare necesare. În PCOL un proiect de cerere se salvează pe perioadă nedeterminată până la depunerea sau ștergerea cererii de către utilizator.

Informațiile inițiale despre părți și avocații acestora sunt depuse printr-un formular online. Sistemul CE Filling îi permite părții să încarce documente ca și cum le-ar depune la ghișeu; singura limitare se referă la volumul documentelor: în cazul în care un document este prea mare, acesta va trebui să fie transmis în mai multe părți.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Securitatea este foarte importantă atât în sistemul MCOL, cât și în sistemul PCOL. Deoarece unele dintre informațiile furnizate de un creditor pot fi sensibile, securitatea acestora este asigurată printr-un identificator unic al utilizatorului și parole. De asemenea, site-ul web are protecție de securitate și criptează datele care sunt transmise prin internet. Cu toate acestea, părțile trebuie să aibă în vedere că mesajele e-mail trimise sau primite nu pot fi considerate sigure.

Creditorii trebuie să se înregistreze în MCOL și PCOL înainte să poată iniția acțiuni online. După înregistrare, li se solicită să aleagă un identificator de utilizator și o parolă. Atât identificatorul de utilizator, cât și parola trebuie să aibă între 8 și 12 caractere și să fie o combinație de litere și cifre.

MCOL și PCOL solicită, de asemenea, creditorului să selecteze o întrebare de securitate și să ofere un răspuns la aceasta atunci când se înregistrează. Această întrebare este utilă în cazul în care creditorul își uită parola. Sistemul va trimite parola prin e-mail cu condiția ca răspunsul la întrebarea de securitate să fie corect. Dacă a fost uitat identificatorul de utilizator, acesta nu mai poate fi recuperat.

Sistemul CE Filing este o metodă sigură de transmitere a informațiilor între instanțe și părți și băncile acestora.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Nu este necesară semnătura electronică, deși se aplică procedura de autentificare descrisă în răspunsul la întrebarea 5. După cum s-a explicat în răspunsul la întrebarea 3, ziua în care cererea este prelucrată se stabilește în funcție de momentul depunerii cererii.

Având în vedere că sistemul CE Filing este o metodă de depunere a documentelor, nu este necesară o semnătură electronică. Momentul depunerii este fie momentul plății taxei relevante, fie data și ora indicate în regulamentul relevant.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Acțiunilor inițiate online li se aplică o taxă mai mică decât celor inițiate manual, deoarece această modalitate consumă mai puține resurse de personal al instanței. Taxele judiciare pentru MCOL și PCOL trebuie să fie plătite cu cardul de credit sau de debit, iar sistemul PCOL permite și plata prin debitare directă pentru organizații și avocați. Persoanele care au dreptul de a solicita remiterea taxei nu pot utiliza sistemul MCOL sau PCOL. În cazul în care se solicită remiterea taxei, solicitantul va avea nevoie de o dovadă care trebuie verificată de un membru al personalului instanței. Din acest motiv, cererile de remitere a taxei nu sunt disponibile online. Reclamanții care consideră că îndeplinesc criteriile pentru remiterea taxei trebuie să contacteze instanța locală și să inițieze o acțiune manuală împreună cu cererea de remitere a taxei.

Taxele care trebuie plătite sunt identice cu cele aplicabile în cazul în care acțiunea este inițiată la ghișeu și sunt plătite cu card de credit sau în cont.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Este posibilă ștergerea acțiunilor și a solicitărilor făcute prin intermediul sistemelor MCOL și PCOL înainte de a fi depuse, însă, după ce au fost depuse, nu mai este posibilă ștergerea lor. Este posibilă anularea procedurilor solicitate prin intermediul sistemului MCOL sau PCOL după ce au fost inițiate în același mod ca în cazul procedurilor care nu au loc prin mijloace electronice. Taxele judiciare nu pot fi rambursate în cazul în care cererea de anulare este efectuată după inițierea procedurilor.

În cadrul sistemului CE Filing, o cauză poate fi retrasă în același mod în care a fost inițiată, și anume printr-o depunere la ghișeu.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Dacă o acțiune a fost inițiată prin intermediul sistemului MCOL sau PCOL, pârâtul poate răspunde prin mijloace electronice utilizând parola de conectare indicată pe prima pagină a formularului de cerere. Nu este obligatoriu să răspundă prin internet.

În absența unei norme, o acțiune prin intermediul sistemului CE Filing va continua în aceeași formă.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Pârâtul poate răspunde online unei cereri formulate utilizând sistemul MCOL în 5 modalități. Acesta poate:

 • să plătească cererea în întregime;
 • să admită pe deplin cererea;
 • să admită parțial cererea;
 • să depună o recunoaștere a notificării;
 • să depună un memoriu în apărare în cadrul acțiunii,
 • depune o cerere reconvențională împotriva reclamantului.

În cazul în care pârâtul depune un memoriu în apărare, cauza este transferată la instanța locală a pârâtului. În cazul în care este depusă o cerere reconvențională, cauza este transferată unei instanțe corespunzătoare. În ambele situații, cauza va continua ca și cum nu a fost inițiată prin mijloace electronice.

În cazul în care pârâtul admite parțial cererea, creditorul este întrebat dacă dorește să accepte această admitere sau nu. Dacă acceptă, reclamantul poate solicita instanței să înregistreze hotărârea împotriva pârâtului și să trimită o ordonanță de plată. Dacă nu acceptă, cauza va continua sub formă de procedură contradictorie.

În cazul în care pârâtul răspunde unei cereri privind posesia, o copie este notificată sau comunicată reclamantului și cauza este depusă pe rol pentru audierea inițială privind posesia. În sistemul PCOL, pârâții pot completa formularul de răspuns, care este o declarație privind mijloacele și este cerută înaintea audierii privind posesia.

Un pârât din cadrul unei acțiuni inițiate prin sistemul CE Filing are aceleași opțiuni cu un pârât din cadrul unei acțiuni care nu este inițiată prin sistemul CE Filing.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Dacă pârâtul nu răspunde cererii, creditorul poate solicita online, prin intermediul sistemului MCOL, pronunțarea unei hotărâri în lipsă. Solicitarea poate fi făcută selectând opțiunea de începere a hotărârii. Creditorului i se solicită să decidă dacă dorește plata pretenției de către pârât în tranșe sau integral. În cazul în care creditorul a solicitat dobândă în cadrul cererii inițiale, acesta are dreptul de a solicita dobândă de la data inițierii acțiunii până la data solicitării hotărârii. Precum în cazul inițierii acțiunilor, dacă o solicitare a hotărârii este primită prin intermediul sistemului MCOL înainte de ora 09.00 într-o zi în care instanțele sunt deschise, va fi prelucrată la sfârșitul zilei. În cazul în care este primită după ora 09.00, aceasta va fi prelucrată în următoarea zi în care instanța este deschisă și este posibil să nu apară în sistemul MCOL până în ziua următoare.

Sistemul PCOL poate fi utilizat pentru a solicita instanței să stabilească o dată privind posesia în cazul în care pârâtul nu a respectat termenii unui ordin privind posesia. Cu toate acestea, probele justificative necesare trebuie să fie depuse direct la instanță și nu pot fi anexate unei cereri online.

Neparticiparea pârâtului la proces într-o cauză inițiată prin sistemul CE Filing va conduce la aceleași rezultate ca în cazul unei acțiuni care nu a fost inițiată prin sistemul CE Filing.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

PCOL permite reclamanților să depună electronic următoarele acte:

 • corespondență generală;
 • cerere generală;
 • cerere de amânare a audierii;
 • cerere de retragere.

În sistemul MCOL, reclamanții pot realiza, de asemenea, următoarele lucruri prin mijloace electronice:

 • înregistrarea unei hotărâri prin admitere, admitere parțială sau în lipsă;
 • emiterea unui mandat de executare.

Reclamanții și pârâții pot depune corespondență prin e-mail și întrebări prin intermediul sistemelor MCOL și PCOL. Cu toate acestea, nu pot depune corespondență generală sau cereri prin mijloace electronice.

Sistemul CE Filing permite depunerea electronică a tuturor documentelor.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Hotărârile pot fi pronunțate atât în sistemul MCOL, cât și în sistemul PCOL, însă trebuie să fie notificate sau comunicate prin metoda prevăzută în regulament.

În cauzele care utilizează sistemul CE Filing, partea care inițiază acțiunea este răspunzătoare pentru notificare.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Judecătorii nu au posibilitatea de a trimite deciziile prin mijloace electronice părților.

Sistemul CE Filing nu influențează în niciun fel pronunțarea hotărârilor.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

O cale de atac poate fi formulată prin intermediul sistemului PCOL cu privire la o cerere generală, însă, în afară de această posibilitate, căile de atac nu pot fi exercitate prin mijloace electronice prin intermediul sistemelor PCOL sau MCOL. Deciziile nu pot fi notificate prin internet.

Sistemul CE Filing nu se aplică în cauzele de recurs.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

În cazul în care un creditor solicită pronunțarea unei hotărâri în lipsă cu plata imediată prin intermediul MCOL, acesta poate solicita un mandat de executare de îndată ce stadiul procedurii care apare în sistemul MCOL arată că hotărârea a fost înregistrată și în cazul în care pârâtul nu a îndeplinit termenii hotărârii (această situație se aplică în cazul în care hotărârea este obținută în lipsă sau prin admitere). Există o taxă pentru emiterea unui mandat, iar creditorului i se va solicita să o plătească utilizând un card de credit sau de debit. Această taxă judiciară se adaugă sumei datorate. Pentru a solicita un mandat online, creditorul trebuie să se conecteze la sistem utilizând identificatorul său de utilizator și parola, să selecteze cererea și să selecteze opțiunea „mandat de execuție”.

Mandatul trebuie să fie emis pentru:

soldul datorat în temeiul hotărârii

sau, dacă hotărârea stabilește plata în tranșe, fie minimum 50 GBP, fie o tranșă lunară, reținându-se suma cea mai mare.

După emiterea mandatului, acesta este trimis prin mijloace electronice executorilor judecătorești de la instanța de la domiciliul pârâtului. Executorii judecătorești vor face mai multe încercări de a recupera banii creditorului.

Prin intermediul sistemului MCOL nu sunt disponibile alte metode de executare – informații complete despre acestea pot fi găsite în fișa informativă privind executarea pentru Anglia și Țara Galilor.

Sistemul PCOL poate fi utilizat pentru a depune o cerere adresată instanței de emitere a unui mandat de predare a posesiei (Warrant of Possession). Acesta prevede o modalitate de executare a unei hotărâri sau a unui ordin de predare a posesiei asupra terenului (unde „teren” înseamnă atât clădiri, cât și teren deschis). Dacă ocupanții terenului nu îl părăsesc de bunăvoie, în temeiul mandatului, executorul judecătoresc are autoritatea de a-i evacua. Trebuie plătită o taxă.

Sistemul PCOL poate fi utilizat și pentru a depune o cerere adresată instanței de acordare a permisiunii de emitere a unui mandat de restituire (Warrant of Restitution). Mandatele de restituire se aplică numai în situațiile în care executorul judecătoresc a reușit să pună în executare un mandat de predare a posesiei și ocupantul anterior a recâștigat posesia asupra bunului. Cu toate acestea, dacă o cerere intenționează să se bazeze pe o mărturie sau documentație separată, nu este posibilă depunerea cererii online. Nu pot fi solicitate alte metode de executare prin intermediul sistemului PCOL.

Sistemul CE Filing nu are dispoziții de executare.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Părțile pot să consulte online stadiul cauzei și pot să vadă istoricul cauzelor pe care le-au inițiat sau care au fost introduse împotriva lor.

Sub rezerva normelor prevăzute în CPR, căutările în sistemul CE Filing se pot efectua prin intermediul terminalului furnizat în acest scop.

Linkuri conexe

Money Claim Online

Possession Claim Online

Normele de procedură civilă

Ministerul Justiției

Ultima actualizare: 20/04/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.