Prelucrarea automată

Finlanda
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Da.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Procesarea automată este disponibilă pentru depunerea cererilor de chemare în judecată în cazul creanțelor necontestate, pentru cererile de asistență judiciară (și pentru solicitarea desemnării unui avocat al apărării sau a unui avocat din cadrul birourilor publice de asistență judiciară și pentru avocații care solicită rambursarea taxelor și costurilor din partea statului) și pentru cererile de executare [în cazul cererilor din domeniul dreptului privat pentru executarea creanțelor care se bazează pe decizia sau hotărârea unei instanțe districtuale (käräjäoikeus)].

În Finlanda nu există acțiuni în justiție care să fie disponibile exclusiv prin internet.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Facilitatea este disponibilă oricând.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Un model XML este disponibil pentru întreprinderile și organizațiile care depun în mod frecvent cereri de chemare în judecată. Un formular electronic separat este disponibil pentru cetățeni și societățile comerciale.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Aplicația de procesare automată a instanțelor finlandeze este securizată prin intermediul unui protocol de transfer de date criptat https. Datele prezentate de instanțe sunt păstrate pe un server securizat de unde părțile interesate pot descărca documentele lor.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Utilizatorii trebuie să se autentifice pentru a descărca fișiere de pe serverul securizat.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Pentru procedurile electronice se percep aceleași taxe ca și pentru procedurile neelectronice. Instanțele districtuale percep taxe de la solicitanți și reclamanți la finalul fiecărei proceduri. Valoarea taxei depinde de natura cauzei și de complexitatea procedurii.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Procedurilor electronice li se aplică aceleași principii ca și plângerilor depuse prin mijloace convenționale, neelectronice.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Pârâții pot răspunde prin internet, dar folosirea internetului nu este obligatorie.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

În cauzele civile nu există diferențe între procedurile electronice și cele neelectronice.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

În cauzele civile nu există diferențe între procedurile electronice și cele neelectronice.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Da. Cererile de chemare în judecată, răspunsurile și alte documente ale instanței pot fi transmise, de asemenea, instanțelor prin e-mail.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Documentele care nu necesită confirmare de primire (precum răspunsurile, citațiile la audierile preliminare și principale și rezumatele instanței) pot fi transmise părților interesate prin e-mail.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Hotărârile judecătorești pot fi transmise părților interesate pe cale electronică, la cerere. Destinatarul sau reprezentantul său legal trebuie să se autentifice pentru a descărca hotărârile judecătorești din aplicația online.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

În prezent nu este posibilă introducerea căilor de atac pe cale electronică.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Cererile de executare a datoriilor stabilite prin hotărâre judecătorească pot fi depuse electronic. Procesarea automată este disponibilă pentru cererile din domeniul dreptului privat pentru executarea datoriilor care se bazează pe o hotărâre sau decizie a instanței districtuale.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Da. Reclamanții pot monitoriza desfășurarea cauzei lor prin autentificarea în cadrul unei aplicații online dacă procedurile au fost inițiate prin internet.

Ultima actualizare: 19/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.