NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.
Swipe to change

Prelucrarea automată

Germania
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Deși este permis de lege, în principiu, acest lucru nu este încă posibil, în practică, în toate landurile și în toate tipurile de proceduri. Utilizarea internetului este posibilă dacă și în măsura în care un anumit land a introdus un regulament în acest sens. Mai multe informații sunt disponibile la administrațiile judiciare ale landurilor.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Utilizarea internetului este posibilă dacă și în măsura în care un anumit land a introdus un regulament în acest sens. Mai multe informații sunt disponibile la administrațiile judiciare ale landurilor. Unele proceduri se pot desfășura în întregime prin mijloace electronice, cum ar fi procedurile legate de registrul comerțului, procedurile de somație de plată (Mahnverfahren) și, în unele cazuri, procedurile de contravenții (Ordnungswiedrigkeiten).

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Dacă landurile au introdus regulamente care prevăd proceduri judiciare electronice (a se vedea întrebarea 1), se pot depune în orice moment documente electronice.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Cerințele tehnice sunt prevăzute în regulamentele landurilor (a se vedea întrebarea 1).

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Cerințele tehnice sunt prevăzute în regulamentele landurilor (a se vedea întrebarea 1). În general, documentele trebuie să fie transmise în format OSCI (online services computer interface – interfață computerizată pentru servicii online), care este o componentă a soluției software utilizate, cunoscută sub denumirea de EGVP (Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach – căsuță poștală electronică a instanțelor și a administrațiilor).

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Mesajul în sine nu trebuie neapărat să fie semnat. Fiecare cerere depusă necesită tipul de semnătură prevăzut în regulamentul de procedură relevant. În general, este vorba despre o semnătură electronică calificată.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Pot exista taxe judiciare; depinde de tipul de caz. Există diferite modalități de plată: factură, debitare directă și plată electronică.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Da, este posibil. Se aplică regulile generale.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Nu există nicio obligație de a folosi internetul. Se aplică regulile generale.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Se aplică regulile generale.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Se aplică regulile generale.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Deși este permis de lege, în principiu, acest lucru nu este încă posibil, în practică, în toate landurile și în toate tipurile de proceduri. Utilizarea internetului este posibilă dacă și în măsura în care un anumit land a introdus un regulament în acest sens. Mai multe informații sunt disponibile la administrațiile judiciare ale landurilor.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

La articolul 174 alineatul (3) prima teză din Codul de procedură civilă se prevede că hotărârile pot fi comunicate către avocați, notari, executori judecătorești și consilieri fiscali în format electronic. Hotărârile pot fi comunicate altor părți în format electronic doar dacă acestea au consimțit în mod expres la primirea documentelor în format electronic.

În practică, acest lucru se întâmplă în special în cazul procedurilor legate de registrul comerțului.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Da, în general este posibilă transmiterea unei hotărâri judecătorești în format electronic. În practică, acest lucru se întâmplă în special în cazul procedurilor legate de registrul comerțului.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Introducerea online a unei căi de atac este posibilă dacă instanța respectivă are dreptul, în temeiul unui regulament adoptat de către un land, de a desfășura proceduri juridice electronice. La articolul 174 alineatul (3) prima teză din Codul de procedură civilă se prevede că hotărârile pot fi comunicate către avocați, notari, executori judecătorești și consilieri fiscali în format electronic. Hotărârile pot fi comunicate altor părți în format electronic doar dacă acestea au consimțit în mod expres la primirea documentelor în format electronic.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Nu, nu este posibil.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

În general, nu este posibil. Cu toate acestea, unele landuri prevăd acest lucru, cel puțin în procedurile din instanțele administrative și fiscale (Verwaltungsgerichte, Finanzgerichte). Unele landuri prevăd, de asemenea, acest lucru în procedurile legate de cartea funciară și în cauzele privind alte registre. În unele cazuri, datele audierilor în cadrul procedurilor civile pot fi consultate pe cale electronică.

Ultima actualizare: 01/02/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.