Prelucrarea automată

Grecia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Există o aplicație prin care se pot depune electronic documente juridice adresate Consiliului de Stat elen și Tribunalului de Primă Instanță din Atena. Sunt disponibile în continuare următoarele opțiuni: (a) monitorizarea informațiilor din documentele juridice prezentate pe cale electronică sau tradițională Tribunalului de Primă Instanță din Atena, (b) urmărirea electronică a stadiului unui document juridic, chiar dacă acesta a fost transmis prin metode convenționale, pe site-urile web ale Tribunalelor de Primă Instanță din Pireu și Salonic. În plus, există o aplicație pentru depunerea electronică a documentelor juridice adresate instanțelor administrative (dioikitika dikastiria); se lucrează la o aplicație similară pentru Curtea de Audit (Elenktiko Synedrio).

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Se pot depune pe cale electronică documente juridice pentru cauzele referitoare la toate procedurile civile, care sunt incluse treptat în serviciul online. Pentru toate procedurile, documentele pot fi monitorizate pe cale electronică. În prezent, nu există proceduri care să poată fi inițiate exclusiv prin intermediul internetului.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Stadiul în care se află documentele juridice poate fi monitorizat electronic 24 de ore pe zi. Pentru moment, se pot depune electronic documente juridice adresate Tribunalului de Primă Instanță din Atena în timpul programului de lucru, însă, în curând, această opțiune va fi disponibilă 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Atunci când depune electronic un document juridic, utilizatorul sistemului (avocatul) completează un formular electronic, pe care îl trimite instanței împreună cu textul integral al cererii în format Word. Pentru confirmarea trimiterii cererii, expeditorul primește, după finalizarea procedurii de depunere, o copie electronică a acesteia în format needitabil, cu mențiunea „document depus”.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Accesul la sistem, atât în prezent, cât și atunci când va fi pe deplin operațional, se face cu parole speciale și semnături electronice.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Utilizarea semnăturilor electronice a fost inclusă în sistem.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Taxele judiciare se plătesc, în mod normal, pe cale electronică, aceasta fiind una dintre etapele care trebuie parcurse atunci când se depune o cerere. Taxele sunt aceleași ca în cazul cererilor depuse în mod convențional.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Nu. Retragerea unui document juridic se poate face numai în conformitate cu normele aplicabile documentelor prezentate în mod tradițional, conform Codului de procedură civilă.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Decretul prezidențial nr. 142/2013 prevede posibilitatea depunerii electronice a concluziilor și a altor documente conexe adresate instanțelor civile. Această opțiune nu este încă disponibilă din punct de vedere tehnic. Un grup de lucru lucrează în prezent la elaborarea unui cadru tehnic adecvat. Partea chemată sau trimisă în judecată nu este obligată să răspundă exclusiv prin internet.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Toate documentele juridice și de alt tip legate de o anumită cauză se pun la dispoziția instanței în cursul ședinței de judecată.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

În cazul în care partea chemată sau trimisă în judecată nu a introdus nicio propunere, nici în mod tradițional, nici electronic, aceasta este judecată în lipsă.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Decretul prezidențial nr. 142/2013 prevede, pe lângă depunerea pe cale electronică a concluziilor, depunerea electronică a documentelor conexe adresate instanțelor civile.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Încă nu, dar se analizează această posibilitate.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Încă nu, dar se analizează această posibilitate.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Încă nu, dar se analizează această posibilitate.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Nu.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

Ultima actualizare: 03/05/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.