Prelucrarea automată

Irlanda
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Da. Anumite proceduri, și anume cele care implică cereri cu valoare redusă, se pot iniția pe internet.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Pentru cererile cu valoare redusă (acestea fiind anumite tipuri de cereri al căror obiect este de maximum 2 000 EUR), reclamanții pot alege varianta electronică de sesizare a instanței. Procedura privind cererile cu valoare redusă reprezintă o metodă alternativă de inițiere și soluționare a unei acțiuni civile cu valoare redusă. Acesta este un serviciu furnizat de oficiile instanței districtuale, care soluționează cererile din partea consumatorilor cu cheltuieli reduse și fără a fi nevoie de angajarea unui avocat.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Serviciul este disponibil în permanență.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Nu. Singura cerință este ca informațiile privind cererea să nu depășească 1 500 de cuvinte.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Aceste informații sunt păstrate în condiții de securitate prin utilizarea de programe firewall, SSL (Secure Socket Layer) pentru comunicații, a unui sistem de detectare a intruziunilor pe site-ul de găzduire, a unor măsuri de securizare a conturilor de utilizator etc.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Nu.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Cheltuielile de judecată pentru cererile cu valoare redusă se plătesc cu un card de credit sau de debit, taxa (de 25 EUR în 2012) fiind identică pentru procedurile inițiate pe cale electronică și pentru cele inițiate pe cale neelectronică.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Da. În cazul în care cererea nu a fost încă înscrisă pe rolul instanței, o cerere poate fi retrasă printr-o solicitare adresată grefei responsabile cu cererile cu valoare redusă.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Da, pârâtul poate să răspundă prin intermediul internetului.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Grefierul responsabil cu cererile cu valoare redusă (Small Claims Registrar) trebuie să facă tot posibilul pentru a soluționa cererea înainte ca aceasta să fie înscrisă pe rolul instanței.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Cererea este considerată ca fiind necontestată, iar reclamantul poate solicita pronunțarea unei hotărâri în lipsă.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Nu, nu se pot prezenta instanței documente în format electronic.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Nu.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Nu.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Nu.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Nu.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Părțile pot urmări online în ce stadiu se află procedura.

Linkuri utile

https://www.csol.ie/ccms/welcome.html

Ultima actualizare: 26/04/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.