NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini letonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.
Swipe to change

Prelucrarea automată

Letonia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

În Letonia nu există un cadru special pentru inițierea procedurilor și introducerea acțiunilor civile în instanță prin intermediul internetului. Nu există o procedură automată specială sau un site internet dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic.

Documentele electronice pot fi trimise prin intermediul internetului.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Nu există o procedură automată specială sau un site internet dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Nu există o procedură automată specială sau un site internet dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Nu există o procedură automată specială sau un site internet dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Nu există o procedură automată specială sau un site internet dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Nu există o procedură automată specială sau un site internet dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Nu există o procedură automată specială sau un site internet dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Nu există o procedură automată specială sau un site internet dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Nu există o procedură automată specială sau un site internet dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Nu există o procedură automată specială sau un site internet dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Nu există o procedură automată specială sau un site internet dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Se pot trimite documente electronice în Letonia.

În conformitate cu Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice, instanțele sunt obligate să accepte documente cu semnătură electronică.

Legislația națională letonă privind documentele electronice, și anume Legea privind documentele electronice, prevede că, în scopul autentificării, documentele electronice trebuie să conțină datele de autentificare a documentului și identitatea semnatarului; în plus, pentru a se putea considera că un document a fost semnat de persoana relevantă, acesta trebuie să fie semnat cu o semnătură electronică securizată. Atunci când se utilizează documente electronice, securitatea datelor este asigurată de către furnizorii de servicii legate de semnăturile electronice securizate, în conformitate cu dispozițiile Legii privind documentele electronice și normele privind protecția datelor cu caracter personal în Letonia. O persoană trebuie să-și dea consimțământul în mod special pentru a coresponda cu o instanță utilizând semnătura electronică. Aceasta înseamnă că instanța trimite documentele redactate în formă electronică.

Trebuie adăugat că orice tip de acțiuni pot fi introduse folosind documente certificate cu semnătură electronică securizată, cu excepția cazurilor în care legea prevede o procedură specială pentru inițierea acțiunilor. Procedura pentru schimbul de documente electronice nu se aplică anumitor tipuri de contracte privind dreptul imobiliar, dreptul familiei și dreptul succesoral și anumitor tipuri de contracte de garanție.

Legislația specifică în unele cazuri că, pe lângă celelalte cerințe, un anumit document dobândește efect juridic numai dacă se aplică o ștampilă: în cazul unui document electronic, această cerință este îndeplinită dacă documentul electronic conține o semnătură electronică securizată și o marcă de timp sau doar o semnătură electronică în cazul în care părțile au căzut de acord în scris că documentele electronice pot fi semnate cu semnătură electronică, în conformitate cu procedurile prevăzute în Legea privind documentele electronice.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Nu există un site internet special dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic printr-un proces uniform.

Actele judiciare pot fi notificate sau comunicate electronic dacă solicitantul a menționat în cerere că dorește să utilizeze poșta electronică, precum și alte tipuri de corespondență pentru a comunica cu instanța.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Actele judiciare pot fi notificate sau comunicate electronic dacă solicitantul a menționat în cerere că dorește să utilizeze poșta electronică, precum și alte tipuri de corespondență pentru a comunica cu instanța.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Nu există un site internet special dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic printr-un proces uniform.

O persoană trebuie să-și dea consimțământul în mod special pentru a coresponda cu instanța folosind o semnătură electronică. Aceasta înseamnă că instanța trimite documentele pe care le-a întocmit în format electronic.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Nu există un site internet special dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic printr-un proces uniform.

O persoană poate să utilizeze documente cu semnătură electronică în corespondența cu un executor judecătoresc.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Nu există un site internet special dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic printr-un proces uniform. Se poate urmări evoluția unei cauze pe internet folosind portalul instanțelor, care oferă informații disponibile publicului.

Părțile într-o cauză pot asculta o înregistrare audio a ședinței de judecată pe portalul instanțelor https://tiesas.lv, în secțiunea Manas lietas („Cauzele mele”), cu condiția ca instanța să fi introdus fișierul audio în sistemul informatic al instanței: după ce fișierele au fost introduse în sistemul informatic al instanței și după ce datele au fost sincronizate, acestea sunt transferate către mecanismul de distribuire a datelor de pe portalhttps://tiesas.lv la fiecare 24 de ore. Dacă un utilizator este înregistrat pe portal, acesta poate să acceseze informații numai privind cauzele în care este înregistrat ca parte și, în cadrul cauzelor respective, utilizatorul poate să deschidă și să asculte fișierele audio adăugate la documentele cauzei. O parte într-o cauză poate accesa secțiunea Manas lietas („Cauzele mele”) de pe portal https://tiesas.lv utilizând o semnătură electronică sau o carte de identitate electronică sau trimițând o cerere de acordare a drepturilor de acces la Oficiul judiciar (Tiesu administrācija).

Ultima actualizare: 05/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.