Prelucrarea automată

Luxemburg
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Nu. În dreptul luxemburghez, actele de sesizare a instanței trebuie redactate pe hârtie.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Nu este cazul.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Nu este cazul.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Nu este cazul.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Nu este cazul.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Nu este cazul.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Nu este cazul.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Nu este cazul.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Nu este cazul.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Nu este cazul.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Nu este cazul.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Nu.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Nu. Actele trebuie notificate, după caz, prin executorul judecătoresc (înmânate personal sau trimise prin poștă) sau comunicate de grefa instanței (prin poștă).

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Nu. Hotărârile judecătorești sunt transmise părților de grefa instanței prin intermediul avocaților acestora. În general, transmiterea se consideră efectuată atunci când grefa depune hotărârea în „caseta” (case) cabinetului de avocatură în cauză. Fiecare cabinet de avocatură deține o „casetă” sub forma unei cutii de scrisori închise cu cheie, în incinta complexului judiciar (Cité judiciaire). Transmiterea directă a hotărârii către părți se efectuează prin poștă.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Nu.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Nu.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Nu.

Linkuri relevante

http://www.legilux.lu/

Ultima actualizare: 09/01/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.