Prelucrarea automată

Malta
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Da, această posibilitate există, însă depinde de instanța sesizată.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Procedurile de mai jos pot fi inițiate prin depunerea unei cereri pe internet:

  • proceduri în fața instanței responsabile pentru cererile cu valoare redusă;
  • proceduri în fața instanței pentru reexaminarea administrativă și
  • proceduri în fața Curții Magistraților (Malta) și a Curții Magistraților (Gozo) în jurisdicția sa inferioară.

Nu există proceduri disponibile exclusiv pe internet.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Acest serviciu este disponibil 24 de ore din 24 și șapte zile din șapte, însă cererile/solicitările sunt prelucrate în timpul programului de lucru al instanței, și anume între orele 9.00 și 15.00 (de la 1 octombrie până la 15 iunie) și între orele 8.00 și 12.00 (de la 16 iunie până la 30 septembrie). Dacă cererea/solicitarea este înregistrată în afara programului de lucru, se consideră că aceasta a fost înregistrată în următoarea zi lucrătoare.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Cererile în fața instanței responsabile pentru cererile cu valoare redusă trebuie depuse prin completarea formularului corespunzător, disponibil online. Formularul conține toate detaliile necesare în vederea prelucrării.

În cazul cererilor depuse în fața instanței pentru reexaminarea administrativă, precum și a Curții Magistraților (Malta) și a Curții Magistraților (Gozo) în jurisdicția sa inferioară, mai întâi trebuie completate detaliile specificate în formularul electronic, apoi cererea trebuie scanată și atașată în formatul prevăzut de lege, împreună cu documentele relevante, după caz.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Datele transferate sunt criptate, iar păstrarea acestora este reglementată de politica guvernamentală.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Atunci când se introduce o cerere în fața instanței responsabile pentru cererile cu valoare redusă, nu este necesar să se utilizeze semnătura electronică. Cu toate acestea, răspunsurile, răspunsurile la cererile reconvenționale și introducerea căilor de atac în fața instanței respective sunt semnate electronic, întrucât necesită conectarea prin intermediul unei cărți de identitate electronice.

Atunci când se introduce o acțiune în fața instanței pentru reexaminarea administrativă, precum și în fața Curții Magistraților (Malta) și a Curții Magistraților (Gozo) în jurisdicția sa inferioară, aceasta este semnată electronic în mod automat, întrucât este vorba de un serviciu disponibil doar pentru avocații și consilierii juridici care s-au înregistrat pentru a avea acces la serviciu, prin intermediul unei cărți de identitate electronice.

De îndată ce o cerere/solicitare este înregistrată, ora și data sunt generate în mod automat.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Da, taxele legate de actul înregistrat online se plătesc, de asemenea, online. Taxele sunt aceleași ca cele plătite în cazul actelor care nu sunt înregistrate electronic.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Acest lucru nu se poate efectua online. Persoanele care doresc să retragă o cerere trebuie să se prezinte la grefa instanței în acest scop.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

În cazul procedurilor în fața instanței responsabile pentru cererile cu valoare redusă, a instanței pentru reexaminarea administrativă, precum și a Curții Magistraților (Malta) și a Curții Magistraților (Gozo) în jurisdicția sa inferioară, serviciul online este disponibil numai pentru inițierea procedurilor. Nu este încă posibil să se răspundă pe internet la acest tip de procedură.

Pentru procedurile în fața instanței responsabile pentru cererile cu valoare redusă, precum și pentru inițierea unei proceduri, pot fi, de asemenea, înregistrate online răspunsuri, răspunsuri la cereri reconvenționale și căi de atac.

Persoana chemată în judecată nu este obligată să răspundă pe internet.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Indiferent dacă există sau nu un răspuns la cerere, se fixează o dată de audiență.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Indiferent dacă există sau nu un răspuns la cerere, după expirarea termenului de răspuns se fixează o dată de audiență.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Înregistrarea online a documentelor este posibilă în cazul în care acestea sunt înregistrate împreună cu cererea inițială, depusă, de asemenea, pe cale electronică.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Conform legislației malteze, hotărârile judecătorești nu trebuie notificate sau comunicate.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Toate hotărârile preliminare sau definitive sunt citite în ședință publică și o copie este transmisă părților sau reprezentanților legali prezenți la audiere. Este însă posibil să se obțină o copie electronică a hotărârilor, astfel cum se explică în continuare.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Introducerea pe internet a unei căi de atac este posibilă numai în cazul contestării unei hotărâri a instanței responsabile pentru cererile cu valoare redusă; hotărârea nu poate fi însă notificată prin internet.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Acest lucru nu este posibil.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Site-ul serviciilor judiciare oferă un serviciu online pentru hotărâri, care poate fi accesat gratuit de reprezentanții legali, precum și de publicul larg.

Pe lângă acest site, profesioniștii din domeniul dreptului se pot înscrie, utilizând cartea de identitate electronică, la serviciul judiciar online (eCourts), care oferă acces la dosare, la actele judiciare și la mandate.

Ultima actualizare: 06/03/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.