NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini spaniolă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Prelucrarea automată

Spania
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Da, parțial.

Este o cerință obligatorie pentru reprezentanții procedurali în instanțe (procuradores) și pentru alți reprezentanți legali, cu excepția acelor jurisdicții teritoriale în care acest lucru nu este încă posibil pentru reprezentanții legali.

În unele jurisdicții teritoriale, acest lucru este obligatoriu și pentru persoanele fizice și juridice. Între timp, în alte jurisdicții teritoriale în care sistemul este încă în curs de dezvoltare, nu este încă posibil să se inițieze toate procedurile online, deși poate fi posibil și/sau obligatoriu să se inițieze anumite proceduri în acest mod.

Deși această procedură este opțională pentru persoanele fizice de la 1 ianuarie 2017, nu este încă posibilă în jurisdicțiile teritoriale în care sistemul este încă în curs de dezvoltare.

În cadrul Ministerului Justiției, există un „TRIBUNAL ELECTRONIC” (Sede Judicial Electrónica) (Link către Tribunalul Electronic), care conține un registru, disponibil în format electronic, incluzând detalii privind resursele și adresele relevante.

Pentru garantarea autenticității conținutului și pentru furnizarea dovezii de trimitere și de primire, este necesară o semnătură electronică înregistrată.

O noutate este că, în Galicia, practicienii și persoanele fizice pot iniția în prezent proceduri de somație de plată în cadrul procedurilor civile și de muncă; acest lucru va fi posibil în curând și în cadrul procedurilor orale.

În Andaluzia, depunerea cererilor și a documentelor de către persoanele fizice și juridice se limitează la procedurile de somație de plată orale și civile și la procedurile de somație de plată în fața instanțelor pentru litigii de muncă.

În Țara Bascilor nu este posibilă inițierea online a procedurilor.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Această procedură este disponibilă pentru toate procedurile civile, deși există limite în anumite jurisdicții teritoriale și proceduri, fiind utilizată pe scară destul de largă pentru somația de plată și pentru procedurile orale.

Documentul care declanșează procedura europeană de somație de plată și procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă poate fi depus prin intermediul internetului în anumite jurisdicții teritoriale; în altele, sistemul este încă în curs de actualizare.

Accesul persoanelor fizice este încă în curs de punere în aplicare și, în unele jurisdicții teritoriale, acesta poate fi limitat provizoriu la procedurile la nivel național, cum ar fi ordinele de plată, procedurile orale sau cererile de acțiune introduse în temeiul dreptului muncii. Acesta nu cuprinde și depunerea actelor de procedură.

Este obligatoriu ca reprezentanții procedurali în instanțe și alți reprezentanți legali să inițieze toate procedurile online și, în general, acest sistem este implementat la nivel național, cu câteva excepții, cum ar fi Țara Bascilor.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Serviciul este disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Cu toate acestea, având în vedere că anumite zile sunt zile nelucrătoare, dacă o procedură este inițiată într-o zi nelucrătoare, acesta va fi finalizată doar în următoarea zi lucrătoare.

În plus, sistemul poate fi scos ocazional din funcțiune în zilele nelucrătoare în scopuri tehnice sau de întreținere, în special în luna august.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Se recomandă următoarele formate: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt, .zip.

Fișierele comprimate .zip pot conține doar următoarele formate de documente: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt.

În niciun caz nu va fi posibil să se depună prin intermediul LexNET fișiere audio, video sau comprimate .zip care conțin documente în alte formate decât cele indicate mai sus.

În cazul în care documentul electronic este prea mare pentru a fi procesat de sistem, va trebui să fie depus pe suport de hârtie. Nu este permisă combinarea artificială a mai multor documente într-un singur document digital.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Autoritățile publice competente sunt responsabile pentru configurarea sistemelor electronice adecvate. Securitatea este asigurată printr-un sistem de autentificare prealabilă a semnăturilor electronice pentru reprezentanții legali și persoanele fizice, în timp ce accesul funcționarilor autorizați se realizează prin intermediul cardurilor criptografice și al certificatelor digitale. Sistemul trebuie să garanteze autenticitatea conținutului și să furnizeze dovezi privind trimiterea și primirea.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Da, prin intermediul unui sistem de autentificare prealabilă.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Sunt percepute taxe judiciare pentru cererile prezentate de persoanele juridice, însă nu și de persoanele fizice.

Plata trebuie să se facă online, iar cererea trebuie să fie însoțită de dovada plății (nerespectarea acestei cerințe poate fi remediată ulterior).

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Odată ce a fost depusă, o cerere nu poate fi anulată.

Cu toate acestea, cererea poate fi retrasă prin transmiterea unui aviz de retragere oficială în format electronic.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Nu, fiecare parte va răspunde utilizând procedura corespunzătoare în funcție de circumstanțele lor speciale, astfel cum s-a indicat mai sus.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Nimic. Procedura electronică se aplică numai în cazul transmiterii de documente și de notificări comunicate sau notificate reprezentanților legali ai părților. Procedurile judiciare nu sunt prelucrate în mod automat.

Instanța va pune la dispoziție documentul în format electronic și/sau pe suport de hârtie, în funcție de normele care se aplică și de ceea ce au optat părțile.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Nu se aplică. Procedurile judiciare nu sunt prelucrate în mod automat. Instanța va pune la dispoziție documentul în format electronic și/sau pe suport de hârtie, iar acesta va fi notificat fie în mod electronic, fie pe suport de hârtie, în funcție de normele care se aplică și de ceea ce au optat părțile.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Da, depunerea actelor de procedură și furnizarea de documente vor face obiectul acelorași condiții ca cele prevăzute în secțiunea (1) pentru inițierea procedurii. Singurele restricții sunt cele aplicabile tipului de document și dimensiunii acestuia.

Sistemul poate fi utilizat în toate procedurile, deși accesul persoanelor fizice este încă în curs de implementare, iar în unele jurisdicții teritoriale acesta poate fi restricționat provizoriu, în timp ce în altele nu este încă posibil în cazul în care sistemul este încă în curs de dezvoltare.

În Țara Bascilor, toate documentele, cu excepția primelor observații scrise ale părților, trebuie transmise pe cale electronică în cazul reprezentanților procedurali în instanțe și al avocaților. Persoanele fizice nu sunt autorizate să efectueze proceduri pe cale electronică.

Este necesară autentificarea prealabilă cu semnătura electronică a reprezentantului legal.

Dacă instanța solicită acest lucru, documentul original trebuie prezentat, caz în care acesta poate fi trimis prin poștă.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Da. Pentru reprezentanții legali ai părților, acest lucru este obligatoriu.

În unele jurisdicții teritoriale, acest lucru este obligatoriu și pentru persoanele fizice și juridice. Cu toate acestea, în alte jurisdicții, s-ar putea ca acest lucru să nu fie încă posibil în cazul în care sistemul este încă în curs de dezvoltare.

Pentru persoanele fizice și în urma autentificării, acest lucru este opțional în jurisdicțiile teritoriale în care sistemul a fost implementat.

În cazul în care părțile și-au depus cererea și documentele online, acestea vor fi notificate cu privire la hotărârile judecătorești prin același mijloc.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Da. Pentru reprezentanții legali ai părților, acest lucru este obligatoriu.

În unele jurisdicții teritoriale, acest lucru este obligatoriu și pentru persoanele fizice și juridice. Cu toate acestea, în alte jurisdicții, s-ar putea ca acest lucru să nu fie încă posibil în cazul în care sistemul este încă în curs de dezvoltare.

Pentru persoanele fizice și în urma autentificării, acest lucru este opțional în jurisdicțiile teritoriale în care sistemul a fost implementat.

În cazul în care părțile și-au depus cererea și documentele online, acestea vor fi notificate cu privire la hotărârile judecătorești prin același mijloc.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Da. Pentru reprezentanții legali ai părților, acest lucru este obligatoriu.

În unele jurisdicții teritoriale, acest lucru este obligatoriu și pentru persoanele fizice și juridice. Cu toate acestea, în alte jurisdicții, s-ar putea ca acest lucru să nu fie încă posibil în cazul în care sistemul este încă în curs de dezvoltare.

Pentru persoanele fizice și în urma autentificării, acest lucru este opțional în jurisdicțiile teritoriale în care sistemul a fost implementat.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Da, în aceleași condiții ca cele prevăzute în secțiunea (1) pentru inițierea procedurii.

În multe jurisdicții teritoriale, acest lucru este obligatoriu pentru reprezentanții legali ai părților.

În unele jurisdicții teritoriale, acest lucru este obligatoriu și pentru persoanele fizice și juridice. Cu toate acestea, în alte jurisdicții, s-ar putea ca acest lucru să nu fie încă posibil în cazul în care sistemul este încă în curs de dezvoltare.

Pentru persoanele fizice, în urma autentificării, acest lucru este opțional în jurisdicțiile teritoriale în care sistemul a fost implementat.

În Țara Bascilor nu este posibilă inițierea online a procedurilor, iar cererea de executare trebuie depusă pe suport de hârtie.

În cadrul Ministerului Justiției, există un „TRIBUNAL ELECTRONIC” (Sede Judicial Electrónica) (Link către Tribunalul Electronic), care conține un registru, disponibil în format electronic, incluzând informații și detalii privind resursele și adresele relevante.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Numai în unele jurisdicții teritoriale.

Reprezentanții legali ai părților pot consulta cazuri online în Aragon, Navarre, Cantabria și Valencia.

În alte jurisdicții teritoriale, cum ar fi Insulele Baleare sau Catalonia, sistemul este în curs de implementare și va fi accesibil reprezentanților legali în viitorul apropiat.

În Andaluzia, părțile și reprezentanții lor legali au acces la anumite informații, cum ar fi părțile, statutul procedurilor și lista zilnică de cauze a instanțelor.

În Țara Bascilor, practicienii au acces numai la materiale video cu înregistrări ale proceselor.

Dimpotrivă, în alte jurisdicții teritoriale nu există planuri de a asigura acest acces, chiar și pentru practicienii în domeniul dreptului.

În prezent, persoanele private nu pot accesa dosarul procedurii.

Ultima actualizare: 18/11/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.