Spletna obravnava zadev in elektronsko komuniciranje s sodišči

Grčija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Ali je mogoče sprožiti sodni postopek prek interneta?

Vzpostavljena je bila aplikacija za elektronsko predložitev pravnih dokumentov grškemu državnemu svetu in sodišču prve stopnje v Atenah. Še vedno sta na voljo: (a) možnost vpogleda v informacije o pravnih dokumentih, predloženih sodišču prve stopnje v Atenah po elektronski in tradicionalni poti; (b) možnost elektronskega spremljanja pravnega dokumenta, tudi če je predložen na tradicionalen način, na spletiščih sodišč prve stopnje v Pireju in Solunu. Poleg tega je bila vzpostavljena aplikacija za elektronsko predložitev pravnih dokumentov upravnim sodiščem (dioikitika dikastiria), podobna aplikacija pa bo kmalu vzpostavljena tudi za računsko sodišče (Elenktiko Synedrio).

2 Če je tako, za katere zadeve se lahko uporabi? Ali se lahko določeni postopki sprožijo izključno prek interneta?

Pravni dokumenti se lahko predložijo po elektronski poti za zadeve v zvezi z vsemi civilnimi postopki, ki se postopoma vključujejo v spletno funkcijo. V vseh postopkih se lahko elektronsko spremlja napredek v zvezi z dokumenti. Trenutno ni postopkov, ki bi se lahko sprožili izključno prek interneta.

3 Ali je storitev na razpolago stalno (tj. 24 ur na dan, 7 dni v tednu) ali samo ob določenih urah? Kdaj, če samo ob določenih urah?

Napredek v zvezi s pravnimi dokumenti se lahko spremlja elektronsko 24 ur na dan. Pravni dokumenti se lahko sodišču prve stopnje v Atenah trenutno predložijo po elektronski poti samo med uradnimi urami ob delovnih dneh, ta možnost pa bo kmalu na voljo 24 ur na dan in sedem dni v tednu.

4 Ali je treba podrobnosti o zahtevku predložiti v posebnem formatu?

Za predložitev pravnega dokumenta po elektronski poti uporabnik sistema (odvetnik) izpolni elektronski obrazec in ga predloži sodišču skupaj s celotnim besedilom zahtevka v datoteki Word. Ob zaključku postopka predložitve se datoteka pošlje nazaj pošiljatelju v isti „zaklenjeni“ obliki z oznako „dostavljeno“.

5 Kako sta zavarovana prenos in shranjevanje podatkov?

Za dostop do sistema se uporabljajo posebna gesla in elektronski podpisi, tako pa bo tudi, ko bo sistem deloval v celoti.

6 Ali je potreben elektronski podpis in/ali časovni žig?

V sistem je vključena uporaba elektronskih podpisov.

7 Ali je treba plačati sodne takse? Če jih je treba plačati, kako se to opravi in ali se razlikujejo od taks za neelektronske postopke?

Sodne takse se običajno plačajo po elektronski poti, to plačilo pa je eden od korakov pri zahtevku za elektronsko predložitev pravnega dokumenta. Takse so enake kot v primeru tradicionalne predložitve.

8 Ali je mogoče umakniti zahtevek, vložen prek interneta?

Ne. Pravni dokument je mogoče umakniti samo v skladu z določbami, ki se v skladu s pravili zakonika o civilnem postopku uporabljajo za pravne dokumente, predložene po tradicionalni poti.

9 Ali lahko toženec odgovori prek interneta oziroma ali mora to storiti, če je tožnik vložil zahtevek na tak način?

Predsedniški odlok št. 142/2013 določa možnost elektronske predložitve predlogov in z njimi povezanih dokumentov civilnim sodiščem. Ta možnost še ni tehnično na voljo. Delovna skupina se trenutno ukvarja z vzpostavitvijo ustreznega tehničnega okvira. Tožencem ni treba odgovoriti izključno prek interneta.

10 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec odzove na zahtevek?

Sodišču se med obravnavo dajo na razpolago vsi pravni in drugi dokumenti v zadevi.

11 Kako poteka elektronski postopek, če se toženec ne odzove na zahtevek?

Če toženec ne predloži nobenih predlogov na nobenega od dostopnih načinov, sojenje poteka v njegovi nenavzočnosti.

12 Ali se lahko sodišču predložijo dokumenti v elektronski obliki in če je tako, v katerih postopkih in pod kakšnimi pogoji?

Predsedniški odlok št. 142/2013 poleg možnosti elektronske predložitve predlogov določa tudi možnost elektronske predložitve z njimi povezanih dokumentov civilnim sodiščem.

13 Ali se lahko sodni akti (zlasti sodbe) vročijo prek interneta?

Zaenkrat ne, vendar se ta možnost proučuje.

14 Ali se lahko sodne odločbe izdajo v elektronski obliki?

Zaenkrat ne, vendar se ta možnost proučuje.

15 Ali se lahko prek interneta vložijo pritožbe in vročijo odločitve o njih?

Zaenkrat ne, vendar se ta možnost proučuje.

16 Ali se lahko postopek izvršbe začne prek interneta?

Ne.

17 Ali imajo stranke v postopku oziroma njihovi pravni zastopniki spletni vpogled v zadeve? Če ga imajo, na kakšen način?

Glej odgovor na prvo vprašanje.

Zadnja posodobitev: 03/05/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.