Publikace Evropské soudní sítě

Dokumenty a informační příručky pro občany EU a odborníky z právní praxe vypracované Evropskou soudní sítí

Evropská soudní síť vytvořila četné příručky a průvodce pro občany a odborníky z právní praxe, jakož i některé propagační materiály (plakáty a letáky). V příručkách, které jsou dostupné ve všech jazycích EU, naleznete užitečné informace o uplatňování některých nařízení s cílem lépe řešit přeshraniční případy. Lze je stáhnout pomocí níže uvedených odkazů a tištěné kopie si lze objednat na internetových stránkách Úřadu pro publikace EU.

Příručky a průvodce pro odborníky z právní praxe

  • Rodinné záležitosti

Nařízení Brusel IIb: Praktický průvodce pro uplatňování nařízení Brusel IIb (2022)

Nařízení Brusel IIa: Praktický průvodce pro uplatňování nařízení Brusel IIa (2014)  PDF (970 Kb) cs

Vyživovací povinnosti: Pokyny k používání příloh nařízení (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností

Praktický průvodce pro uplatňování nařízení č. 4/2009 o vyživovacích povinnostech

  • Evropská řízení a postupy

Drobné nároky: Praktická příručka pro používání evropského řízení o drobných nárocích (2019)  PDF (2398 Kb) cs

Evropský platební rozkaz: Praktický průvodce pro uplatňování nařízení o evropském platebním rozkazu (2012)  PDF (4361 Kb) cs

Upozorňujeme, že uvedený průvodce nezohledňuje změnu, která vstoupila v platnost 14. července 2017 a která doplňuje možnost pokračovat v řízení v případě, že je podán odpor v souladu s nařízením (ES) č. 861/2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích v hodnotě do 5 000 EUR.

Další informace v tomto ohledu naleznete v novém znění článku 17 nařízení a článku 2 nařízení (ES) č. 861/2007 ve znění nařízení (EU) 2015/2421.

Exekuční titul u nesporných nároků (evropský exekuční titul): Praktický průvodce pro uplatňování nařízení o evropském exekučním titulu (2009)  PDF (1089 Kb) cs

  • Provádění důkazů v cizině

Praktická příručka o používání videokonferencí při dokazování v občanských a obchodních věcech (2009)  PDF (600 Kb) cs

Praktický průvodce pro používání nařízení o dokazování (2011)  PDF (289 Kb) cs

  • Přeshraniční pracovní právo

Praktická příručka – Příslušnost a rozhodné právo v mezinárodních sporech mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (2020)

  • Sběr údajů o přeshraničních případech v občanských věcech

Osvědčené postupy Evropské soudní sítě pro sběr údajů (2021)  PDF (619 Kb) EN

Příručky pro občany

Sborník právních předpisů EU v oblasti přeshraniční justiční spolupráce

Sborník právních předpisů Evropské unie v oblasti justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech – vydání 2018

Klíčové dokumenty Evropské soudní sítě

Rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2001 o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci (2001/470/ES) (konsolidované znění)

Zpráva Komise ze dne 10. března 2016 o činnostech Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci (COM(2016) 129 final)

Studie z roku 2014: Hodnocení činností Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci (Evaluation of the activities of the European Judicial Network in civil and commercial matters)

Závěry Rady o Evropské soudní síti pro občanské a obchodní věci (2016)

Propagační materiál

Plakát Evropské soudní sítě  PDF (157 Kb) cs (k distribuci)

Leták – Potřebujete pomoc v přeshraniční věci?  PDF (740 Kb) EN

Archiv: Starší/neaktuální publikace Evropské soudní sítě

Poslední aktualizace: 23/01/2024

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.