Publikacije Europske pravosudne mreže

Dokumenti i vodiči za građane EU-a i pravosudne djelatnike o temama EJN-a u građanskim stvarima

Radi jačanja učinkovite primjene instrumenata Unije Mreža je izradila i brojne vodiče za građane i djelatnike. U tim vodičima, koji su dostupni na jezicima Unije, pronaći ćete korisne informacije koje se mogu preuzeti u odjeljku EJN u građanskim stvarima na europskom portalu e-pravosuđe (vodiči objavljeni od 2014.).

Najvažniji dokumenti

Odluka Vijeća od 28. svibnja 2001. o uspostavi Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima (2001/470/EZ) (konsolidirana verzija)

Izvješće Komisije od 10. ožujka 2016. o aktivnostima Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima (COM(2016) 129 final)

Studija iz 2014.: Evaluacija aktivnosti Europske pravosudne mreže u građanskim i kaznenim stvarima

Zaključci Vijeća o Europskoj pravosudnoj mreži u građanskim i kaznenim stvarima

Glavni govor povjerenice EU-a za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova Věre Jourove 1. veljače 2017.: Izgradnja jače Europske pravosudne mreže PDF (214 Kb) en

Radni dokument o obiteljskom mirenju (studeni 2013.) PDF (400 Kb) en

Europska pravosudna mreža – Dobra praksa za prikupljanje podataka PDF (619 KB) EN

Publikacije Europske pravosudne mreže

Vodiči za građane

Vodiči za pravne stručnjake

Citizens' guide to cross-border civil litigation in the European Union PDF (719 Kb) en

Pravosudna suradnja u građanskim stvarima u Europskoj uniji PDF (1065 Kb) hr

Vodič za korisnike za Europski postupak za sporove male vrijednosti PDF (1824 KB) hr

Practice Guide for the application of the new Brussels II Regulation (2004) PDF (2985 Kb) en

Vodič za građane : kako se zakonodavstvom EU-a pojednostavnjuje međunarodno nasljeđivanje

Praktični priručnik za primjenu Uredbe Bruxelles II.a (2014) PDF (1055 Kb) hr

Lakša naplata duga u prekograničnim slučajevima u EU-u

Practice Guide for the Application of the European Small Claims Procedure PDF (2369 KB) hr


Practice Guide for the application of the Regulation on the European Order for Payment PDF (5809 Kb) en

Napominjemo da u vodiču nisu uzete u obzir dvije izmjene koje su stupile na snagu 14. srpnja 2017. Prvom izmjenom dodaje se mogućnost nastavka postupka u slučaju ulaganja prigovora na europski platni nalog u skladu s pravilima Uredbe (EZ) br. 861/2007 o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti. Drugom se izmjenom proširuje primjena europskog postupka za sporove male vrijednosti na tužbene zahtjeve u vrijednosti do 5 000 EUR.

Dodatne informacije o tome dostupne su u novom tekstu članka 17. Uredbe i članka 2. Uredbe (EZ) 861/2007, kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2015/2421.


Practical guide on using videoconferencing to obtain evidence in civil and commercial matters PDF (724 Kb) en


Practice guide for the application of the Regulation on the European Enforcement Order PDF (1310 Kb) en


Practice guide for the application of the Regulation on the Taking of Evidence PDF (74 Kb) en


Praktični vodič - Nadležnost i mjerodavno pravo u međunarodnim sporovima zaposlenika i poslodavaca


Upute za uporabu priloga Uredbi Vijeća (EZ) br 4/2009 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja


Praktični vodič - Nadležnost i mjerodavno pravo u međunarodnim potrošačkim ugovorima

Ostale publikacije koje su relevantne za područje pravosudne suradnje u građanskim stvarima

Kompendij zakona Europske unije o pravosudnoj suradnji u građanskim i trgovačkim stvarima - Izdanje 2018

Kompendij zakona Europske unije o pravosudnoj suradnji u građanskim i trgovačkim stvarima - dodatak izdanju iz 2017

Kompendij zakona Europske unije o pravosudnoj suradnji u građanskim i trgovačkim stvarima - Izdanje 2017

E-knjiga Europskog vijeća o građanskom pravu – europska pravosudna suradnja

Guide to Good Practice under the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction - Mediation PDF (771 Kb) en

Izazovi u postupcima posvajanja u Europi: osiguravanje najboljeg interesa djeteta PDF (4876 Kb) en

Praktični priručnik za djelatnike koji rješavaju zahtjeve u skladu s konvencijom o uzdržavanju djece iz 2007.

Izvješće s objašnjenjima o Haškom protokolu od 23. studenoga 2007. o pravu mjerodavnom za obveze uzdržavanja

Promotivni materijal

Poster EJN-a PDF (165 Kb) hr (dostupan za distribuciju)

Leaflet – Need help in a cross-border case? PDF (740 Kb) en

Posljednji put ažurirano: 01/03/2022

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.