Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Europos teisminio tinklo leidiniai

Dokumentai ir vadovai ES piliečiams ir praktikams civilinių bylų ETT klausimais

Siekdamas stiprinti veiksmingą Sąjungos teisės aktų taikymą, tinklas taip pat parengė įvairių vadovų piliečiams ir praktikuojantiems teisininkams. Šiuose Sąjungos kalbomis pateikiamuose vadovuose rasite naudingos informacijos, kurią galima parsisiųsti iš civilinių bylų ETT puslapio Europos e. teisingumo portale arba iš svetainės „EU Bookshop“ (nuo 2014 m. paskelbtus leidinius).

Pagrindiniai dokumentai

2001 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas, sukuriantis Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose (2001/470/EB) (konsoliduota versija)

2016 m. kovo 10 d. Komisijos ataskaita dėl Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose veiklos (COM(2016) 129 final)

2014 m. tyrimas. Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose veiklos įvertinimas

Tarybos išvados dėl Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakingos Komisijos narės Věros Jourovos 2017 m. vasario 1 d. pranešimas „Tvirtesnio Europos teisminio tinklo kūrimas“ PDF (214 Kb) en

Darbinis dokumentas dėl šeimos taikinamojo tarpininkavimo (2013 m. lapkričio mėn.) PDF (400 Kb) en

Europos teisminio tinklo duomenų rinkimo geroji patirtis PDF (619 KB) EN

Europos teisminio tinklo leidiniai

Vadovai piliečiams

Vadovai praktikuojantiems teisininkams

Tarpvalstybinio civilinio proceso Europos Sąjungoje gairės piliečiams PDF (717 Kb) lt

Teisminis bendradarbiavimas civilinėse bylose Europos Sąjungoje PDF (1113 Kb) lt

Naudotojo vadovas kaip taikyti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą PDF (1827 KB) lt

Praktinis vadovas kaip taikyti naująjį Briuselio II reglamentą (2004) PDF (906 Kb) lt

Piliečio vadovas : ES taisyklių taikymas siekiant paprasčiau išspręsti tarpvalstybinio paveldėjimo klausimus

Reglamento „Briuselis IIa“ taikymo praktinis vadovas (2014) PDF (954 Kb) lt

Išieškoti skolas ES tarpvalstybiniais atvejais tapo lengviau

Praktinis vadovas kaip taikyti nagrinėjimo procedūrą PDF (2272 KB) lt


Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas PDF (4342 Kb) lt

Atkreipkite dėmesį į tai, kad vadove neaptariami du pakeitimai, įsigalioję 2017 m. liepos 14 d. Pirmuoju pakeitimu įtraukiama galimybė tęsti procedūrą tuo atveju, kai pateikiamas prieštaravimo pareiškimas pagal Reglamento (EB) Nr. 861/2007, nustatančio Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, taisykles. Antruoju pakeitimu į Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros taikymo sritį įtraukiami ieškiniai, kurių vertė neviršija 5 000 EUR.

Daugiau informacijos šiuo klausimu pateikiama naujos redakcijos reglamento 17 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 861/2007 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2015/2421, 2 straipsnyje.


Vaizdo konferencijų naudojimas įrodymams civilinėse ir komercinėse bylose rinkti pagal 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1206/2001 PDF (526 Kb) lt


Reglamento dėl europos vykdomojo rašto taikymo praktinis vadovas PDF (1112 Kb) lt


Reglamento dėl įrodymų rinkimo taikymo praktikos vadovas PDF (295 Kb) lt


Praktinis vadovas - Tarptautiniuose darbuotojo ir darbdavio ginčuose galiojančios jurisdikcijos taisyklės ir taikytina teisė


Reglamento (EB) Nr 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje priedų taikymo gairės


Praktinis vadovas - Su tarptautinėmis vartojimo sutartimis susijusi jurisdikcija ir taikytina teisė

Kiti leidiniai, susiję su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose

Europos Sąjungos teisės aktų dėl teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose rinkinys - 2018 m. leidimas

Europos Sąjungos teisės aktų dėl teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose rinkinys - 2017 m. leidimo priedas

Teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose Europos Sąjungos įstatymų rinkinys - 2017 m. leidimas

Europos Sąjungos Tarybos e. knyga „Civilinė teisė. Europos teisminis bendradarbiavimas“

Gerosios patirties vadovas pagal 1980 m. spalio 25 d. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų - Taikinamasis tarpininkavimas PDF (834 Kb) lt

Įvaikinimo procedūrų Europoje iššūkiai. Vaiko interesų užtikrinimas PDF (4876 Kb) en

Praktinis vadovas specialistams, dirbantiems pagal 2007 m. Hagos konvenciją dėl vaikų išlaikymo išmokų

Aiškinamasis pranešimas dėl 2007 m. lapkričio 23 d. Hagos protokolo dėl išlaikymo prievolėms taikytinos teisės

Reklaminė medžiaga

ETT plakatas PDF (172 Kb) lt (parengta platinimui)

Leaflet – Need help in a cross-border case? PDF (740 Kb) en

Paskutinis naujinimas: 01/03/2022

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.