Europos teisminio tinklo leidiniai

Europos teisminio tinklo (ETT) parengti dokumentai ir vadovai ES piliečiams ir specialistams

ETT parengė įvairių piliečiams ir specialistams skirtų vadovų, taip pat tam tikros reklaminės medžiagos (plakatų ir lankstinukų). Visomis ES kalbomis parengtuose vadovuose rasite naudingos informacijos apie tam tikrų reglamentų taikymą, kad būtų galima geriau nagrinėti tarpvalstybines bylas. Juos galima atsisiųsti toliau pateiktomis nuorodomis, o popierines kopijas galima užsisakyti ES leidinių biuro interneto svetainėje.

Vadovas specialistams

  • Šeimos klausimai

„Briuselis IIb“. Reglamento „Briuselis IIb“ (2022 m.) taikymo praktinis vadovas

„Briuselis IIa“: „Reglamento „Briuselis IIa“ (2014 m.) taikymo praktinis vadovas  PDF (2985 Kb) en

Išlaikymo prievolės. Reglamento (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje priedų naudojimo gairės

Tarybos Reglamento (EB) nr. 4/2009 dėl išlaikymo prievolių taikymo praktinis vadovas

  • Europos procedūros

Ieškiniai dėl nedidelių sumų. Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros taikymo praktinis vadovas (2019 m.)  PDF (2237 Kb) en

Europos mokėjimo įsakymas. Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas (2012 m.)  PDF (5809 Kb) en

Atkreipkite dėmesį į tai, kad vadovas nėra atnaujintas atsižvelgiant į 2017 m. liepos 14 d. įsigaliojusį pakeitimą, suteikusį galimybę tęsti bylos nagrinėjimą ir tada, kai pagal Reglamento (EB) Nr. 861/2007, nustatančio Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą ieškiniams iki 5000 EUR, nuostatas pateikiamas prieštaravimo pareiškimas.

Daugiau informacijos šiuo klausimu pateikiama naujos redakcijos reglamento 17 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 861/2007 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (ES) 2015/2421, 2 straipsnyje.

Vykdomasis raštas dėl neginčytinų reikalavimų (Europos vykdomasis raštas). Reglamento dėl Europos mokėjimo įsakymo taikymo praktinis vadovas (2009 m.)  PDF (1310 Kb) en

  • Įrodymų rinkimas užsienyje

Vaizdo konferencijų naudojimo renkant įrodymus civilinėse ir komercinėse bylose praktinis vadovas  PDF (724 Kb) en

Reglamento dėl įrodymų rinkimo taikymo praktinis vadovas (2011 m.)  PDF (74 Kb) en

  • Tarpvalstybinė darbo teisė

Praktinis vadovas „Jurisdikcija ir taikytina teisė tarptautiniuose darbuotojo ir darbdavio ginčuose“ (2020 m.)

  • Duomenų apie tarpvalstybines bylas civilinėse bylose rinkimas

ETT duomenų rinkimo gerosios praktikos pavyzdžiai (2021 m.)  PDF (619 Kb) EN

Vadovai piliečiams

Tarpvalstybinio teisminio bendradarbiavimo ES teisės aktų rinkinys

2018 m. Europos Sąjungos teisės aktų dėl teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose rinkinys

Pagrindiniai ETT dokumentai

2001 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas, sukuriantis Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose (2001/470/EB) (konsoliduota versija)

2016 m. kovo 10 d. Komisijos ataskaita dėl Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose veiklos (COM(2016) 129 final)

2014 m. tyrimas. Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose veiklos įvertinimas

2016 m. Tarybos išvados dėl Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose

Reklaminė medžiaga

ETT plakatas  PDF (162 Kb) en (galima platinti)

Informacinis lapelis „Jums reikia pagalbos tarpvalstybinėje byloje?“  PDF (740 Kb) EN

Archyvas. Senesni ir (arba) pasenę ETT leidiniai

Paskutinis naujinimas: 23/01/2024

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.