Publicațiile RJE

Documente și ghiduri pentru cetățenii și practicienii din UE, elaborate de RJE

RJE a elaborat o gamă largă de ghiduri pentru cetățeni și practicieni, precum și unele materiale promoționale (afișe și broșuri). Ghidurile, disponibile în toate limbile UE, cuprind informații utile cu privire la aplicarea anumitor regulamente, pentru a înlesni soluționarea cazurilor transfrontaliere. Acestea pot fi descărcate utilizând linkurile de mai jos, iar copiile pe suport de hârtie pot fi comandate pe site-ul Oficiului pentru Publicații al UE.

Ghiduri pentru practicieni

  • Dreptul familiei

Regulamentul Bruxelles IIb: Ghid practic privind aplicarea Regulamentului Bruxelles IIb (2022)

Regulamentul Bruxelles IIa : Ghid practic privind aplicarea Regulamentului Bruxelles IIa (2014)  PDF (2985 Kb) en

Obligații de întreținere: Orientări privind utilizarea anexelor la Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere

Ghid practic referitor la aplicarea Regulamentului nr. 4/2009 privind obligațiile de întreținere

  • Proceduri europene

Cererile cu valoare redusă: Ghid practic pentru aplicarea procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă (2019)  PDF (2237 Kb) en

Somația europeană de plată: Ghid practic pentru aplicarea Regulamentului privind procedura europeană de somație de plată (2012)  PDF (5809 Kb) en

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că ghidul nu analizează modificarea care a intrat în vigoare la 14 iulie 2017, și anume adăugarea opțiunii ca, în cazul în care se face opoziție, să se continue procedura în conformitate cu normele din Regulamentul (CE) nr. 861/2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă pentru pretenții de până la 5 000€.

Pentru informații suplimentare în acest sens, vă rugăm să consultați noul text al articolului 17 din regulament, precum și articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 861/2007, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/2421.

Titlu executoriu pentru creanțe necontestate (titlu executoriu european): Ghid practic pentru aplicarea Regulamentului privind titlul executoriu european (2009)  PDF (1310 Kb) en

  • Obținerea de probe în străinătate

Ghid practic privind utilizarea videoconferințelor pentru obținerea de probe în materie civilă și comercială (2009)  PDF (724 Kb) en

Ghid practic pentru aplicarea Regulamentului privind obținerea de probe (2011)  PDF (74 Kb) en

  • Dreptul muncii - aspecte transfrontaliere

Ghid practic – Competența și legea aplicabilă în litigiile internaționale dintre angajat și angajator (2020)

  • Colectarea de date privind cauzele transfrontaliere în materie civilă

Bune practici ale RJE pentru colectarea datelor (2021)  PDF (619 Kb) EN

Ghiduri pentru cetățeni

Legislația UE în domeniul cooperării judiciare transfrontaliere

Compendiul legislației Uniunii Europene privind cooperarea judiciară în materie civilă și comercială – ediția 2018

Principalele documente ale RJE

Decizia Consiliului din 28 mai 2001 de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială (2001/470/CE) (text consolidat)

Raport al Comisiei din 10 martie 2016 privind activitățile Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială [COM(2016) 129 final]

Studiul din 2014:Evaluarea activităților Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială

2016 Concluziile Consiliului privind Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială

Materiale promoționale

Afiș RJE  PDF (162 Kb) en (pentru diseminare)

Broșură – Aveți nevoie de ajutor într-un caz transfrontalier?  PDF (740 Kb) EN

Arhivă: Publicații mai vechi/depășite ale RJE

Ultima actualizare: 23/01/2024

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.