NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Publicațiile RJE

Documente și ghiduri destinate cetățenilor și practicienilor din UE pe teme aferente RJE în materie civilă

Pentru a consolida aplicarea eficace a instrumentelor Uniunii, rețeaua a elaborat, de asemenea, un număr mare de ghiduri destinate cetățenilor și practicienilor. În aceste ghiduri, disponibile în limbile Uniunii, veți găsi informații utile care pot fi descărcate în secțiunea RJE în materie civilă de pe portalul european e-justiție sau de pe site-ul EU Bookshop (pentru cele publicate începând din 2014).

Documente de referință

Decizia Consiliului din 28 mai 2001 de creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială (2001/470/EC) (text consolidat)

Raport al Comisiei din 10 martie 2016 privind activitățile Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială [COM(2016) 129 final]

Studiu din 2014: Evaluarea activităților Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială

Concluziile Consiliului privind Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială

Discursul programatic susținut de Věra Jourová, comisar pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, în data de 1 februarie 2017: Construirea unei Rețele judiciare europene mai puternice PDF (214 Kb) en

Document de lucru privind medierea familială (noiembrie 2013) PDF (400 Kb) en

RJE: bune practici privind colectarea datelor PDF (619 KB) EN

Publicațiile RJE

Ghiduri pentru cetățeni

Ghiduri pentru practicieni

Ghidul cetățeanului privind litigiile civile transfrontaliere în Uniunea Europeană PDF (719 Kb) ro

Cooperarea judiciară în materie civilă în Uniunea Europeană PDF (1148 Kb) ro

Ghid de utilizare a procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă PDF (1296 KB) ro

Practice Guide for the application of the new Brussels II Regulation (2004) PDF (1588 Kb) en

Ghidul cetăţenilor : contribuţia normelor UE la simplificarea succesiunilor internaţionale

Ghid practic pentru aplicarea Regulamentului Bruxelles IIa (2014) PDF (1076 Kb) ro

Recuperarea datoriilor în cazurile transfrontaliere din UE devine mai ușoară

Ghid practic privind aplicarea procedurii cu valoare redusă PDF (2197 KB) ro


Ghid practic de aplicare a Regulamentului privind procedura europeană de somație de plată PDF (4384 Kb) ro

Vă atragem atenția asupra faptului că ghidul nu reflectă două modificări care au intrat în vigoare la 14 iulie 2017. Prima modificare adaugă o opțiune de continuare a procedurii în cazul formulării unei opoziții în conformitate cu normele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 861/2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă. A doua modificare extinde aplicarea procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă la cererile cu o valoare de până la 5 000 EUR.

Pentru informații suplimentare în acest sens, vă rugăm să consultați noul text al articolului 17 din regulament, precum și articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 861/2007, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/2421.


Utilizarea metodei videoconferințelor pentru obținerea de probe în materie civilă și comercială în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 PDF (1833 Kb) ro


Ghid practic pentru aplicarea regulamentului privind titlul executoriu european PDF (843 Kb) ro


Practice guide for the application of the Regulation on the Taking of Evidence PDF (74 Kb) en


Ghid practic - Competența judiciară și legea aplicabilă în cadrul litigiilor internaționale între angajator și angajat


Orientări cu privire la utilizarea anexelor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 4/2009 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere


Ghid practic - Competența și legea aplicabilă contractelor internaționale încheiate cu consumatorii

Alte publicații relevante în domeniul cooperării judiciare în materie civilă

Culegere de legislaţie a Uniunii Europene referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă şi comercială - Ediția 2018

Culegere de legislaţie a Uniunii Europene referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă şi comercială - supliment la ediția din 2017

Culegere de legislaţie a Uniunii Europene referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă şi comercială - Ediția 2017

Drept civil. Cooperarea judiciară europeană (carte electronică redactată de Consiliul Uniunii Europene)

Ghid de bune practici în temeiul Convenției de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii - Medierea PDF (868 Kb) ro

Provocările procedurilor de adopție în Europa: asigurarea respectării interesului superior al copilului PDF (4876 Kb) en

Manual practic pentru responsabilii de dosare referitor la Convenția din 2007 privind obținerea pensiei de întreținere pentru copii

Raport explicativ referitor la Protocolul de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind legea aplicabilă obligațiilor de întreținere

Materiale promoționale

Poster RJE PDF (156 Kb) ro (disponibil pentru diseminare)

Leaflet – Need help in a cross-border case? PDF (740 Kb) en

Ultima actualizare: 01/03/2022

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.