Publikacije evropske pravosodne mreže

Dokumenti in vodniki Evropske pravosodne mreže za državljane in strokovne delavce iz EU

Evropska pravosodna mreža je pripravila številne vodnike za državljane in strokovne delavce ter nekaj promocijskega gradiva (plakate in zloženke). V vodnikih, ki so na voljo v vseh jezikih EU, boste našli koristne informacije o uporabi nekaterih uredb za lažje reševanje čezmejnih primerov. Prenesete jih lahko na spodnjih povezavah, tiskane izvode pa lahko naročite na spletnem mestu Urada za publikacije EU.

Vodniki za strokovne delavce

  • Družinske zadeve

Bruselj IIb: Praktični vodnik za uporabo uredbe Bruselj IIb (2022)

Bruselj IIa: Praktični vodnik za uporabo uredbe Bruselj IIa (2014)  PDF (2985 Kb) en

Preživninske obveznosti: Smernice za uporabo prilog iz Uredbe Sveta (ES) št. 4/2009 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah

Praktični vodnik za uporabo Uredbe št. 4/2009 o preživninskih obveznostih

  • Evropski postopki

Spori majhne vrednosti: Praktični vodnik za uporabo evropskega postopka v sporih majhne vrednosti (2019)  PDF (2237 Kb) en

Evropski plačilni nalog: Praktični vodnik za uporabo uredbe o evropskem plačilnem nalogu (2012)  PDF (5809 Kb) en

Prosimo, upoštevajte, da vodnik ne obravnava spremembe, ki je začela veljati 14. julija 2017 in s katero je dodana možnost, da se postopek v primeru vložitve ugovora nadaljuje v skladu s pravili Uredbe (ES) št. 861/2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti, kadar gre za zahtevke v vrednosti do 5 000 EUR.

Več informacij v zvezi s tem je na voljo v novem besedilu člena 17 Uredbe in člena 2 Uredbe (ES) št. 861/2007, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2015/2421.

Nalog za izvršbo nespornih zahtevkov (evropski nalog za izvršbo): Praktični vodnik za uporabo uredbe o evropskem nalogu za izvršbo (2009)  PDF (1310 Kb) en

  • Pridobivanje dokazov v tujini

Praktični vodnik za uporabo videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah (2009)  PDF (724 Kb) en

Praktični vodnik za uporabo uredbe o pridobivanju dokazov (2011)  PDF (74 Kb) en

  • Čezmejno delovno pravo

Praktični vodnik – Pristojnost in pravo, ki se uporablja v mednarodnih sporih med delavcem in delodajalcem (2020)

  • Zbiranje podatkov o čezmejnih primerih v civilnih zadevah

Evropska pravosodna mreža – dobre prakse za zbiranje podatkov (2021)  PDF (619 Kb) EN

Vodniki za državljane

Zbirka zakonodaje EU na področju čezmejnega pravosodnega sodelovanja

Zbirka zakonodaje Evropske unije o pravosodnem sodelovanju v civilnih in gospodarskih zadevah – Izdaja 2018

Ključni dokumenti Evropske pravosodne mreže

Odločba Sveta z dne 28. maja 2001 o ustanovitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah (2001/470/ES) (konsolidirano besedilo)

Poročilo Komisije z dne 10. marca 2016 o dejavnostih Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah (COM(2016) 129 final)

Študija iz leta 2014: Ocena dejavnosti Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah

Sklepi Sveta o Evropski pravosodni mreži v civilnih in gospodarskih zadevah, sprejeti leta 2016

Promocijsko gradivo

Plakat EPM  PDF (162 Kb) en (na voljo za razširjanje)

Zloženka – Ali potrebujete pomoč v čezmejnem primeru?  PDF (740 Kb) EN

Arhiv: Starejše/zastarele publikacije Evropske pravosodne mreže

Zadnja posodobitev: 23/01/2024

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.